לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 542 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בראש פינה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביסוד המעלה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר תבור: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילניה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ איילת השחר: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עמיעד: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר כמא: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכחל: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ קדרים: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחצור הגלילית: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית שמונה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל העליון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרום הגליל: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במבואות החרמון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהחולה שמורה: 8.20 ש"חמוצא

 

יעד

 כפר תבור - מרכז 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5   8.2                         8.2     10.5       16     21.5 21.5   21.5         21.5 27               10.5                                           27  
 כחל - מסעף 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   21.5           21.5   21.5         16     16       10.5       5   5.9         12.5 16               21.5                                           21.5  
 חצור הגלילית - מסוף חצור הגלילית/הורדה 27 27 27 27 27 26 27 26 26 14.5 26 26 21.5 20.5 21.5 12 20.5 20.5 20.5 21.5 20.5 20.5 21.5 20.5 20.5 20.5 21.5 20.5 12 12.5 12.5 11.5 9.1 12 4.5 3.5 3.5   5 11.5 3.5 10.5 10.5 13.5 13.5 15 27 11.5 26 26 12 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 11.5 12 3.5 4.5 11.5   12 10.5 10.5 11.5 13.5 12 16 15
 החולה שמורה - אגמון החולה 27 27 27 27 27   27           27   27         27     21.5       21.5     21.5 21.5   16         14.5 14.5               27                                           14.5  
 החולה שמורה - צומת שמורת החולה 27 27 27 27 27   27           27   27         21.5     21.5       21.5     16 16   14.5         10.5 10.5               27                                           16  
 קרית שמונה - צומת צוק מנרה 34 34 34 34 34   34           27   27         27     27       21.5     21.5 21.5   21.5         16 16               34                                              
 קיבוץ עמיעד - צ.עמיעד 27 27 27 27 27   21.5           21.5   21.5         21.5     21.5       16     5.9 5.9             9.1 12.5               27                                           21.5  
 עמק יזרעאל - צומת תבור (65)           5.5   3.5       3.5   3.5   12 12 8 9   9 10.5   11.5 11.5 11.5   12 12     20.5   20.5 20.5 20.5 12 14.5   26 26 12 26 26 26 26       3.5 3.5 8 9 11.5 15 11.5 12 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26 26 26 26 26   26
 עמק יזרעאל - צומת אום אל גאנם (65)           5.5   3.5       3.5   3.5   6 6 8 9   9 10.5   11.5 11.5 13.5   15 15     20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 26   26 26 26 26 26 26 26       3.5 3.5 8 9 11.5 15 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26 26 26 26 26   26
 כפר תבור - צ.גזית (65)           7   7 5.5 3.5 3.5             8 9   9 6.5   11.5 11.5 13.5   15 15     20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 26   26 26 26 26 26 12 26   5.5 14.5     8 9 11.5 15 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 12 26 26 26 26   26
 כפר תבור - כפר תבור מרכז (65)           10.5   7 5.5 3.5 3.5             8 8   8 6.5   10.5 10.5 11.5   15 15     20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   26 26 26 26 26 26 26   5.5 11.5     8 8 10.5 15 15 15 20.5 20.5 20.5 11.5 26 26 26 26 26 26 11.5   26
 כפר תבור - מסעף בית ספר כדורי (65)           10.5   12 9 12 6             8 8   8 12   10.5 10.5 11.5   12 11.5     15   20.5 20.5 20.5 14.5 20.5   12 26 26 26 26 26 26   12 12     8 8 10.5 13.5 12 12 20.5 20.5 20.5 12 26 26 26 26 26 14.5 11.5   26
 הגליל התחתון - צומת שדה אילן (65)           13.5   11.5 11.5 9 9 9   8   8 8 6                     13.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26   11.5 11.5 9 8 6       13.5 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26   26
 הגליל התחתון - מחנה נטפים (65)           13.5   13.5 13.5 11.5 11.5 11.5   10.5   10.5 10.5 10.5                     11.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26   11.5 13.5 11.5 10.5 10.5       11.5 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26   26
 הגליל התחתון - מסעף רביד (65)           15   15 15 12 15 15   15   15 12 13.5                     14.5     10.5   15 15 15 15 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   15 15 15 15 13.5       33.5 12 15 15 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5
 מבואות החרמון - מסעף מחנה עמיעד           20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5   20.5 15 15 15   15 15   15 15 13.5   10.5 10.5         5.5     10.5 11.5   15   15 15 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 15 15 15 10.5 10.5 8 6 6   9 15   15   20.5 20.5 20.5   20.5
 הגליל העליון - צומת עמיעד (90)           26   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5   20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 15   15 15     5.5     5 3.5 36.5 12   11.5 13.5 13.5           20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 15 8     5 15.5 11.5 13.5 13.5 13.5          
 ראש פינה - צומת מחניים (90)           26   26 26 26 26 26   26   26 12 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 12 14.5   20.5 12     15   11.5 6 6   11.5     3.5 10.5 10.5 11.5 13.5 15   26 12 12 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 11.5 11.5 6   10.5 3.5 10.5 10.5 12 13.5 15   12
 מבואות החרמון - צומת תל חצור (90)           26   26 26 26 26 26   26   26 26 26 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5         13.5     8 3.5   3.5   3.5 3.5 3.5 10.5 13.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 15 13.5 13.5   8 3.5   3.5   3.5 10.5 13.5   15
 הגליל העליון - צומת שמורת החולה (90)           26   26 26 26 26 26   26   26 26 26 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5     15     13.5 13.5 10.5 10.5   10.5 3.5 3.5           26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5     13.5 10.5 10.5 11.5 3.5 3.5          
 הגליל העליון - אגמון החולה (90)           26   26 26 26 26 26   26   26 26 26 26   26 20.5   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5     20.5     15 15 13.5 13.5   11.5 3.5 3.5           26 26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5     15 13.5 13.5 3.5 3.5 3.5          
 הגליל העליון - צומת גומא (90)           12   26 11.5 26 26 26   26   26 26 26 26   26 26   26 26 26   20.5 20.5     20.5     15 15 11.5 15   15 13.5 11.5           26 11.5 26 26 26 26 12 20.5 20.5 20.5     15 15 15 13.5 13.5 13.5          
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65)           12   3.5       14.5   11.5   8 12 10.5 11.5   11.5 13.5   13.5 11.5 11.5   15 11.5     20.5   20.5 26 26 26 26   12 26 11.5 26 26 26 11.5       5 5.5 10.5 11.5 11.5 15 15 15 20.5 20.5 26 26 26 26 12 26 26 11.5 26   33
 כפר תבור - צומת גזית (65)           12   5.5 12 3.5 3.5             8 9   9 6   11.5 11.5 13.5   15 11.5     20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 26   12 26 26 26 26 26 26   5.5 5     8 9 11.5 15 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 11.5 26 26 26 26   26
 כפר כמא - מסעף בית קשת (65)           10.5   10.5 10.5 8 8 8   8   8 8   6   6 6   10.5 10.5 11.5   13.5 13.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 26 26 26 26 26 26   10.5 10.5 8 8   6 10.5 13.5 13.5 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26 26 26 26   26
 הגליל התחתון - צומת שדה אילן (65)           13.5   11.5 11.5 9 9 9   8   8 8 6                     13.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26   11.5 11.5 9 8 6       13.5 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26   26
 הגליל התחתון - מסעף רביד (65)           15   12 15 15 15 15   15   12 13.5 13.5                     33.5     10.5   15 15 15 15 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   15 15 15 15 13.5       36.5 10.5 15 15 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5
 קיבוץ קדרים - מסעף קיבוץ קדרים לדרום 65           15   12 15 12 15 15   15   15 12 15 15   15 12   13.5 13.5 11.5   12 12     8   8 9 9 8.5 11.5   15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   12 15 15 15 15 15 13.5 10.5 12   8 8 14.5 9 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5
 הגליל העליון - צומת עמיעד (85)           26   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5   20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 15   15 15     6     5 5 36.5 12   11.5 13.5 13.5           20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 15 8     5 36.5 11.5 13.5 13.5 13.5          
 ראש פינה - צ.ראש פינה (90)           26   26 26 20.5 20.5 20.5   11.5   20.5 12 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   15 15     9   15.5 4.5 3.5   11.5     8 10.5 10.5 13.5 13.5 15   26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 12 9 36.5 4.5 3.5   6 12 10.5 10.5 13.5 13.5 15   12
 חצור הגלילית - צומת מחניים (90)           12   26 26 26 26 26   26   26 26 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5     15   11.5 6 6 6     10.5 3.5 10.5 10.5 13.5 13.5 15   26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 12 15 11.5 11.5 6 6   3.5 10.5 10.5 13.5 11.5 12   15
 יסוד המעלה - צומת יסוד המעלה (90)           26   26 26 26 26 12   26   26 26 26 20.5   20.5 12   20.5 12 20.5   20.5 20.5     15   13.5 13.5 13.5 10.5 10.5   10.5 3.5   3.5 3.5 10.5 13.5   26 12 11.5 26 26 20.5 20.5 20.5 15.5 20.5 13.5 13.5 13.5 10.5 10.5 29   3.5 3.5 10.5 12   15
 מבואות החרמון - צומת שמורת החולה (90)           26   26 26 26 26 26   26   26 26 26 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5         13.5     10.5 10.5   10.5   3.5 3.5 3.5 10.5 13.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 13.5   10.5 10.5   3.5   10.5 10.5 11.5   15
 הגליל העליון - צומת כ''ח (90)           26   26 14.5 26 26 26   26   26 14.5 26 26   26 26   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5     20.5     15 15 13.5 13.5   13.5 10.5 10.5           26 11.5 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5     15 13.5 11.5 10.5 10.5 10.5          
 הגליל העליון - צומת צוק מנרה (90)           33   33 33 26 26 26   26   26 26 26 26   26 26   26 26 26   20.5 20.5     20.5     20.5 20.5 15 15   12 15 15           33 33 26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5     20.5 12 15 15 15 15          
 עפולה - שדרות יצחק רבין/דרך בן גוריון             8.2           14.5   14.5         14.5     16       21.5     21.5 21.5   27         27 27                                                           34  
 עפולה - פארק העמק             8.2           10.5   10.5         14.5     16       21.5     21.5 21.5   27         27 27                                                           34  
 עפולה - בית חולים העמק             8.2           10.5   10.5         14.5     16       21.5     21.5 21.5   27         27 27                                                           34  
 עפולה - דרך גולני/דוד אלעזר             8.2           10.5   10.5         14.5     16       21.5     21.5 21.5   27         27 27                                                           34  
 עפולה - דרך גולני/קוממיות             8.2           10.5   10.5         14.5     16       21.5     21.5 21.5   27         27 27                                                           34  
 עמק יזרעאל - צומת נעורה (65)           11.5   3.5       5.5   5.5   8 9 10.5 11.5   11.5 12   13.5 13.5 15   15 15     20.5   20.5 26 26 12 26   26 26 26 26 26 14.5 11.5       12 5.5 10.5 11.5 13.5 15 15 15 20.5 20.5 26 26 26 26 26 26 26 14.5 14.5   33
 כפר כמא - מסעף בית קשת (65)           10.5   10.5 10.5 8 8 8   8   8 8   6   6 6   10.5 10.5 11.5   13.5 13.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 26 26 26 26 26 26   10.5 10.5 8 8   6 10.5 13.5 13.5 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26 26 26 26   26
 הגליל התחתון - מחנה נפתלי (65)           13.5   11.5 11.5 9 9 9   8   12 8 6                     13.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26   11.5 11.5 9 12 6       13.5 15 20.5 20.5 12 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26 26 26   26
 אילניה - מחנה נפתלי 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   12.5           8.2   8.2               8.2       14.5     16 16   21.5         21.5 21.5               14.5                                           27  
 הגליל התחתון - מחלף גולני/לכיוון צפון 65           12   13.5 12 10.5 10.5 6.5   6.5   12 12 6                     13.5     15   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 12 26   12 13.5 6 8.5 6       13.5 12 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 12 20.5 20.5 26 26   26
 מח.נטפים - מחנה נטפים 16 16 16 16 16   14.5           10.5   10.5         8.2             12.5     16 16   21.5         21.5 21.5               16                                           27  
 מרום הגליל - מחלף נחל צלמון/לצפון 65           11.5   15 15 12 15 15   15   15 11.5 13.5 13.5   13.5 13.5   11.5 11.5 12   14.5       10.5   15 15 15 15 12   12 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   12 11.5 11.5 15 13.5 13.5 11.5 33.5   12 15 15 15 15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5
 מבואות החרמון - מחנה יפתח (90)           26   26 26 20.5 20.5 20.5   20.5   20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 15   15 15         5     4.5 4.5   6   13.5 13.5 15 15 15   26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 15 9 5 4.5   4.5 6   13.5   15 15 15   20.5
 מבואות החרמון - יציאה לכביש 90 (מחנה פילון/גשר אברהם חידו)           26   26 26 20.5 20.5 20.5   20.5   20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 15   15 15         3.5     3.5 3.5   6   13.5 13.5 15 15 15   26 26 20.5 12 20.5 20.5 20.5 15 15 9 5 12   3.5 6   13.5   15 15 15   20.5
 ראש פינה - צומת ראש פינה (90)           26   12 12 12 20.5 20.5   20.5   12 14.5 20.5 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   15 15     10.5   36.5 4.5 3.5   3.5     8 10.5 10.5 13.5 12 11.5   26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 12 15 11.5 8.5 36.5 4.5 6   6 11.5 10.5 10.5 12 13.5 15   15
 מחניים - צומת מחניים 27 27 27 27 27   27           27   27         21.5     21.5       21.5     16 16   12.5         5                 27                                           16  
 הגליל העליון - צ.כ''ח (90)           26   26 14.5 26 26 12   26   26 26 26 26   26 12   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5     20.5     15 15 12 13.5   13.5 10.5 10.5           26 26 26 26 26 26 11.5 20.5 20.5 20.5     15 13.5 13.5 10.5 10.5 10.5          
 עפולה - יצחק רבין/דוד אלעזר             8.2           10.5   10.5         14.5     16       21.5     21.5 21.5   27         27 27                                                           34  
 עמק יזרעאל - מסעף דברת (65)           5   12       5.5   5.5   12 12 10.5 11.5   11.5 12   11.5 13.5 12   15 12     20.5   20.5 26 26 26 11.5   26 26 26 26 26 26 26       5.5 12 10.5 11.5 13.5 15 15 12 20.5 20.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26   33
 הגליל התחתון - צ.נטופה (65)           13.5   13.5 13.5 11.5 11.5 11.5   10.5   10.5 10.5 10.5                     11.5     15   20.5 20.5 20.5 12 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 11.5 12   13.5 11.5 11.5 10.5 10.5       11.5 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 12   26
 מרום הגליל - מחלף נחל צלמון/לדרום 65           15   12 15 11.5 15 15   15   15 12 13.5 13.5   13.5 13.5   11.5 11.5 12   33.5       10.5   15 15 15 11.5 20.5   20.5 20.5 12 20.5 20.5 20.5 20.5   15 15 15 12 13.5 13.5 11.5 36.5   12 15 15 15 12 12 20.5 15.5 20.5 20.5 20.5 11.5   20.5
 מבואות החרמון - צומת איילת השחר (90)           26   26 26 26 26 26   26   26 26 26 20.5   20.5 20.5   20.5 20.5 20.5   20.5 20.5         13.5     11.5 12   3.5   3.5 11.5 3.5 10.5 13.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 15 13.5 13.5   12 3.5   29   3.5 10.5 13.5   15
 הגליל העליון - צומת גומא (90)           26   26 14.5 26 26