לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 60 (גולן)


מחיר נסיעה מקומית בנטור: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנוב: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגשור: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באבני איתן: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחיספין: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני יהודה: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בטבריה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכינרת מושבה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"חמוצא

 

יעד

 רמת מגשימים - מרכז 7.5   3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 10.5 4.5 10.5 7.5 14 14 14 10.5 10.5 14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 3.5 4.5 4.5 7.5 7.5 10.5 14 14 15.5
 גולן - צומת רמת מגשימים (808) 6 3.5     4.5 4.5       10.5 4.5               14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5
 חיספין - מרכז 10.5 4.5 4.5 3.5   4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 4.5 10.5 7.5 14 14 14 10.5 10.5 14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 4.5 3.5 4.5 4.5 7.5 10.5 14 14 15.5
 גולן - מסעף אלי עד (98) 7.5 7.5     7.5 4.5       7.5 4.5               14 7.5 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           7.5     15.5
 גולן - קניון נוף גולן (789) 10.5 10.5     10.5 10.5       4.5 10.5               10.5 4.5 10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14           4.5     14
 גולן - צומת כורסי (92) 15 14     14 14       7.5 14               4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           7.5     10.5
 גולן - מסעף אפיק צפון 789 10.5 10.5     10.5         4.5 10.5               10.5 4.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14           4.5     14
 גולן - חוף לבנון (92) 15 14     14 14       7.5 14               4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           7.5     10.5
 עמק הירדן - חוף גופרה (92) 15.5 14 14 14 14 14 14 14 14 10.5 14 10.5 13.5 10.5 4.5 4.5 10.5 13.5   10.5                   10.5 14 14 14 14 13.5 10.5 10.5 4.5  
 בני יהודה - בני יהודה/מתנ''ס 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 10.5 4.5 5 5 7.5 7.5 4.5 4.5 10.5   10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5   7.5 7.5 14
 עמק הירדן - מסעף תל קציר (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 14 10.5 14 13.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                   15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 13.5 10.5  
 עמק הירדן - מכללת צמח (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15 15 10.5 10.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15 14 15 10.5  
 עמק הירדן - חוף צמח (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15.5 7.5 7.5 7.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 7.5 7.5  
 עמק הירדן - צומת דגניה ב (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 10.5 10.5  
 עמק הירדן - דגניה א/מוזיאון בית גורדון (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 10.5 10.5  
 כינרת מושבה - מושבת כנרת 90 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14 10.5 14 15.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 10.5 10.5 3.5
 גולן - צומת רמת מגשימים (808) 6 3.5     4.5 4.5       10.5 4.5               14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5
 גולן - מסעף אלי עד (98) 7.5 7.5     4.5 4.5       7.5 4.5               14 7.5 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           7.5     15.5
 בני יהודה - מסעף בני יהודה (789) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 10.5 4.5 5 5 7.5 7.5 4.5 4.5 10.5   10.5 13.5 13.5 14 14 14 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 5   5 7.5 14
 גולן - מסעף תעשיות גולן (789) 11.5 14     14 14       7.5 14               10.5 7.5 13.5 13.5 13.5 15 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           5     10.5
 גולן - צומת כורסי (789) 15 14     14 14       7.5 14               4.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 26.5 10.5 10.5 10.5 10.5           7.5     10.5
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 10.5 10.5  
 טבריה - שמעון דהאן (משטרה/שמעון דהאן) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 14 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14 10.5 14 10.5 10.5 5.5 5 5 5 5 5 5 5.5 15.5 15.5 15.5 10.5 15.5 14 10.5 10.5 5
 נטור 3.5 7.5 6 6 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 7.5 10.5 10.5 11.5 15 15 10.5 10.5 15.5 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 6 6 10.5 7.5 10.5 10.5 11.5 15 15.5
 נוב 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 4.5 4.5 7.5 4.5 10.5   14 14 14     14 10.5 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 10.5 14 14 15.5
 עמק הירדן - מסעף מעגן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 15.5 14 15.5 13.5 14 13.5 10.5 10.5 14 14   13.5                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 13.5 13.5 10.5  
 עמק הירדן - מועצה אזורית עמק הירדן (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 10.5 26.5  
 גולן - מסעף חספין (98) 6 4.5     3.5 4.5       7.5 4.5               14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5
 גשור 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 10.5 10.5 7.5 3.5 7.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 10.5 4.5 10.5 14 14 14 14 10.5 14 14 14 14 10.5 7.5 10.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 14
 עמק הירדן - צומת מעגן (92) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 14 14 13.5 14 13.5 10.5 10.5 14 14   13.5                   3.5 15.5 15.5 14 14 14 13.5 13.5 10.5  
 עמק הירדן - בית ספר אזורי בית ירח (90) 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 15.5 14 15.5 10.5 10.5 10.5 14 14   14                   3.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14 10.5 10.5  
 גולן - מסעף חספין (98) 6 4.5     3.5 4.5       10.5 4.5               14 10.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5
 גולן - מסעף אבני איתן (98) 7.5 4.5     4.5 4.5       10.5 3.5               14 10.5 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5
 גולן - מנחת פיק (98) 10.5 7.5     7.5         7.5 4.5               13.5 5 14 14 14 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           5     15.5
 גולן - מסעף תעשיות גולן (789) 11.5 14     14 14       7.5 14               10.5 5 13.5 13.5 13.5 15 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5           5     10.5
 גולן - מסעף נאות גולן (789) 10.5 10.5     10.5         4.5 10.5               13.5 4.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14           4.5     14
 גולן - מנחת פיק (98) 10.5 7.5     7.5 4.5       7.5 4.5               13.5 7.5 14 14 14 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           5     15.5
 גולן - מסעף נוב (98) 7.5 4.5     4.5 3.5       10.5 4.5               14 10.5 14 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5
 גולן - מסעף נוב (98) 10.5 4.5     4.5 3.5       10.5 4.5               14 10.5 14 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5           10.5     15.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט