לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 58 (גולן)


מחיר נסיעה מקומית בבית הלל: 4.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית שמונה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבוקעאתא: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במסעדה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין קנייא: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל העליון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במג'דל שמס: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנווה אטי''ב: 3.50 ש"חמוצא

 

יעד

 מסעדה - מועצה (98) 4.5 4.5 4.5         4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 מסעדה - צומת מסעדה (98) 4.5 4.5 4.5         4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - אנדרטת סיירת אגוז 989 7.5     4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 הגליל העליון - חורשת טל (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5   4.5 4.5 4.5     4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 7.5
 תל חי - מכללת תל חי קמפוס מזרחי 14 14 14 14 14 14 14 14   14 14 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   14 14 14   14 14 14   3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5
 מסעדה - צומת מסעדה (98) 4.5 4.5 4.5         4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 הגליל העליון - מסעף הגושרים/כביש 99 (99) 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5   4.5 4.5 4.5     4.5 4.5 7.5 14 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 7.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 7.5
 בית הלל - מסעף מעין ברוך/למזרח (99) 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 14 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 7.5
 אודם - אודם/מרכז   3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 3.5 4.5 4.5   7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5 14 14 14 14
 מסעדה - צומת יער אודם (98) 4.5 4.5 4.5         4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5   4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 מסעדה - מסעדה 1 (98) 4.5 4.5 4.5         4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 מג'דל שמס - בית ספר א (98) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     3.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5 4.5     4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 שאר ישוב - מסעף שאר יישוב (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
 קיבוץ דפנה - מסעף דפנה (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5     4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5 4.5 4.5     4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
 קיבוץ דפנה - בית ספר הר וגיא (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5     4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
 הגליל העליון - צומת הגושרים (99) 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5   4.5 4.5 4.5     4.5 4.5 7.5 14 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 7.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 7.5
 בית הלל - מסעף מעיין ברוך/למערב (99) 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 14 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 7.5
 בית הלל - מסעף בית הלל/למערב (99) 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 14 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 7.5
 מג'דל שמס - יציאה מזרחית (98) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     3.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 4.5 4.5     4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 נווה אטי''ב - נווה אטי''ב/989 (989) 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 7.5 4.5 4.5 4.5   4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 עין קנייא - עין קיניא/כיכר לצפון 7.5 7.5 7.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 הגליל העליון - מסעף שניר (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5   4.5 4.5 4.5     4.5 4.5 3.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 7.5
 שאר ישוב - מסעף שאר יישוב (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
 הגליל העליון - מסעף דפנה (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 7.5
 קיבוץ דפנה - בית ספר הר וגיא (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5     4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5
 הגליל העליון - חורשת טל (99) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5   4.5 4.5 4.5     4.5 4.5 7.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 4.5   4.5   4.5     4.5 4.5 7.5 7.5
 בית הלל - מסעף בית הלל/למזרח (99) 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 14 10.5 10.5   10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 7.5
 קרית שמונה - מנחת קרית שמונה/למזרח (99) 14 14 14 14 14 14 14 14   14 14 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 14 14 14   14 14 14 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5    
 קרית שמונה - מסעף איזור תעשיה (99) 14 14 14 14 14 14 14 14   14 14 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 14 14 14   14 14 14 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5    
 גולן - מסעף אל רום (98) 3.5     4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14   4.5 4.5   7.5 7.5     10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5 14 14 14 14
 מג'דל שמס - כביש 989/כביש 98 (989)       4.5 4.5 4.5 4.5       4.5                     4.5     4.5 4.5                        
 גולן - מג'דל שאמס/989 (989) 4.5     4.5 4.5 4.5 4.5 3.5     4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14   4.5 3.5 3.5 4.5 4.5     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מסעף אודם (978) 3.5     4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14   4.5 4.5   7.5 7.5     10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5 14 14 14 14
 גולן - מסעף אלרום (98) 3.5     4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14   4.5 4.5   7.5 7.5     10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5 14 14 14 14
 מג'דל שמס - כביש 989/כביש 98 (98)       4.5 4.5 4.5 4.5     3.5 4.5                     4.5     4.5 4.5                        
 גולן - מפל סער/כביש 99 (99) 10.5     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14   10.5 10.5   10.5 10.5     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - צומת שיאון (99) 10.5     10.5 10.5 10.5 10.5 10.5     10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5     10.5 10.5   10.5 10.5     4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 4.5 7.5 7.5 10.5 10.5
 נווה אטי''ב - נווה אטי''ב/989 (989) 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 7.5 4.5 4.5 4.5   4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  טראנס ירושלים  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט