לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 65 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית במצפה רמון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 13.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנאות חובב: 3.00 ש"חמוצא

 

יעד

 נאות חובב - בית ספר אזורי (40) 3       4.5 4.5   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.5   12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   8.5                    
 נאות חובב - חברת חשמל (40) 3       4.5 4.5   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   8.5                    
 נאות חובב - צומת נאות חובב (40) 4       4 4 6 13.5 13.5 13.5 8.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5     6 6 13.5 13.5 13.5   13.5 8.5 20.5   20.5 20.5 20.5       20.5 20.5
 רמת הנגב - צ.רמת בקע (40) 4.5 4.5 4.5 4                                       14.5 14.5 14.5 14.5                                        
 רמת הנגב - צומת הנגב (40) 4.5 4.5 4.5 4                                       14.5 14.5 14.5 14.5 8 6                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת משאבי שדה 40 8.5 8.5 8.5 13.5                                       14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת משאבים 40 8.5 8.5 8.5 13.5                                       14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב (40) 8.5 8.5 8.5 13.5                                       14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - מחנה משאבים 40 8.5 8.5 8.5 13.5                                       14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת קיבוץ טללים (40) 8.5 8.5 8.5 13.5                                       14.5 14.5 14.5 14.5 13.5 13.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת מדרשת בן גוריון 40 12.5 12.5 12.5 12.5                                       12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 20.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת ציפורים (40) 14.5 14.5 14.5 14.5                                       12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 20.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - עבדת/עתיקות (40) 14.5 14.5 14.5 14.5                                       12.5 12.5 11.5 11.5 20.5 20.5                                 15 20.5
 רמת הנגב - כלא נפחא (40) 14.5 14.5 14.5 14.5                                       4.5 4.5 4.5 4.5                                        
 מצפה רמון - אזור התעשייה/מצפה רמון 40 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 20.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 4.5 4.5         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 14.5 20.5   20.5 20.5 20.5          
 רמת הנגב - צומת משאבי שדה 40       13.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 13.5                                 14.5 14.5
 רמת הנגב - צומת משאבים 40       13.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 13.5                                 14.5 14.5
 רמת הנגב - צומת מחנה משאבים 40       13.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 13.5                                 14.5 14.5
 רמת הנגב - מ.שדה בוקר צפון 40       20.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 12.5 12.5                                 12.5 12.5
 רמת הנגב - צומת מדרשת בן גוריון 40       20.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 12.5 12.5                                 12.5 12.5
 מצפה רמון - אזור התעשיה/ מצפה רמון 40       20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 8.5               14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 8.5 4.5    
 נאות חובב - חברת חשמל (40)           8 8 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 14.5       20.5 20.5 20.5 20.5     4.5 4.5 13.5 13.5 13.5 8.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 נאות חובב - צומת נאות חובב (40)           6 6 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 14.5       20.5 20.5 20.5 20.5     4 4 13.5 13.5 13.5 11.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 באר שבע - צומת אוהלים (הנוקדים (40)   3 3 4 4.5 4.5   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                   8.5                    
 מצפה רמון - מחנה 892 (40)       20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 4.5               14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 4.5 4.5 3    
 רמת הנגב - מחנה אריאל שרון/כביש 40 (40)       6                                       20.5 20.5 14.5 14.5 8 6                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת טללים (40) 8.5 8.5 8.5 8.5                                       14.5 14.5 14.5 14.5                                        
 רמת הנגב - צומת חלוקים (40) 12.5 12.5 12.5 12.5                                       12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 20.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צומת קיבוץ שדה בוקר (40) 12.5   12.5 12.5                                       12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 20.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - צריף בן גוריון (40) 12.5 12.5 12.5 12.5                                       12.5 12.5 12.5 12.5 20.5 20.5                                 20.5 20.5
 רמת הנגב - שבט עזזמה (40) 14.5 14.5 14.5 14.5                                       12.5 12.5 11.5 11.5 14.5 14.5                                 4.5 8.5
 רמת הנגב - צומת נפחא (40) 14.5 14.5 14.5 14.5                                       11.5 8.5 11.5 11.5                                        
 רמת הנגב - שבט זנון (40) 14.5 14.5 14.5 14.5                                       3 4.5 3 3                                        
 רמת הנגב - צומת הנגב (40)       6                                       20.5 20.5 20.5 20.5 4.5 4                                 14.5 14.5
 רמת הנגב - מחנה אריאל שרון/כביש 40 (40)       6                                       20.5 20.5 20.5 20.5 4.5 4                                 14.5 14.5
 רמת הנגב - מועצה אזורית רמת הנגב (40)       13.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 13.5 13.5                                 14.5 14.5
 רמת הנגב - נחל בוקר (40) 8.5 8.5 8.5 8.5                                       14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5                                 12.5 12.5
 רמת הנגב - צ.חלוקים (40)       20.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 12.5 12.5                                 12.5 12.5
 רמת הנגב - צומת ציפורים (40)       20.5                                       20.5 20.5 20.5 20.5 14.5 14.5                                 12.5 12.5
 רמת הנגב - עבדת/עתיקות (40)       20.5                                       15 20.5 20.5 20.5 14.5 14.5                                 11.5 12.5
 רמת הנגב - כלא נפחא (40)                                                       14.5 14.5                                 4.5 8.5
 מצפה רמון - צומת הרוחות (40) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 20.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 4.5 3         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 14.5 20.5   20.5 20.5 15          
 מצפה רמון - נחל ניצנה 2 (נחל ניצנה/נחל איילות) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 4.5 3         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 12.5 20.5   20.5 20.5 20.5          
 מצפה רמון - נחל ניצנה 52 (נחל ניצנה/עין שביב) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 4.5 3         20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 12.5 20.5   20.5 20.5 20.5          
 רמת הנגב - צריף בן גוריון (40)                                                       12.5 12.5                                 12.5 12.5
 רמת הנגב - שבט זנון (40)                                                       14.5 14.5                                 3 4.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט