לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 56 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית במגדל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנחף: 34.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בראמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמאם: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכרמיאל: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במורן: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכלנית: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר חנניה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין אל אסד: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל התחתון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרום הגליל: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בואדי חמאם: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעאר: 5.00 ש"חמוצא

 

יעד

 ואדי חמאם - צומת ואדי חאמם/כביש 807 8.2 8.2       5         8.2   8.2     14.5       16     16     21.5     21.5   8.2       8.2     10.5     14.5   16           21.5     21.5  
 צומת נחל צלמון - מחלף נחל צלמון/למערב 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2 5   5     10.5       14.5     14.5     16     16   10.5       5     5.9     10.5   12.5           16     16  
 כרמיאל - צומת מעלה כמון/כביש 85 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     14.5       14.5     10.5     8.2         21.5       16     16     14.5   14.5           8.2     5  
 כלנית - כלא צלמון 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2           10.5       14.5     14.5     16     16   10.5             5.9     10.5   12.5           16     16  
 מעאר - בית ספר מקיף ראס אל חביה 10.5 10.5   10.5   10.5       10.5 5.9   5.9             12.5     16     16     16   10.5       5.9               10.5           16     16  
 מרום הגליל - כלא צלמון (807)     7.4   7.4   7.4   3.8           3.8   3.8             5.6 8.5     9.1       7.4 7.4 7.4     12.5   12.5 3.8             11.5 9.6   5.9 12.5    
 מגאר - מע'אר מרכז/806 (806)     7.4   2.5   10   7.4     12.5   3.8         5   12.5 12.5   5 12.5   8.2 10.5   10.5   5.6 7.4 3.8   3.8               5.9 11.5 12.5 11.5 5   10.5 10.5   10.5
 טבריה - מלון חוף רון       8.2   8.2       8.2 10.5   10.5     14.5       16     16     21.5     21.5           10.5     10.5     14.5               21.5     21.5  
 טבריה - גדוד ברק/כביש 90       8.2   8.2       8.2 10.5   10.5     14.5       16     16     21.5     21.5           10.5     10.5     14.5               21.5     21.5  
 ואדי חמאם - מרכז 8.2 8.2       5         8.2   8.2     14.5       16     16     21.5     21.5   8.2       8.2     10.5     14.5               21.5     21.5  
 כלנית - צומת כלנית/כביש 807 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2           10.5       14.5     14.5     16     16   10.5             5.9     10.5   12.5           16     16  
 כלנית - כלא צלמון 10.5 10.5   8.2   8.2       8.2           10.5       14.5     14.5     16     16   10.5             5.9     10.5   12.5           16     16  
 מעאר - צומת מעאר 14.5 14.5   14.5   14.5       14.5 10.5   10.5             8.2     8.2     12.5     14.5   14.5       10.5               5.9           12.5     14.5  
 כפר חנניה - צומת כפר חנניה 16 16   16   16       16 14.5   14.5     8.2             5.9     5.9     14.5   16       14.5     12.5     8.2   8.2           5.9     14.5  
 צומת חנניה - צומת חנניה שבע/כביש 85 16 16   16   16       16 14.5   14.5     8.2       5.9           5.9     10.5   16       14.5     16     8.2   8.2           5.9     10.5  
 ראמה - ראמה/מרכז 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     12.5       5.9     5.9           8.2   21.5       16     16     12.5   12.5           5     8.2  
 חזון - חזון/מחווה אלון       16   16         12.5   12.5     5.9       8.2     8.2     12.5     14.5   16       12.5     10.5     5.9               12.5     14.5  
 שזור - צומת שזור 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     12.5       5.9     5.9     5     8.2   21.5       16     16     12.5   12.5                 8.2  
 נחף - צומת נחף 21.5 21.5   21.5   21.5       21.5 16   16     14.5       14.5     10.5     8.2     5   21.5       16     16     14.5   14.5           8.2        
 מגדל - מסעף ואדי חמאם (807)               2.5       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4   7.4 2.5                          
 מרום הגליל - מסעף כלנית (807)     7.4   7.4   7.4   7.4           3.8   3.8             12.5 6.8     5.9       7.4 7.4 7.4     3.8   3.8 12.5             12.5 8.5   5 9.1    
 מרום הגליל - כלא צלמון (807)     3.8   3.8   3.8   3.8           3.8   3.8 5           12.5 5.9     5   8.2   3.8 3.8 3.8     3.8   11.5 3.8   5         12.5 5   5 8.2   8.2
 מגאר - בית ספר מגאר (807)     7.4   7.4   10   7.4     3.8   3.8         5   5.9 5.9   5.9 5.9     8.2   8.2   7.4 7.4 10   3.8               5 5.9 5.9 5.9 8.2   8.2 8.2   8.2
 מגאר - צ.מע'אר (807)     10   10   10   10     3.8   3.8         5   5.9 5.9   5.9 5.9     8.2   8.2   10 10 10   3.8               5 5.9 5.9 5.9 8.2   8.2 8.2   8.2
 מגדל - צומת מגדל (90)               2.5       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4   7.4 5.6                          
 מגאר - ראס אל חביה 2 (807)     7.4   7.4   10   7.4     3.8   3.8         5   12.5 11.5   12.5 5.9     8.2   8.2   7.4 7.4 10   12.5               12.5 5.9 12.5 11.5 8.2   8.2 11.5   8.2
 מגאר - מראר (807)     7.4   7.4   10   7.4     3.8   11.5         5   5 5.6   12.5 5.9     5.9   8.2   7.4 7.4 10   12.5               5 11.5 5.6 5.9 8.2   5 8.2   8.2
 מגדל - מסעף מגדל (807)                       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4   7.4 7.4                          
 מגדל - צומת מגדל מערב (807)                       7.4   3.8 10   10                                     7.4 10   10 10                          
 מורן - צ.מורן (85)                       6.8   5.9 5.9   5.9 5.9 5.9   5 5   11.5     5.9 5   12.5           8.5 5.9   5.9 12.5   5.9   5 12.5 5 5 5   5 11.5   5
 מגדל - מסעף ואדי חמאם (807)                       7.4   3.8 7.4   10                                     7.4 7.4   7.4 7.4                          
 מגדל - צומת מגדל מערב (807)               2.5       7.4   3.8 10   10                                     7.4 10   10 3.8                          
 ראמה - צומת ראמה (85)                       8.5   5 8.2   8.2 8.2 5   5 5   11.5 5     5   5           9.6 8.2   8.2 5   8.2   5 5 5 11.5     12.5 12.5   5
 שזור - מסעף שזור (85)                       5   5 8.2   8.2 10.5 10.5   10.5 10.5   12.5 5   5     5           5.9 8.2   5 10.5   10.5   10.5 10.5 10.5 12.5 12.5     12.5   12.5
 כרמיאל - צומת מעלה כמון/כביש 85 (85)                       9.1   8.2 8.2   8.2 10.5 10.5   10.5 10.5   12.5 11.5   5.9 5   5           12.5 11.5   8.2 10.5   10.5   10.5 10.5 10.5 5 12.5   12.5      
 מגאר - מגאר ו'/בי''ס יסודי ב (806)                           5         5   5 5   5.9 5.9   8.2 10.5   10.5                           5 5 5 5.9 8.2   10.5 10.5   10.5
 מגאר - מגאר א'/כניסה 806                           5         5   5 5   5.9 5.9   8.2 10.5   10.5                           5 5 5 5.9 8.2   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - מחווה אלון (806)                             5   5 5           12.5 5.9   8.2 10.5   10.5             5   5 5   5         11.5 5   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - צומת חנניה (806)                             5.9   5.9 5           5 5   8.2 10.5   10.5             12.5   5 12.5   5         12.5 5   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - צומת שש/חלפתא (85)                             5.9   5.9 5           5 5   8.2 10.5   10.5             11.5   5.6 12.5   5         12.5 5   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - צומת ראמה מערב (85)                             8.2   8.2 10.5           11.5 11.5   12.5 12.5   5             6.8   12.5 12.5   10.5         5 12.5   9.1 5.6   5.9
 שזור - מסעף שזור (85)                       5.9   5 8.2   8.2 10.5 10.5   10.5 10.5   12.5 5   5.9     12.5           9.1 8.2   5.9 10.5   10.5   10.5 10.5 10.5 11.5 5     5   5
 נחף - צומת מעלה כמון/כביש 85 (85)                           8.2 8.2   8.2 10.5 10.5   10.5 10.5   5 12.5   5.6 12.5                 8.2   8.2 10.5   10.5   10.5 10.5 10.5 5 5   5 5   34
 מרום הגליל - מסעף מחווה אלון (806)                             5   5 5           11.5 5   8.2 10.5   10.5             12.5   5 5.9   5         11.5 5   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - צומת חנניה (806)                             5.9   5.9 5           5 12.5   8.2 10.5   10.5             5.9   11.5 11.5   5         5 5   10.5 10.5   10.5
 מרום הגליל - צומת שש/חלפתא (806)                             5.9   5.9 5           11.5 5   8.2 10.5   10.5             12.5   5.6 12.5   5         5 5   10.5 10.5   10.5
 כרמיאל - מסעף נחף (85)                           8.2 8.2   8.2 10.5 10.5   10.5 10.5   5.6 5   11.5 5   34             8.2   8.2 10.5   10.5   10.5 10.5 10.5 5.9 5   12.5      
 ראמה - אבו ראמי                                   8.2 8.2   8.2 8.2   5 5.9     5.9   5.6                   8.2   8.2   8.2 8.2 8.2 5.9     5 5.9   11.5
 מגדל - מגדל מערב א/כביש 807 8.2 8.2   5           5 8.2   8.2     14.5       16     16     21.5     21.5   8.2       8.2     10.5     14.5   16           21.5     21.5  
 חמאם - תחנה לבריאות המשפחה         2.5                                                     2.5   2.5                                      
 טבריה - תחנה מרכזית טבריה/הורדה       8.2   8.2       8.2 10.5   10.5     14.5       16     16     21.5     21.5           10.5     10.5     14.5   16           21.5     21.5  

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט