לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 444 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בקטורה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנאות הכיכר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילות: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצופר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפארן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בספיר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עין גדי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילת: 4.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקליה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל אילות: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהערבה התיכונה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתמר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בים המלח בתי מלון: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 אילת - אזור תעשייה שחרות/כביש 90 (90) 5 67   67 67 67   15 40.5 15 15 15 15 20.5 33 33 40.5 33 40.5 33 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 35.5   35.5 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 35.5 35.5 35.5 33 33   20.5 15 40.5 15 40.5 15 40.5 15 15 15 40.5 40.5 67     67   5 67 67                                      
 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 35.5 40.5 35.5 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 20.5   35.5   35.5           26 13.5     26 20.5 20.5 26 26             20.5 26 35.5 26 35.5 26 35.5 26 26 33 40.5 40.5 40.5 35.5 35.5 40.5   35.5 40.5 40.5                                      
 תמר - פונדק חצבה (90) 35.5   35.5         33   33   33 33 33 20.5 20.5   20.5   15 13.5 13.5 13.5 5       6           13.5 13.5 13.5 20.5 20.5   33 33   33       33 33 33       35.5 35.5     35.5                                          
 תמר - מפעלי ים המלח (90) 40.5 37.5 40.5 37.5 37.5 35.5   40.5 35.5 40.5 40.5     37.5 35.5 35.5   33 20.5 33 26 26 26         20.5           26 26 26 33 35.5   37.5         40.5   40.5 40.5 40.5 33 35.5 35.5 40.5 40.5 37.5   40.5 37.5 37.5                                      
 תמר - מסעף נאות הככר/כביש 90לדרום 90 40.5 37.5 40.5 37.5 37.5 35.5   37.5 35.5 37.5 37.5     37.5 35.5 33   33 20.5 26 26 26 26         15           26 26 26 33 33   37.5         37.5   37.5 37.5 40.5 35.5 35.5 35.5 40.5 40.5 37.5   40.5 37.5 37.5                                      
 מגילות ים המלח - צומת מצוקי דרגות 90 40.5   40.5         40.5   40.5 40.5     40.5 40.5 40.5 26 40.5 26 40.5 40.5 40.5 40.5   33     35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   26   20.5 40.5 20.5 40.5 40.5 40.5       40.5 40.5     40.5                                          
 מגילות ים המלח - צומת אבנת (90) 40.5   40.5         40.5   40.5 40.5     40.5 40.5 40.5 26 40.5 26 40.5 40.5 40.5 40.5   35.5     37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   26   20.5 40.5 20.5 40.5 40.5 40.5       40.5 40.5     40.5                                          
 מגילות ים המלח - עין פשחה (90) 67   67         67   40.5 40.5     40.5 40.5 40.5 26 40.5 26 40.5 40.5 40.5 40.5   35.5     37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   26   26 40.5 26 40.5 67 67       67 67     67                                          
 אילת - אזור תעשיה שחורת (90) 5 67   67 67 67   15 40.5 15 15 15 15 20.5 33 33 40.5 33 40.5 33 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 35.5   35.5 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 35.5 35.5 35.5 33 33   20.5 15 40.5 15 40.5 15 40.5 15 15 15 40.5 40.5 67     67   5 67 67                                      
 אילת - בסיס נ.מ. אילת (90) 5 67   67 67 67   15 40.5 15 15 15 15 20.5 33 33 40.5 33 40.5 33 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 35.5   35.5 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 35.5 35.5 35.5 33 33   20.5 15 40.5 15 40.5 15 40.5 15 15 15 40.5 40.5 67     67   5 67 67                                      
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5   37.5     37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   33   26 67 26 67 67 67       67 67     67                                          
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5   37.5     37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   33   26 67 26 67 67 67       67 67     67                                          
 חבל אילות - צומת אילות (90)   67 5 67 67 67     40.5             33 40.5 33 40.5 33 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 35.5   35.5 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 35.5 35.5 35.5 33 33       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 67 5 5 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת סמר 90   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 33 33 33 33 33 40.5 33   33 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 33 33 33 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 67 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת יטבתה (90)   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 26 26 26 26 33 40.5 33   33 37.5 35.5 35.5 37.5 40.5 26 26 26 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 67 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת גרופית (90)   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 26 26 26 26 33 40.5 33   33 37.5 35.5 35.5 37.5 40.5 26 26 26 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 40.5 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת קיבוץ קטורה (90)   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 26 26 26 26   40.5     33 37.5 35.5 35.5 37.5 40.5 26 26 26 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 40.5 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת יהל (90)   40.5 20.5 40.5 40.5 40.5     40.5             15 40.5 20.5 40.5 20.5 20.5 20.5 20.5 33 37.5 33   33 37.5 35.5 35.5 37.5 37.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 40.5 20.5 20.5 40.5     40.5 40.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5   20.5 40.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 9   37.5   37.5           35.5 20.5     33 26 26 33 35.5             15 20.5 37.5 20.5 37.5 20.5 37.5 20.5 20.5 20.5 40.5 40.5 40.5 33 33 40.5   33 40.5 40.5                                      
 תמר - מפעלי ים המלח (90) 40.5 37.5 40.5 37.5 37.5 35.5   40.5 35.5 40.5 40.5     37.5 35.5 35.5   33 20.5 33 26 26 26         20.5           26 26 26 33 35.5   37.5         40.5   40.5 40.5 40.5 33 35.5 35.5 40.5 40.5 37.5   40.5 37.5 37.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 13.5   35.5   35.5           33 20.5     33 20.5 20.5 33 33             20.5 26 35.5 26 37.5 26 37.5 26 26 26 40.5 40.5 40.5 33 33 40.5   33 40.5 40.5                                      
 חבל אילות - צ.יהל (90)   40.5 20.5 40.5 40.5 40.5     40.5             15 40.5 20.5 40.5 20.5 20.5 20.5 20.5 33 37.5 33   33 37.5 35.5 35.5 37.5 37.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 40.5 20.5 20.5 40.5     40.5 40.5                                      
 חבל אילות - צומת קיבוץ קטורה (90)   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 26 26 26 26   40.5     33 37.5 35.5 35.5 37.5 40.5 26 26 26 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 40.5 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת גרופית (90)   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 26 26 26 26 33 40.5 33   33 37.5 35.5 35.5 37.5 40.5 26 26 26 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 40.5 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת סמר 90   67 15 67 67 67     40.5             20.5 40.5 26 40.5 33 33 33 33 33 40.5 33   33 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 33 33 33 26 20.5       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 67 15 15 67     67 67                                      
 חבל אילות - צומת אילות (90)   67 5 67 67 67     40.5             33 40.5 33 40.5 33 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 35.5   35.5 40.5 37.5 37.5 40.5 40.5 35.5 35.5 35.5 33 33       40.5   40.5   40.5       40.5 40.5 67 5 5 67     67 67                                      
 עין חצבה - פונדק חצבה             34                                                               27                                 39.5       39.5 42.5 42.5 42.5 42.5 39.5 39.5 14.5 14.5 21.5 21.5 34 34 34 34 34 37.5 37.5 37.5
 עין בוקק - מלון לוט             42.5                                       27                                                         34       34 34 37.5 37.5 37.5 34 34 34 34 37.5 37.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
 מצפה יריחו - צומת מצפה יריחו             70                                       42.5                       34                                         9.1   8.2 8.2 8.2     42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים             70                                       42.5                       37.5                                 16       16 8.2         16 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70 70
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי             70                                       42.5                       37.5                                 16       16 8.2         16 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70 70
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי             70                                       42.5                       37.5                                 16       16 8.2         16 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70 70
 בית הערבה - צומת בית הערבה החדש             70                                       39.5                       34                                         8.2             42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70
 בית הערבה - צומת בית הערבה             70                                       39.5                       34                                         8.2   16 16 16     42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70
 קליה - צומת קיבוץ קליה/קומראן             70                                       39.5                       34                                 10.5       13   16 16 16 10.5 10.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 70 70 70 70 70 70 70
 עין יהב - פונדק עין יהב/חטמר             34                                       14.5                       34                                 42.5       42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   5.9 10.5 16 21.5 27 27 27 27 37.5 37.5 37.5
 ספיר - צומת ספיר             34                                       14.5                       34                                 42.5       42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 5.9   10.5 16 21.5 27 27 27 27 37.5 37.5 37.5
 אילת - מעבר גבול רבין/כביש 90             16                                       37.5                       42.5                                 70       70 70 70 70 70 70 70 37.5 37.5 34 34 21.5 16 16 16 16     5
 הערבה התיכונה - צומת עידן (90) 35.5 37.5 35.5 37.5 37.5 37.5   33 37.5 33 33 33 33 33 20.5   33   33           20.5 6     15 13.5 13.5 15 20.5             33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35.5 37.5 37.5 35.5 35.5 37.5   35.5 37.5 37.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 35.5 40.5 35.5 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 20.5   35.5   35.5           26 13.5     26 20.5 20.5 26 26             20.5 26 35.5 26 35.5 26 35.5 26 26 33 40.5 40.5 40.5 35.5 35.5 40.5   35.5 40.5 40.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 13.5   35.5   35.5           33 20.5     33 20.5 20.5 33 33             20.5 26 35.5 26 37.5 26 37.5 26 26 26 40.5 40.5 40.5 33 33 40.5   33 40.5 40.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת צופר (90) 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 20.5   35.5   35.5           33 15     26 20.5 20.5 26 33             20.5 26 35.5 26 37.5 26 37.5 26 26 33 40.5 40.5 40.5 33 33 40.5   33 40.5 40.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 35.5 40.5 35.5 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 20.5   35.5   35.5           26 13.5     26 20.5 20.5 26 26             20.5 26 35.5 26 35.5 26 35.5 26 26 33 40.5 40.5 40.5 35.5 35.5 40.5   35.5 40.5 40.5                                      
 הערבה התיכונה - פונדק עין יהב/חטמר 90 35.5 40.5 35.5 40.5 40.5 40.5   26 40.5 26 26 26 26 20.5 20.5   35.5   35.5           26 13.5     26 20.5 20.5 26 26             20.5 26 35.5 26 35.5 26 35.5 26 26 33 40.5 40.5 40.5 35.5 35.5 40.5   35.5 40.5 40.5                                      
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5   20.5 40.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 9   37.5   37.5           35.5 20.5     33 26 26 33 35.5             15 20.5 37.5 20.5 37.5 20.5 37.5 20.5 20.5 20.5 40.5 40.5 40.5 33 33 40.5   33 40.5 40.5                                      
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5   37.5     37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   33   26 67 26 67 67 67       67 67     67                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5   37.5     37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   33   26 67 26 67 67 67       67 67     67                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה (90) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5   37.5     37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   33   26 67 26 67 67 67       67 67     67                                          
 מגילות ים המלח - צומת קיבוץ קליה/קומראן (90) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 26 40.5 26 40.5 40.5 40.5 40.5   35.5     37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   26   26 67 26 67 67 67       67 67     67                                          
 מגילות ים המלח - צומת אבנת (90) 40.5   40.5         40.5   40.5 40.5     40.5 40.5 40.5 26 40.5 26 40.5 40.5 40.5 40.5   35.5     37.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   26   20.5 40.5 20.5 40.5 40.5 40.5       40.5 40.5     40.5                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה (1) 67   67         67   67 67     40.5 40.5 40.5 33 40.5 33 40.5 40.5 40.5 40.5   37.5     37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5   40.5   33   26 67 26 67 67 67       67 67     67