לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 490 (נסיעות ותיירות נצרת)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
מטרופולין צפוני 21.50 82.00 213.00
מטרופולין מזרחי 21.50 82.00 213.00
סובב חיפה צפוני 26.50 115.50 299.00
מטרופולין חיפה 37.50 162.50 423.00
גליל מזרחי ומטרופולין חיפה 37.50 162.50 423.00

מחיר נסיעה מקומית ביבנאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באעבלין: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשגב: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בסח'נין: 3.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה אשר: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכאוכב אבו אל היגא: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 כינרת מושבה - מוזיאון (767) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 5 3.8 5 5     3.8 3.8 3.8 5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5 5 3.8 3.8 5 21.5 5 3.8 5.6   2.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5.6     5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5.6 5       2.5 5 5              
 משגב - מסעף משגב 784 6.8             10.5 9.1 9.1 9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     14.5 14.5 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 עיילבון - צומת עילבון צפון 806 21.5 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 14.5 8.2       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 16 14.5 9.1         12.5 12.5 8.2 8.2 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 טמרה - מסעף מצפה אביב 781   8.2 8.2 6.8 8.2 8.2 11.5 9.1 21.5 21.5 21.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 8.2 8.2 8.2 6.8 12.5 12.5 21.5 21.5 21.5 16 16 16 16 16 21.5 16 21.5 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 דיר חנא - צומת דיר חנא (805) 9.1 5.9 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   5.9 8.2 8.2 9.1 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.9 8.2 8.2 8.2 9.1 9.1   10.5 12.5 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 עיילבון - צומת עיילבון צפון 806 21.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 16 8.2       9.1 10.5 10.5 10.5 16 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1   9.1 9.1         8.2 8.2 8.2 9.1 9.1 10.5 10.5 10.5 12.5 9.1 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עיילבון - צומת עילבון/מרכז (806) 21.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 16 8.2       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1         12.5 12.5 8.2 8.2 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 10.5     2.5 5 10.5 10.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 16 10.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 9.1 5.9 5     2.5 2.5 2.5 2.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 עמק הירדן - צ.פוריה עילית (768) 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 16 14.5 14.5 5 5     10.5 10.5 5         16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 5.6 5 5       5.9 10.5 10.5              
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 5 10.5 5     3.8 3.8 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5 12.5 5 5 10.5 21.5 10.5 5 5.6   5 3.8 3.8 3.8 5 5 5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 3.8              
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 עמק הירדן - מכללה איזורית עמק הירדן (92) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 5         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 כאוכב אבו אל היגא - כאוכב א'/כניסה 8.2 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 10.5 9.1   9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 5.9 5.9   5.9 5.9 9.1 16 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 עיילבון - צומת צלמון/אלחמרה (805) 12.5 9.1 14.5 14.5 14.5 9.1 14.5 5.9       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 14.5 14.5         12.5 12.5 8.2 8.2 9.1 14.5 14.5 14.5 21.5 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עיילבון - צ.עילבון מרכז (806) 21.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 14.5 8.2       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1         12.5 12.5 8.2 8.2 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עיילבון - צומת עילבון דרום 806 21.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 14.5 8.2       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1         12.5 12.5 8.2 8.2 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 הגליל התחתון - מחנה נטפים (65) 16 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 9.1 12.5 8.2 12.5   10.5 10.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5           10.5 10.5 14.5 16 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 הגליל התחתון - צומת פארק תעשיות קדמת (77) 16 16 16 16 16 16   12.5 9.1 9.1 9.1   5 5 5.6 5.6 12.5 12.5 5 12.5 12.5 12.5 12.5 16 16 16 16 16 9.1 9.1 9.1 9.1           5 5 5.6 5.6 5.9 5.6 12.5 12.5 8.2 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טבריה - מסעף הזורעים (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 10.5     2.5 5 5 5 3.8 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 9.1 7.4 5     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 עמק הירדן - בית חולים פוריה (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 14.5 5 2.5     10.5 10.5 5         16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5.6 2.5 2.5       2.5 10.5 10.5              
 עמק הירדן - מסעף נווה עובד (768) 21.5 16 16 16 16 16 16 16 5 12.5 12.5 16 5 2.5     21.5 21.5 21.5         16 16 16 16 16 21.5 12.5 12.5 12.5 16 16 16 10.5 5.6 2.5 16       16 2.5 21.5              
 עמק הירדן - מסעף אוהלו (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 5 10.5     5 5 2.5         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 8.2 10.5 5       2.5 5 5              
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 2.5       10.5 5 5              
 עמק הירדן - מכללת צמח (92) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 5         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 עיילבון - צומת צלמון/אלחמרה (806) 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 5.9       12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 9.1 9.1         12.5 12.5 8.2 8.2 9.1 14.5 14.5 14.5 5 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 הגליל התחתון - צומת נטופה (65) 16 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 9.1 12.5 9.1 12.5   10.5 10.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5.9 5.9 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5           10.5 10.5 14.5 16 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 עמק הירדן - 'מסעף נווה עובד ד (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 14.5 2.5 2.5     3.8 5 3.8         16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 5.6 2.5 2.5       2.5 2.5 5              
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 הגליל התחתון - צ.נטופה (65) 16 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.1 9.1 12.5 8.2 12.5   10.5 10.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5           10.5 10.5 14.5 16 14.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 הגליל התחתון - מחלף גולני/מקדונלדס לצפון 65 16 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   8.2 8.2 8.2   9.1 9.1 12.5 12.5       12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 8.2 8.2 8.2 8.2           9.1 9.1 12.5 16 12.5 9.1     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 הגליל התחתון - צ.גבעת אבני (77) 16 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   10.5 8.2 9.1 8.2   10.5 5.9 10.5 12.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 16 16 14.5 14.5 14.5 8.2 8.2 8.2 8.2           7.4 7.4 10.5 10.5 12.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
 טבריה - בית קברות הזורעים (768) 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 10.5     2.5 5 5 5 3.8 5 5 5 5 16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 9.1 7.4 5     2.5 16 2.5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 5 2.5 5
 עמק הירדן - 'צומת פוריה עילית ד (768) 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 9.1 14.5 14.5 2.5 2.5     10.5 10.5 5         16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 5.9 2.5 2.5       2.5 10.5 10.5              
 פוריה כפר עבודה - מסעף נווה עובד (768) 21.5 16 16 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5 2.5 2.5 2.5 5.9 3.8 5 3.8 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.1 10.5 5.6 2.5 2.5 2.5 16 2.5   2.5 5 2.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 כינרת מושבה - מסעף מושבת כנרת 767 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 5 10.5 5     3.8 5 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5 12.5 5 5 10.5 21.5 10.5 5 5.6   5 3.8 5 5 5 5 5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 3.8              
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 3.8 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 12.5 10.5 10.5     5 5 3.8         21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 5       10.5 5 5              
 משגב - מסעף משגב 784 6.8             10.5 14.5 9.1 9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     14.5 14.5 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת כאוכב (784) 8.2             10.5 9.1 9.1 9.1 5.9 16 10.5 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     9.1 9.1 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת כאוכב (784) 8.2             5.9 14.5 9.1 9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     9.1 9.1 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת קורנית / מנוף (784) 8.2             10.5 14.5 9.1 9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     14.5 9.1 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת יובלים (805) 8.2             10.5 14.5 9.1 9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     9.1 14.5 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - צומת אזור תעשייה תרדיון (805) 11.5             10.5 14.5 16 16 9.1 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     14.5 14.5 14.5 14.5 9.1 9.1 14.5     21.5 21.5 21.5 16 21.5 16   21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 משגב - 805/784 (צומת מישגב) 8.2             10.5 14.5 9.1 9.1 12.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     14.5 14.5 9.1 9.1 12.5 12.5 14.5 14.5 16 21.5 21.5 21.5 16 21.5 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 יבנאל - צומת אלומות (767) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 3.8 10.5   5 5 5 5 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5 12.5 5 5 10.5 21.5 10.5 3.8   5 5 5 5 5 5 5 5
 משגב - צומת מורשת (784) 8.2             10.5 14.5 9.1 9.1 5.9 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5     5.9     14.5 9.1 9.1 9.1 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
 יבנאל - צומת אלומות (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 2.5 10.5   5.6 5.6 5 5 5 5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5 12.5 2.5 2.5 10.5 2.5 10.5 2.5   5.6 5 5 5 5 5 5 5
 טבריה - מסעף אזור תעשיה (768) 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 10.5 14.5 10.5     2.5 5 10.5 10.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 21.5 21.5 21.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 9.1 10.5 5     5 5 2.5 2.5 10.5 10.5 5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד   

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט