לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 51 (גולן)


מחיר נסיעה מקומית בנטור: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחספין: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני יהודה: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 רמת מגשימים - מרכז 7.5   3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 3.5 4.5 4.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת רמת מגשימים (808) 6 3.5   4.5               10.5         14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 10.5       14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 חספין - מרכז 10.5 4.5 4.5   3.5 4.5 4.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 4.5 3.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף אלי עד (98) 7.5 7.5   7.5               7.5         14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 7.5       14 14 14 14 14 14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף אפיק צפון 789 10.5 10.5   10.5               4.5         10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                 4.5       10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 בני יהודה - בני יהודה/מתנ''ס 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 5 4.5 4.5   4.5 5 7.5 7.5 10.5 10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5   7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 גולן - קניון נוף גולן (789) 10.5 10.5   10.5               4.5         10.5 10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14 14                 4.5       10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14
 גולן - צומת כורסי (92) 15 14   14               7.5         4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                 7.5       4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 גולן - חוף לבנון (92) 15 14   14               7.5         4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                 7.5       4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 עמק הירדן - חוף גופרה (92) 15.5 14 14 14 14 14 14 14 13.5 10.5 13.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5
 עמק הירדן - מסעף תל קציר (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                       15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                             10.5
 עמק הירדן - מכללת צמח (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 14 14 14 15 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 14 14 14 15 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 7.5 7.5 7.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 7.5 7.5 7.5                             10.5
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - מסעף אוהלו (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       2.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             10.5
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 15.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5  
 גולן - צומת רמת מגשימים (808) 6 3.5   4.5               10.5         14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 10.5       14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף אלי עד (98) 7.5 7.5   4.5               7.5         14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 7.5       14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף אפיק צפון 789 10.5 10.5   10.5               4.5         10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                 4.5       10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 בני יהודה - מסעף בני יהודה (789) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 5 4.5 4.5   4.5 5 7.5 7.5 10.5 10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 5 4.5 4.5 4.5   5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14
 גולן - מסעף תעשיות גולן (789) 11.5 14   14               7.5         10.5 13.5 13.5 13.5 15 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                 5       10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.5 15 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 גולן - צומת כורסי (789) 15 14   14               7.5         4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 26.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                 7.5       4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 26.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 גולן - חוף לבנון (92) 15 14   14               7.5         4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                 7.5       4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 עמק הירדן - חוף גופרה (92) 15.5 14 14 14 14 14 14 14 13.5 10.5 13.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5
 עמק הירדן - צ.עין גבעת (92) 15.5 14 14 14 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5
 עמק הירדן - חניון עין גב (92) 15.5 14 14 14 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                       10.5 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5                             10.5
 עמק הירדן - מסעף האון (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                       7.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                             4.5
 עמק הירדן - מסעף תל קציר (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                       7.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                             10.5
 עמק הירדן - צומת מעגן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 20.5 14 10.5 14 14 14 14 13.5 13.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 20.5 14 14 14 14 14 13.5 13.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - מסעף מעגן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 15.5 14 14 14 14 13.5 13.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 13.5 13.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - מכללה איזורית עמק הירדן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - חוף צמח (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 14 14 14 15 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 14 14 14 15 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 26.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - 'דגניה א (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 כינרת מושבה - חוף צינברי (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 3.5 3.5 10.5 3.5 3.5 3.5 3.5 10.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 10.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5  
 טבריה - חוף שיקמים (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 10.5 5.5 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5.5 5.5 5.5 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5
 נטור 3.5 7.5 6 10.5 6 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 15 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 6 6 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 15 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 עמק הירדן - מסעף מעגן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 15.5 14 14 14 13.5 13.5 13.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 13.5 13.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 26.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - מסעף האון (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                       7.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 13.5 10.5 10.5                             10.5
 עמק הירדן - 'דגניה ב (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 עמק הירדן - צומת מעגן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 13.5 13.5 13.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 13.5 13.5 10.5 10.5                             10.5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                       3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5                             3.5
 גולן - מסעף חספין (98) 6 4.5   3.5               10.5         14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 10.5       14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף אבני איתן (98) 7.5 4.5   4.5               10.5         14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 10.5       14 14 14 14 14 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מנחת פיק (98) 10.5 7.5   7.5               5         13.5 14 14 14 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 5       13.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 15 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף תעשיות גולן (789) 11.5 14   14               5         10.5 13.5 13.5 13.5 15 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                 5       10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.5 15 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 גולן - מסעף חספין (98) 6 4.5   3.5               10.5         14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 10.5       14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מנחת פיק (98) 10.5 7.5   7.5               7.5         13.5 14 14 14 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5                 5       13.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 15 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת אפיק (98) 10.5 10.5   10.5               4.5         10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                 4.5       10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט