לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 720 (נסיעות ותיירות נצרת)


מחיר נסיעה מקומית בכפר גדעון: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגידו: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערערה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה עירון: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר קרע: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באום אל פחם: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאקה אל ע'רביה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במנשה: 12.00 ש"חמוצא

 

יעד

 כפר גדעון - מסעף כפר גדעון (60) 3.2 3.8 3.8 3.8   14.5 3.2 3.2 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 3.2 3.8 3.8   14.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עפולה - מסעף מחנה עמוס (65) 4.7 3.2 3.2 3.2 3.2 5 5   3.8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 4.7 3.2 3.2 3.2 5 3.8 3.8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 מגידו - צומת מגידו (65) 12.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2 3.8   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 8.2     4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 8.2
 אום אל פחם - מסעף משירפה 65 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7   3.8         4.7 4.7 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1   9.1 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7           4.7 4.7 4.7 4.7 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 10.5
 מעלה עירון - מסעף מוסמוס 65 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 3.8   4.7 4.7 4.7 4.7 5 5 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1   9.1 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 3.8 4.7 4.7 4.7 4.7 5 5 5 5 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 10.5
 ערערה - צומת משטרת עירון 65 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5 4.7 5 4.7 4.4     4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4         4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 ערערה - צומת עארה (65) 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5 4.7 5 4.7 4.4     2.3 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4         2.3 5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 מנשה - מועצה אזורית מנשה (574) 14.5 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.5 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 8.5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         8.5
 מנשה - צומת מענית (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.7 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 7.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         8.2
 מנשה - צ.גב' חביבה (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.7 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 7.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         8.2
 מנשה - צומת נרבתה (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 12 12 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 12 12 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         5.8
 מנשה - צומת מצר (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         5.8
 מגידו - צ.הסרגל (65) 12.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2 3.8   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 8.2     4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 8.2
 מגידו - צומת מגידו (65) 12.5 10.5 10.5 10.5 10.5 8.2 8.2 3.8   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 8.2     4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 8.2
 מעלה עירון - מסעף מוסמוס 65 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 3.8   4.7 4.7 4.7 4.7 5 5 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1   9.1 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 3.8 4.7 4.7 4.7 4.7 5 5 5 5 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 10.5
 ערערה - צומת משטרת עירון 65 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5 4.7 5 4.7 4.4     4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4         4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 ערערה - צומת עין אלסהלה (65) 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5 4.7 5 4.7 4.4     4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4         4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 ערערה - צומת עארה (65) 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5 4.7 5 4.7 4.4     2.3 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4         2.3 5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 ערערה - צומת ברטעה (65) 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5 4.7 5 4.7 4.4     2.3 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4         4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 מנשה - צומת גבעת חביבה (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 7.7 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 7.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         8.2
 מנשה - צ.נרבתה (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 12 12 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 12 12 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         7.7
 מנשה - צומת כלניות (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 12 12 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 12 12 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         6.9
 מנשה - צומת מצר (574) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         6.9
 באקה אל ע'רביה - אלקודס (וייצמן/ט''ו) 16 16 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.5 8.5 8.2 8.2 5.8 5.8 5.8 16 16 14.5 14.5 14.5 8.2 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.2 7.7 6.9 6.9  
 כפר קרע - צומת כפר קרע (65) 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 2.3   15.5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 4.4 2.3 4.4   5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 עמק יזרעאל - מסעף תל עדשים (60)         3.8     3.2 10.5 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.8   10.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 עמק יזרעאל - מכללת עמק יזרעאל         3.8     3.2 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.8   10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק יזרעאל - מסעף בלפוריה (60)         14.5     5 8.2 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       14.5   8.2 8.2 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק יזרעאל - מחלף איכסאל (60)         3.2     4.7 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16   16       3.2   12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16
 עמק יזרעאל - מסעף מזרע (60)         3.8     3.2 10.5 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.8   10.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק יזרעאל - צומת מפגש מזרע (60)         3.8     3.2 10.5 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.8   10.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק יזרעאל - מסעף תל עדשים (60)         3.8     3.2 10.5 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.8   10.5 10.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 עמק יזרעאל - מחלף איכסאל (60)         3.2     4.7 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.2   12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 עמק יזרעאל - צומת עוקף עפולה (65)         3.2     5 8.2 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       3.2   8.2 8.2 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 כפר קרע - צומת ברטעה (65) 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 2.3   4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 5.9 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 4.4 2.3 2.3   5.9 5.9 5.9 5.9 9.1
 מנשה - צומת משמר הגבול 574 14.5 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         9.1
 מנשה - צומת ברקאי (574) 14.5 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         9.1
 מנשה - צומת חריש (574) 14.5 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.5 5.9 5.9 5.9                     16 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 9.1 9.1 9.1 9.1 8.5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9         8.5
 כפר גדעון - מסעף כפר גדעון (60) 3.2 3.8 3.8 3.8   14.5 3.2 3.2 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 3.2 3.8 3.8   14.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 עמק יזרעאל - מסעף בלפוריה (60)         14.5     5 8.2 12.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5       14.5   8.2 8.2 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
 מנשה - צומת כפר קרע (65) 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 4.4 4.4                     14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 15.5         9.1
 מנשה - צומת מאור (574)                         12 12 9.6 8.5 8.5 8.5                                       12 12 9.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5         5.8
 אום אל פחם - כביש 65/צומת אום אל פחם (65) 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 4.7   4.7         4.7 4.7 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1   9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 4.7 4.7           4.7 4.7 4.7 4.7 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 10.5
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם ב (65) 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 4.7   4.7         4.7 4.7 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 12 12 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 4.7 4.7           4.7 4.7 4.7 4.7 5.9 9.1 12 12 9.1 10.5
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65) 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 4.7   4.7         4.4 4.4 4.4 4.4 9.1 9.1 8.5 8.5 7.7 7.7 9.1 9.6 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 4.7 4.7           4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 7.7 9.1 9.1 9.1 10.5
 אום אל פחם - מסעף משירפה 65 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7   3.8         4.7 4.7 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1   9.1 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 4.7 4.7           4.7 4.7 4.7 4.7 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 10.5
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם א (65) 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 4.7   4.7         4.7 4.7 5.9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 12 12 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 4.7 4.7           4.7 4.7 4.7 4.7 5.9 9.1 12 12 9.1 10.5
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65) 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 14.5 14.5 12.5 4.7   4.7         4.4 4.4 4.4 4.4 9.1 9.1 8.5 8.5 7.7 7.7 9.1 9.6 9.1 14.5 14.5 14.5 12.5 14.5 4.7 4.7           4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 7.7 9.1 9.1 9.1 10.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  יהלום תחבורה בע"מ  גלים מוניות שירות בעמ  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט