לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 542 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בראש פינה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסוד המעלה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר תבור: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר כמא: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחצור הגלילית: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית שמונה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל העליון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרום הגליל: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במבואות החרמון: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 עמק יזרעאל - צומת תבור (65) 5.5 3.5     3.5 3.5 12 12   6 12 11.5 11.5 12 12         12 6.5   12     6.5 9.5     3.5 3.5 8.5 9.5 11.5 12       9.5 6.5   5     5.5 6.5  
 עמק יזרעאל - צומת אום אל גאנם (65) 5.5 5.5     3.5 3.5                                               3.5 3.5                                
 כפר תבור - צ.גזית (65) 7 7 5.5 3.5           6.5   9.5 14.5   8.5         9.5 8.5   9     12 5.5 5.5 14.5     8.5   9.5         8.5 9.5   12     9.5 9.5  
 כפר תבור - כפר תבור מרכז (65) 6.5 7 5.5 3.5           6.5   8.5 11.5   5.5         5.5 5.5   5     8.5 6.5 5.5 11.5     9.5   6.5         9.5 6.5   6     8.5 11.5  
 כפר תבור - מסעף בית ספר כדורי (65) 8.5 12 9.5 12           12 12 6.5 12 12 11.5         14.5 12   6.5     6.5 9.5 12 12     5.5 9.5 12 12       12 5.5   8.5     14.5 11.5  
 ראש פינה - צ.מחניים (90) 9   5.5 6.5 8.5 5.5   12   5.5   12 14.5   12   29         3.5 29 3.5 11.5 4.5 41.5   12 12   6   8.5   36.5       10.5 3.5 3.5 12 12 4.5 15.5 12
 הגליל העליון - צומת גומא (90) 12   11.5 9.5 5.5 6.5   9.5   6.5   5.5 36.5   6.5         11.5 41.5 6 11.5           11.5 5.5   12   9.5         5 6 15.5 4.5 14.5        
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65) 12 3.5     14.5 11.5   12   6.5   11.5 11.5   11.5         5.5 12   11.5     9.5 11.5     5 5.5 11.5   6.5         8.5 8.5   12     11.5 5.5  
 כפר תבור - צומת גזית (65) 12 5.5 12 3.5           6   12 9.5   11.5         5 12   9.5     6.5 5.5 5.5 5     8.5   9         6 9.5   11.5     8.5 5.5  
 ראש פינה - צ.ראש פינה (90) 6.5   6.5 9.5 8.5 9.5   12   9.5   9 8.5   6.5   15.5 4.5 3.5       5 11.5 6.5 6 5   8.5 6   5.5   12   36.5 4.5 3.5   7.5 12 6 12 6.5 9 9.5 12
 חצור הגלילית - צ.מחניים (90) 12   6.5 6.5 9.5 6.5   5.5   6.5   5 5.5   5.5   33.5   7.5 6.5 10.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 6   8.5 9.5   9   12   36.5     7.5   3.5 3.5 3.5 3.5 11.5 12 6.5
 יסוד המעלה - צומת יסוד המעלה (90) 9   9.5 5 12 6   8.5   12   12 9.5   9.5   15.5     12 3.5 3.5   3.5 3.5 3.5 4.5   12 11.5   6   15.5   36.5     6 3.5 29   3.5 3.5 11.5 12 6
 הגליל העליון - צומת כ''ח (90) 6   14.5 5.5 9.5 8.5   14.5   5.5   5.5 36.5   9.5         5 4.5 4.5 3.5           11.5 8.5   5.5   6.5         9 11.5 4.5 11.5 11.5        
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65) 11.5 3.5     5.5 5.5   9.5   12   9.5 5.5   6.5         12 5.5   5.5     14.5 11.5     12 5.5 6.5   9.5         6.5 6.5   9.5     14.5 14.5  
 הגליל התחתון - מחלף גולני/לכיוון צפון 65 12 9 12 6 6.5 6.5 12 12             8.5       9.5 9 5.5   9     12 6.5 12 6.5 6 8.5     6.5 12       9.5 6.5   12     5.5 8.5  
 הגליל התחתון - מחנה נטפים (65)   6.5   12     6.5 12             12                         11.5     33.5     33.5 15.5                        
 הגליל התחתון - מסעף רביד (65)   9.5   12     9.5 12             14.5                         15.5     6.5     33.5 12                        
 מרום הגליל - מחלף נחל צלמון/לצפון 65 11.5 5 6.5 12 8.5 5.5 8.5 11.5   8.5 12 12 12 14.5           6.5 12   8.5     9.5 6.5 12 11.5 11.5 5.5 8.5 33.5   12     5 6.5 5.5   9.5     9.5 5.5  
 ראש פינה - צ.ראש פינה (90) 5.5 12 12 12 9.5 5.5 12 14.5   9   6.5 6.5   6.5 8.5 36.5 4.5 3.5       11.5 8.5 9 12 11.5 9.5 5.5 5 6.5 12   11.5 8.5 36.5 4.5     6.5 11.5 12 9.5 12 5 6.5 9.5
 חצור הגלילית - מסוף חצור הגלילית/הורדה   33.5   14.5     12   8.5 9         12 12 12 4.5 3.5 3.5 11.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 6 11.5     12     36.5 6.5 12 4.5 4.5 11.5   12 3.5 3.5 11.5 4.5 12 6.5
 עמק יזרעאל - מסעף דברת (65) 5.5 10     5.5 5.5 12 12   12 11.5   12 15.5 12         9.5                   5.5 12   8.5 5.5 12                        
 הגליל התחתון - מסעף רביד (65)   12   9.5     12 9.5             33.5                         8.5     15.5     36.5 10.5                        
 מרום הגליל - מחלף נחל צלמון/לדרום 65 9.5 12 9.5 11.5 9.5 6.5 6.5 12   6.5 33.5 12 12 33.5           11.5 8.5   12     6.5 9.5 5.5 6.5 9 12 6.5 36.5   12       12 12   15.5     6.5 11.5  
 קיבוץ קדרים - מסעף קיבוץ קדרים לדרום 65   12   12     6.5 12 9.5 12 15.5   12 12 12       9.5 8.5               12     5   10.5 12       14.5                  
 נין - מסעף נין (65)     11.5 5.5 7 6.5   8.5   12   6 14.5   11.5         5.5 9   6     5 12 5.5 12 12 7 9   9.5         6.5 12   9     6 9.5  
 הגליל העליון - צ.כ''ח (90) 5   14.5 6.5 12 8.5   6.5   12   9.5 36.5   9.5         12 4.5 4.5 12           9.5 6.5   11.5   6.5         6 4.5 4.5 3.5 3.5        
 נין - מסעף דברת/אלון תבור (65)     3.5 3.5 7 7 12 12   9 6.5   6.5 9.5 5         12               10 3.5 5.5 12   12 12 12                        
 הגליל התחתון - מחנה נפתלי (65)             12                       9                       12       9.5     12                  
 הגליל התחתון - יציאה לכביש 65 (מחלף עילבון/לצפון) 14.5 6.5 5.5 11.5 14.5 11.5 12 12             12         6.5 14.5   12     36.5 36.5 12 11.5 9.5 12     12 12       8.5 5.5   9.5     36.5 36.5  
 מבואות החרמון - יציאה לכביש 90 (מחנה פילון/גשר אברהם חידו)             6.5   9 9.5             5.5     3.5                     12       9.5 5.5 12   3.5 7.5              
 הגליל העליון - צומת גומא (90) 9.5   14.5 6.5 9.5 11.5   11.5   8.5   6.5 36.5   5.5         6.5 15.5 6 15.5           5.5 5.5   12   11.5         9.5 12 36.5 12 11.5        
 כפר תבור - צ.כפר תבור (65) 7 12 5.5 3.5         12 8.5 33.5   12 6.5 5.5       12 6.5               12 5.5       15.5 12 5     5                  
 הגליל העליון - צומת עמיעד (90)                               5.5     5.5 36.5 29   36.5                               15.5 33.5 41.5 15.5          
 הגליל העליון - צומת עמיעד (85)                               6.5     5.5 36.5 36.5   36.5                               36.5 36.5 36.5 36.5          
 מבואות החרמון - מסעף מחנה עמיעד                                 5.5     8.5                               6.5 9                    
 הגליל העליון - צומת שמורת החולה (90)                                       8.5 3.5 3.5 3.5                               11.5 3.5 11.5 3.5 3.5        
 הגליל העליון - אגמון החולה (90)                                       9 11.5 3.5 3.5                               6.5 3.5 3.5 3.5 3.5        
 מבואות החרמון - צומת איילת השחר (90)                                 41.5     11.5 3.5   3.5 11.5 3.5 4.5 15.5                 36.5     12 3.5   29   3.5 4.5 36.5 6.5
 מבואות החרמון - צומת שמורת החולה (90)                                       9.5 12   3.5 3.5 3.5 3.5 14.5                       12 3.5   3.5   10.5 11.5 11.5 4.5
 הגליל העליון - צומת צוק מנרה (90)                                       9.5 12 7.5 6                               12 6.5 6.5 6 4.5        
 הגליל התחתון - צ.נטופה (65) 6   9.5 11.5 9.5 8.5   6.5             12         6.5 12   11.5     9.5 5.5   11.5 12       12         9 5   12     5.5 6.5  
 מבואות החרמון - צומת תל חצור (90)                                         3.5   3.5 3.5 3.5 4.5 6                         3.5   3.5   3.5 4.5 6 7.5
 הגליל התחתון - צומת נטופה (65) 9   6.5 8.5 8.5 9.5   5.5             8.5         12 6   5     11.5 12   11.5 8.5       6.5         5.5 9   6     5.5 12  
 הגליל העליון - מסעף רשות החולה (90)                                       12 12 3.5 12                               6.5 3.5 3.5 3.5 10.5        
 מבואות החרמון - מחנה יפתח (90)                                       4.5                                 4.5   4.5                
 כפר תבור - צ.כפר תבור (65)   12   12         12 12 6.5   12 9.5 8.5       6.5 12               12         12 6.5 6.5     9.5                  
 הגליל העליון - קיבוץ עמיעד (90)                               9   4.5 12 4.5                                   4.5 4.5                

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט