לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 60 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית בטללים: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה רמון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 13.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנאות חובב: 3.00 ש"חמוצא

 

יעד

 נאות חובב - חברת חשמל (40) 3     4.5 4.5   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.5 12.5 12.5 12.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   8.5                                  
 נאות חובב - צומת נאות חובב (40) 4     4 4 6 8.5 13.5 13.5 13.5 8.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 8.5 20.5 20.5   20.5 20.5     20.5 20.5     6 6 13.5 13.5 13.5  
 רמת הנגב - צ.רמת בקע (40) 4.5 4.5 4       6.5                             14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                                      
 רמת הנגב - צומת הנגב (40) 4.5 4.5 4       6.5                             14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 8 6            
 רמת הנגב - צומת משאבי שדה 40 8.5 8.5 13.5                                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 13.5 13.5            
 רמת הנגב - צומת משאבים 40 8.5 8.5 13.5                                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 13.5 13.5            
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב (40) 8.5 8.5 13.5                                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 13.5 13.5            
 רמת הנגב - מחנה משאבים 40 8.5 8.5 13.5                                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 13.5 13.5            
 טללים 11.5 8.5 8.5 8.5 6.5 6.5 3 3 3 8.5 3 3 3                 14.5 14.5     14.5 14.5   8.5 8.5 8.5 8.5 11.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                
 רמת הנגב - צומת קיבוץ טללים (40) 8.5 8.5 13.5                                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 13.5 13.5            
 רמת הנגב - צומת מדרשת בן גוריון 40 12.5 12.5 12.5                                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                   20.5 20.5 20.5 20.5            
 רמת הנגב - כלא נפחא (40) 14.5 14.5 14.5                                     4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5                                      
 מצפה רמון - אזור התעשייה/מצפה רמון 40 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 20.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 8.5 4.5 4.5             20.5 14.5 20.5 20.5   20.5 20.5         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5  
 רמת הנגב - מ.שדה בוקר צפון 40     20.5       11.5                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   12.5 12.5 12.5 12.5            
 רמת הנגב - צומת מדרשת בן גוריון 40     20.5       11.5                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   12.5 12.5 12.5 12.5            
 מצפה רמון - אזור התעשיה/ מצפה רמון 40     20.5   20.5 20.5 14.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 4.5     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 רמת הנגב - צומת משאבי שדה 40     13.5                                         20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 14.5 13.5 13.5            
 רמת הנגב - צומת משאבים 40     13.5       3                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 14.5 13.5 13.5            
 רמת הנגב - צומת מחנה משאבים 40     13.5       3                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 14.5 13.5 13.5            
 נאות חובב - חברת חשמל (40)         8 8   13.5 13.5 13.5   13.5 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5           20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5     4.5 4.5 13.5 13.5 13.5 8.5
 נאות חובב - צומת נאות חובב (40)         6 6   13.5 13.5 13.5   13.5 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5           20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5     4 4 13.5 13.5 13.5 11.5
 באר שבע - צומת אוהלים (הנוקדים (40)   3 4 4.5 4.5   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.5 12.5 12.5 12.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   8.5                                  
 רמת הנגב - מחנה אריאל שרון/כביש 40 (40)     6       3                                 20.5 20.5 14.5 14.5                   20.5 20.5 8 6            
 רמת הנגב - נחל בוקר (40) 8.5 8.5 8.5       3                             14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5                   12.5 12.5 12.5 12.5            
 רמת הנגב - צ.חלוקים (40)     20.5       8.5                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   12.5 12.5 12.5 12.5            
 רמת הנגב - צריף בן גוריון (40)             11.5                                                           12.5 12.5 12.5 12.5            
 רמת הנגב - צומת ציפורים (40)     20.5       14.5                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   12.5 12.5 14.5 14.5            
 רמת הנגב - כלא נפחא (40)             14.5                                                           4.5 8.5 14.5 14.5            
 רמת הנגב - שבט זנון (40)             14.5                                                           3 4.5 14.5 14.5            
 מצפה רמון - מחנה 892 (40)     20.5   20.5 20.5 14.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5                     14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.5 3     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב (40)     13.5       3                                 20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 14.5 13.5 13.5            
 קיבוץ משאבי שדה 8.5 8.5 8.5 6.5 6.5 3                               14.5 14.5     14.5 14.5 3 3 8.5 11.5 11.5 11.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5           3 3 3
 רמת הנגב - צומת טללים (40) 8.5 8.5 8.5                                     14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                                      
 רמת הנגב - צומת חלוקים (40) 12.5 12.5 12.5                                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                   20.5 20.5 20.5 20.5            
 רמת הנגב - צומת קיבוץ שדה בוקר (40) 12.5 12.5 12.5                                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                   20.5 20.5 20.5 20.5            
 רמת הנגב - צריף בן גוריון (40) 12.5 12.5 12.5                                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                   20.5 20.5 20.5 20.5            
 רמת הנגב - צומת נפחא (40) 14.5 14.5 14.5                                     4.5 4.5 11.5 8.5 11.5 11.5                                      
 רמת הנגב - שבט זנון (40) 14.5 14.5 14.5                                     3 3 3 4.5 3 3                                      
 רמת הנגב - צומת הנגב (40)     6                                         20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 14.5 4.5 4            
 רמת הנגב - מחנה אריאל שרון/כביש 40 (40)     6                                         20.5 20.5 20.5 20.5                   14.5 14.5 4.5 4            
 רמת הנגב - מחנה רמון     20.5                                           20.5 20.5 20.5                     20.5 20.5 20.5            
 מצפה רמון - צומת הרוחות (40) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 20.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5   11.5 4.5 3             20.5 14.5 20.5 20.5   20.5 20.5         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5  
 מצפה רמון - נחל ניצנה 2 (נחל ניצנה/נחל איילות) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 11.5 4.5 3             20.5 12.5 20.5 20.5   20.5 20.5         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5  
 מצפה רמון - נחל ניצנה 52 (נחל ניצנה/עין שביב) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 11.5 4.5 3             20.5 12.5 20.5 20.5   20.5 20.5         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5  

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט