לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 56 (אגד)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
גליל מזרחי ומטרופולין חיפה 37.50 162.50 423.00

מחיר נסיעה מקומית במגדל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחף: 34.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בראמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמאם: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכרמיאל: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במורן: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכלנית: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר חנניה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין אל אסד: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרום הגליל: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בואדי חמאם: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעאר: 5.90 ש"חמוצא

 

יעד

 צומת נחל צלמון - מחלף נחל צלמון/למערב 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2 5   5     10.5       14.5     14.5     16     16   10.5       5           12.5           16     16  
 כרמיאל - צומת מעלה כמון/כביש 85 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     14.5       14.5     10.5     8.2         21.5       16           14.5           8.2     5  
 מרום הגליל - כלא צלמון (807)     7.4   7.4   7.4   3.8           3.8   3.8             5.6 8.5     9.1       7.4 7.4 7.4     12.5 12.5 3.8           11.5 9.6   5.9 12.5    
 מגאר (מרר) - מע'אר מרכז/806 (806)     7.4   2.5   10   7.4     12.5   3.8         5   12.5 12.5   5 12.5   8.2 5   8.2   5.6 7.4 3.8   3.8           12.5 11.5 12.5 11.5 5   10.5 8.2   9.1
 טבריה - גדוד ברק/כביש 90       8.2   8.2       8.2 10.5   10.5     14.5       16     16     21.5     21.5           10.5                       21.5     21.5  
 טבריה - מלון חוף רון       8.2   8.2       8.2 10.5   10.5     14.5       16     16     21.5     21.5           10.5                       21.5     21.5  
 כלנית - כלא צלמון 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2           10.5       14.5     14.5     16     16   10.5                   12.5           16     16  
 ואדי חמאם - צומת ואדי חאמם/כביש 807 8.2 8.2       5         8.2   8.2     14.5       16     16     21.5     21.5   8.2       8.2           16           21.5     21.5  
 ואדי חמאם - מרכז 8.2 8.2       5         8.2   8.2     14.5       16     16     21.5     21.5   8.2       8.2                       21.5     21.5  
 כלנית - צומת כלנית/כביש 807 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2           10.5       14.5     14.5     16     16   10.5                   12.5           16     16  
 כלנית - כלא צלמון 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2           10.5       14.5     14.5     16     16   10.5                   12.5           16     16  
 מעאר - צומת מעאר 14.5 14.5   14.5   14.5       14.5 10.5   10.5             8.2     8.2     12.5     14.5   14.5       10.5           5.9           12.5     14.5  
 כפר חנניה - צומת כפר חנניה 16 16   16   16       16 14.5   14.5     8.2             5.9     5.9     14.5   16       14.5           8.2           5.9     14.5  
 צומת חנניה - צ.חנניה שבע/כביש 85 16 16   16   16       16 14.5   14.5     8.2       5.9           5.9     10.5   16       14.5           8.2           5.9     10.5  
 ראמה - ראמה/מרכז 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     12.5       5.9     5.9           8.2   21.5       16           12.5           5     8.2  
 חזון - חזון/מחווה אלון       16   16         12.5   12.5     5.9       8.2     8.2     12.5     14.5   16       12.5                       12.5     14.5  
 שזור - צומת שזור 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     12.5       5.9     5.9     5     8.2   21.5       16           12.5                 8.2  
 נחף - צומת נחף 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     14.5       14.5     10.5     8.2     5   21.5       16           14.5           8.2        
 מגדל - מסעף ואדי חמאם (807)               2.5       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4 7.4 2.5                        
 מרום הגליל - מסעף כלנית (807)     7.4   7.4   7.4   7.4           3.8   3.8             12.5 6.8     5.9       7.4 7.4 7.4     3.8 3.8 12.5           12.5 8.5   5 9.1    
 מרום הגליל - כלא צלמון (807)     3.8   3.8   3.8   3.8           3.8   3.8 5           12.5 5.9     5.9   8.2   3.8 3.8 3.8     3.8 11.5 3.8 5         12.5 8.2   5 8.2   9.1
 מגאר (מרר) - בית ספר מגאר (807)     7.4   7.4   10   7.4     3.8   3.8         5   5.9 5.9   5.9 5.9     8.2   8.2   7.4 7.4 10   3.8           5 5.9 5.9 5.9 8.2   8.2 8.2   8.2
 מגאר (מרר) - צ.מע'אר (807)     10   10   10   10     3.8   3.8         5   5.9 5.9   5.9 5.9     8.2   8.2   10 10 10   3.8           5 5.9 5.9 5.9 8.2   8.2 8.2   8.2
 מגדל - צומת מגדל (90)               2.5       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4 7.4 5.6                        
 מגאר (מרר) - ראס אל חביה 2 (807)     7.4   7.4   10   7.4     3.8   3.8         5   12.5 11.5   12.5 5.9     8.2   8.2   7.4 7.4 10   12.5           12.5 5.9 12.5 11.5 8.2   8.2 11.5   8.2
 מגאר (מרר) - מראר (807)     7.4   7.4   10   7.4     3.8   11.5         5   5 5.6   12.5 5.9     5.9   8.2   7.4 7.4 10   12.5           5 11.5 5.6 5.9 8.2   5 8.2   8.2
 מגדל - מסעף מגדל (807)                       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4 7.4 7.4                        
 מגדל - צומת מגדל מערב (807)                       7.4   3.8 10   10                                     7.4 10 10 10                        
 מורן - צ.מורן (85)                       6.8   5.9 5.9   5.9 5.9 5.9   5 5   11.5       5   12.5           8.5 5.9 5.9 12.5 5.9   5 12.5 5 5 5   5 11.5   5
 מגדל - מסעף ואדי חמאם (807)                       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4 7.4 7.4                        
 מגדל - צומת מגדל מערב (807)               2.5       7.4   3.8 10   10                                     7.4 10 10 3.8                        
 ראמה - צומת ראמה (85)                       8.5   8.2 8.2   8.2 8.2 8.2   5 5   11.5 5     5   5           9.6 8.2 8.2 5 8.2   5.9 5 5 11.5     12.5 12.5   5.9
 שזור - מסעף שזור (85)                       5   5 8.2   8.2 10.5 8.2   5 10.5   12.5 5   5     5           5.9 8.2 5 10.5 10.5   6.8 11.5 5 12.5 12.5     12.5   12.5
 כרמיאל - צ.מעלה כמון/כביש 85 (85)                       9.1   8.2 8.2   8.2 10.5 11.5   12.5 10.5   12.5 11.5   5.9 5   5           12.5 11.5 8.2 8.2 10.5   8.2 5 12.5 5 12.5   12.5      
 מגאר (מרר) - מגאר ו'/בי''ס יסודי ב (806)                           5         5   5 5   5.9 5.9   8.2 10.5   10.5                       5 5 5 5.9 8.2   10.5 10.5   10.5
 מגאר (מרר) - מגאר א'/כניסה 806                           5         5   5 5   5.9 5.9   8.2 10.5   10.5                       5 5 5 5.9 8.2   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - מחווה אלון (806)                             5   5 5           12.5 5.9     8.2   8.2             5 5 5 5         11.5 8.2   8.2 11.5   9.1
 מרום הגליל - צומת חנניה (806)                             5.9   5.9 5           5 5     5   8.2             12.5 5 12.5 5         12.5 5   5 12.5   9.1
 מרום הגליל - צומת שש/חלפתא (85)                             5.9   5.9 5           5 5     10.5   10.5             11.5 5.6 12.5 5         12.5 5   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - צומת ראמה מערב (85)                             8.2   8.2 10.5           11.5 11.5   12.5 12.5   5             6.8 12.5 12.5 10.5         5 12.5   9.1 5.6   5.9
 שזור - מסעף שזור (85)                       5.9   5.9 8.2   8.2 10.5 8.2   5 10.5   12.5 5   5.9     12.5           9.1 8.2 5.9 5 10.5   8.2 12.5 5 11.5 5     5   5.6
 נחף - צומת מעלה כמון/כביש 85 (85)                           8.2 8.2   8.2 10.5 8.2   8.2 10.5   5 12.5   5.6 12.5                 8.2 8.2 8.2 10.5   8.2 8.2 8.2 5 5   5 5   34
 מרום הגליל - מסעף מחווה אלון (806)                             5   5 5           11.5 5     8.2   8.2             12.5 5 12.5 5         11.5 5.9   6.8 8.2   9.1
 מרום הגליל - צומת חנניה (806)                             5.9   5.9 5           5 12.5     12.5   8.2             5.9 11.5 11.5 5         5 5   11.5 5   9.1
 מרום הגליל - צומת שש/חלפתא (806)                             5.9   5.9 5           11.5 5     5   8.2             12.5 5.6 12.5 5         5 5   5 12.5   9.1
 כרמיאל - מסעף נחף (85)                           9.1 8.2   8.2 10.5 9.1   9.1 10.5   5.6 5   11.5 5.6   34             8.2 8.2 9.1 10.5   9.1 9.1 9.1 5.9 5.9   12.5      
 ראמה - אבו ראמי                                   8.2           5       5.9   5.6                 8.2 8.2               5 5.9   11.5
 מגדל - מגדל מערב א/כביש 807 8.2 8.2   5           5 8.2   8.2     14.5       16     16     21.5     21.5   8.2       8.2           16           21.5     21.5  
 חמאם - תחנה לבריאות המשפחה         2.5                                                     2.5   2.5                                  

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד   

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט