לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 54 (גולן)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
גליל עליון ורמת הגולן 13.50 57.50 149.00

מחיר נסיעה מקומית באורטל: 3.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין זיוון: 3.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמיר: 3.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית שמונה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקצרין: 3.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל העליון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 גולן - צומת נפח (91) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   7.7     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 קיבוץ מרום גולן - מרכז 10.5 10.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4   4.4 4.4 4.4 4.4 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7 7.7 7.7 4.4 7.7 7.7 7.7 10.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 גולן - מחנה אל פורן (959) 10.5 10.5   7.7         4.4     4.4   3.6     4.4   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 גולן - צומת האמיר (959) 10.5 10.5   10.5         7.7     7.7   4.4     4.4   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 גולן - מחנה רוויה (959) 10.5 10.5   10.5         7.7     7.7   4.4     4.4   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 קלע - קלע אלון 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 4.4 4.4 4.4   3.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 4.4 4.4 4.4 3.6 10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 הגליל העליון - מסעף להבות הבשן (918) 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.4     7.7 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5         10.5
 הגליל העליון - מסעף בית הלל דרום 9779 10.5 16 10.5 16 16 14.5 14.5 7.7 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7     4.4 10.5 16 16 14.5 14.5 7.7 7.7 4.4 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5         5.6
 גולן - צומת קצרין צפון 9088 4.4 3.6   3.6         14.5     7.7   7.7     10.5   10.5 16 10.5 16                           16 16 16 16 10.5
 גולן - צ.נפח (91) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   7.7     7.7   7.7 10.5 7.7 10.5                           10.5 10.5 14.5 14.5 7.7
 גולן - צ.בנטל תחתון (9881) 10.5 10.5   7.7         4.4     4.4   4.4     4.4   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 הגליל העליון - מסעף כפר בלום צפון 9779 16 16 16 16 16 10.5 10.5 14.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7     4.4 16 16 16 10.5 10.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5         7.7
 הגליל העליון - מסעף בית הלל דרום 9779 16 16 16 16 16 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7     4.4 16 16 16 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 10.5 10.5         7.7
 גולן - צומת קצרין צפון 9098 4.4 4.4   3.6         10.5     7.7   7.7     10.5   10.5 16 10.5 16                           16 16 16 16 10.5
 קדמת צבי 4.4 4.4 3.6   3.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 16 16 3.6 3.6 4.4 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 10.5 16 16 16 16 16
 גולן - מחנה קרן (9098) 4.4 4.4   3.6         7.7     7.7   7.7     10.5   16 16 16 16                           16 16 16 16 16
 גולן - מחנה סער (91) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   7.7     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - צומת השריון (91) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   7.7     7.7   10.5 10.5 7.7 10.5                           10.5 10.5 14.5 14.5 7.7
 אורטל 10.5 10.5 10.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 3.6 3.6 4.4 4.4 4.4 4.4 7.7 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 14.5 10.5 14.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 3.6 4.4 4.4 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - מסעף אורטל (91) 10.5 10.5   7.7         3.6     4.4   4.4     7.7       14.5                                   14.5 14.5
 גולן - צומת אביטל (91) 10.5 10.5   7.7         4.4     4.4   4.4     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 עין זיוון 10.5 10.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 4.4 4.4 4.4 3.6 4.4 4.4 7.7 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 14.5 10.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 4.4 4.4 4.4 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - צ.אביטל (9881) 10.5 10.5   7.7         4.4     4.4   4.4     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - מסעף קלע אלון (959) 16 10.5   10.5         7.7     7.7   4.4     3.6   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 גונן - צומת גונן (918) 10.5 16 10.5 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   4.4 7.7 7.7 10.5 16 16 10.5 10.5 7.7 7.7 4.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.4 4.4 7.7 7.7 10.5
 עמיר - מרכז 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7 7.7 4.4   16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.7 7.7 4.4 4.4 7.7
 גולן - מחנה קידמת צבי (9098) 4.4 4.4   3.6         7.7     7.7   7.7     10.5   16 16 16 16                           10.5 16 16 16 16
 גולן - מחנה קרן (9098) 4.4 4.4   4.4         7.7     7.7   7.7     10.5   16 16 16 16                           16 16 16 16 16
 גולן - מחנה עוז (9098) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   4.4     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - מחנה סער (91) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   7.7     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - צומת השריון (91) 7.7 7.7   7.7         7.7     7.7   7.7     7.7   7.7 10.5 7.7 10.5                           10.5 10.5 14.5 14.5 7.7
 גולן - מסעף אורטל (91) 10.5 10.5   7.7         3.6     4.4   10.5     7.7   4.4 10.5 4.4 10.5                           10.5 10.5 14.5 14.5 7.7
 גולן - צומת אביטל (91) 10.5 10.5   7.7         4.4     4.4   4.4     7.7   10.5 10.5 14.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 14.5 14.5
 גולן - צומת האמיר (959) 10.5 10.5   10.5         7.7     7.7   4.4     4.4   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 גולן - מחנה רוויה (959) 10.5 10.5   10.5         7.7     7.7   4.4     4.4   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 גולן - מסעף קלע אלון (959) 10.5 10.5   10.5         7.7     7.7   4.4     3.6   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 14.5
 הגליל העליון - צומת גונן (959) 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.4     7.7 16 10.5 16 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5         10.5
 הגליל העליון - מסעף שמיר (918) 16 16 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.4     7.7 16 16 16 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5         10.5
 קרית שמונה - הירדן (הירדן/התעשיה) 10.5 16 10.5 16 16 14.5 14.5 7.7 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 5.6 7.7 10.5 16 16 14.5 14.5 7.7 7.7 7.7 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 7.7 7.7  
 קצרין - צומת קצרין (9088)     4.4 4.4 4.4 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 16 10.5 16 10.5 16 4.4 4.4 4.4 7.7 7.7 7.7 7.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 16 16 16 16 10.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד   

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט