לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 488 (נסיעות ותיירות נצרת)


מחיר נסיעה מקומית ביבנאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר מנדא: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשגב: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסח'נין: 3.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכאוכב אבו אל היגא: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 משגב - צומת מורשת (784) 12.5 12.5 12.5             14.5 9.1 9.1   16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16   16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת קורנית / מנוף (784) 14.5 14.5 12.5             14.5 9.1 9.1   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16   21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - מסעף משגב 784 14.5 14.5 12.5             14.5 9.1 9.1   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16   21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - 805/784 (צומת מישגב) 14.5 14.5 12.5             14.5 9.1 9.1   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16   21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת יובלים (805) 14.5 14.5 12.5             14.5 9.1 9.1   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16   21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת אזור תעשייה תרדיון (805) 11.5 11.5 12.5             14.5 16 16 5 21.5 21.5 21.5 21.5     21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5   21.5 21.5 21.5 16   21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 5     2.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 16 10.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5     2.5 2.5 5.6 2.5 2.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 10.5 2.5 2.5     2.5 3.8 3.8 3.8         16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5.6 2.5 2.5         2.5 5            
 עמק הירדן - צ.פוריה עילית (768) 9.1 9.1 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 16 14.5 5.6 5 5     10.5 10.5 10.5 10.5         16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5.6 5 5         2.5 10.5            
 יבנאל - כפר עבודה 1 (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   12.5 12.5 12.5 14.5 10.5 10.5 2.5 10.5     5.6 5.6 5 5 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2.5 2.5 10.5 2.5 2.5 10.5 2.5 5.6 5 5 5 5 5 5
 יבנאל - צומת אלומות (767) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 3.8 10.5     5 5 5 5 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 5 10.5 21.5 3.8 10.5 3.8 5 5 5 5 5 5 5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 3.8 10.5 5.6 5     3.8 3.8 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 5 10.5 21.5 5.6 10.5 5   3.8 3.8 3.8 5 3.8 5
 כינרת מושבה - מוזיאון (767) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 3.8 10.5 5.6 5     3.8 3.8 3.8 5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 3.8 3.8 10.5 21.5 5.6 10.5 3.8   2.5 2.5 3.8 3.8 3.8 5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 3.8            
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 3.8            
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 5 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 5            
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 5.6 5.6     5 5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 5.6 5         2.5 3.8            
 עמק הירדן - חוף צמח (92) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 5 5         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 5            
 משגב - צומת דמיידה (784) 12.5 12.5 14.5             9.1 9.1 9.1   16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         9.1 9.1 9.1 16 16 16 16 16   16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת כאוכב (784) 12.5 12.5 12.5             14.5 9.1 9.1   16 10.5 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16   16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - מסעף משגב 784 12.5 12.5 12.5             14.5 9.1 9.1   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         14.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16   21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 עיילבון - צומת צלמון/אלחמרה (805) 9.1 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5         14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 14.5 14.5 14.5       9.1 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עיילבון - צומת עילבון צפון 806 9.1 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5         14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 14.5 14.5 14.5       9.1 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עיילבון - צ.עילבון מרכז (806) 9.1 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5         14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 14.5 14.5 14.5       9.1 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 הגליל התחתון - צומת פארק תעשיות קדמת (77) 16 16 16 16 16 16 16 16   9.1 9.1 9.1   5 5 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 16 16 16 16 9.1 9.1 9.1   5 5 5.6 21.5 5.6 5.6 5.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 5     2.5 5 2.5 5 5 3.8 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5     2.5 2.5 5.6 2.5 2.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 טבריה - בית קברות הזורעים (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 5.6     2.5 5 2.5 5 5 3.8 5 5 5 5 16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5     2.5 16 5.6 2.5 2.5 5 5 5 5 5 2.5 5
 עמק הירדן - בית חולים פוריה (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 10.5 5 2.5     10.5 10.5 10.5 10.5         16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5.6 2.5 2.5         2.5 10.5            
 עמק הירדן - מסעף נווה עובד (768) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14.5 14.5 14.5 10.5 5 2.5     2.5 21.5 21.5 21.5         16 16 16 16 14.5 14.5 14.5 21.5 2.5 16         16 21.5            
 עמק הירדן - 'צומת פוריה עילית ד (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 9.1 14.5 5.6 2.5 2.5     10.5 10.5 10.5 10.5         16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5.6 2.5 2.5         2.5 10.5            
 פוריה כפר עבודה - מסעף נווה עובד (768) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 5 3.8 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 5.6 2.5 2.5 2.5 16 2.5 2.5   5 2.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 5 10.5 5.6 5     3.8 3.8 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 5 10.5 21.5 5.6 10.5 5   3.8 3.8 3.8 5 5 5
 עמק הירדן - מסעף אוהלו (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 5 10.5     5 5 3.8 2.5         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         2.5 3.8            
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 2.5         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 3.8            
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 3.8            
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 5 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 5            
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 2.5         10.5 5            
 עמק הירדן - מכללת צמח (92) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 5 5         21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5         10.5 5            
 עיילבון - צומת עיילבון צפון 806     14.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 16       9.1 10.5 10.5 10.5 16 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 9.1 9.1       9.1 10.5 10.5 10.5 14.5   9.1 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 כפר מנדא - צומת כפר מנדא (784)       12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5 11.5 9.1 9.1 9.1 16 16 16 16 16   16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 עיילבון - צומת צלמון/אלחמרה (806)     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5         14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 14.5 14.5 14.5       9.1 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עיילבון - צומת עילבון/מרכז (806)     14.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 16         14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 9.1 9.1       9.1 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 10.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768)                         10.5 5.6 5.6     2.5 3.8 5.6 5.6                       5.6 5.6 5.6         2.5 5.6            
 כפר מנדא - אחמד חוסין עלאם ('מרכז אל מאג)       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 11.5         16 16 16 9.1 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 16 16 16 16 16   16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 כפר מנדא - ראמז בושניק (כפר מנדא/יציאה)       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 11.5         16 16 16 9.1 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 16 16 16 16 16   16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 הגליל התחתון - צומת פוריה (768)                 5   9.1     5 5 10.5 5.6 14.5 12.5 12.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5                 5 5.6 10.5 10.5 10.5 5.6 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טבריה - מסעף אזור תעשיה (768) 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 5     2.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 5     5 5 5.6 2.5 2.5 10.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט