לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 59 (גולן)


מחיר נסיעה מקומית באורטל: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין זיוון: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמיר: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקרית שמונה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקצרין: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ מרום גולן: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגליל העליון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 גולן - צומת קצרין צפון 9088 4.5   3.5                   7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5
 גולן - צומת נפח (91) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - צומת האמיר (959) 10.5   10.5                   7.5         7.5   4.5   10.5 10.5 4.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 גולן - מחנה רוויה (959) 10.5   10.5                   7.5         7.5   4.5   10.5 10.5 4.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 קלע - קלע אלון 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5   3.5 10.5 10.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 14 4.5 4.5 3.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 הגליל העליון - מסעף להבות הבשן (918) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5   10.5   15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           10.5
 קיבוץ מרום גולן - מרכז 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5   10.5 7.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 גולן - מחנה אל פורן (959) 10.5   7.5                   4.5         4.5   4.5   10.5 10.5 3.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 הגליל העליון - מסעף בית הלל דרום 9779 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 3.5 10.5 14 14 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 7.5   10.5   15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 4.5 10.5 10.5 10.5           5.5
 גולן - צ.קצרין צפון 9088 4.5   3.5                   7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5
 גולן - צומת נפח (91) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - צומת בנטל תחתון (9881) 10.5   7.5                   4.5         4.5   14   10.5 10.5 4.5 4.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 15.5 14
 הגליל העליון - 9779/918 (918) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14   10.5   15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           10.5
 הגליל העליון - מסעף כפר בלום צפון 9779 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5   10.5   15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           7.5
 הגליל העליון - מסעף בית הלל דרום 9779 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14   3.5 14 14 10.5 10.5 14 14 14 10.5 10.5 7.5   10.5   15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 15.5 10.5 10.5 10.5           7.5
 קצרין - צומת קצרין (9088)   4.5 4.5 4.5 4.5 15.5 7.5 14 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 15.5 15.5 10.5 15.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5
 קדמת צבי 4.5 3.5   3.5     7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 7.5 7.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 15.5 15.5 7.5 15.5 3.5 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 אורטל 10.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   3.5 3.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 10.5 10.5 4.5 14 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גונן - צומת גונן (918) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   4.5 10.5 7.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5 14 7.5 7.5 10.5
 הגליל העליון - מסעף שמיר (918) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5   10.5   15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           10.5
 גולן - מחנה ברק (91) 14   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מחנה סער (91) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - צומת השריון (978) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 3.5                           10.5 10.5 10.5 10.5   14
 גולן - מסעף שעל (978) 10.5   10.5                                 4.5   10.5 10.5 10.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 15.5 3.5 14
 גולן - צומת אביטל (9881) 10.5   7.5                   4.5         4.5   7.5   10.5 10.5 4.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מסעף קלע אלון (959) 10.5   10.5                   7.5         7.5   3.5   10.5 10.5 4.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 גולן - מחנה קידמת צבי (9098) 4.5   3.5                   7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מחנה עוז (9098) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 4.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מסעף אורטל (91) 10.5   7.5                   3.5         4.5   7.5   10.5 10.5 4.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 10.5
 גולן - מסעף קלע אלון (959) 10.5   10.5                   7.5         7.5   3.5   10.5 10.5 4.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 עין זיוון 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   4.5 4.5 7.5 7.5 4.5 3.5 4.5 7.5 7.5 10.5 10.5 4.5 14 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 קרית שמונה - הירדן (הירדן/התעשיה) 10.5 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 14 5.5 10.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5  
 גולן - צומת קצרין צפון 9098 4.5   3.5                   7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5
 גולן - צומת נשוט (91) 4.5                       7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מחנה קרן (9098) 4.5   3.5                   4.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת השריון (91) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מחנה סער (91) 7.5   7.5                   7.5         7.5   7.5   10.5 10.5 7.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מחנה רוויה (959) 10.5   10.5                   7.5         7.5   4.5   10.5 10.5 4.5 10.5                           10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14
 הגליל העליון - צ.גונן (959) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 4.5   10.5   15.5 15.5 15.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           10.5
 גולן - מחנה חומה (91) 15.5                       7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - מסעף אורטל (91) 10.5   7.5                   3.5         4.5   7.5   10.5 10.5 4.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - צומת אביטל (91) 10.5   7.5                   4.5         4.5   7.5   10.5 10.5 4.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14
 גולן - מחנה קרן (9098) 4.5   3.5                   7.5         7.5   10.5   15.5 15.5 7.5 15.5                           15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
 גולן - צומת אביטל (91) 10.5   7.5                   4.5         4.5   7.5   10.5 10.5 4.5 14                           10.5 10.5 10.5 10.5 14 14

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט