לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 723 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בכפר גדעון: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באכסאל: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגידו: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערערה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה עירון: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחדרה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנצרת: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפרדס חנה כרכור: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בביאדה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר קרע: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באום אל פחם: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במנשה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנוף הגליל: 12.50 ש"חמוצא

 

יעד

 צומת עירון - צומת משמר הגבול/כביש 65 10.5             8.2               10.5             21.5     21.5   21.5 21.5 10.5       8.2   8.2                       14.5 14.5       21.5   21.5       21.5     21.5
 כפר כרע - צומת כפר קרע/כביש 65 12.5         8.2                   8.2             16     16   21.5 21.5 14.5       10.5   8.2                       9.1 10.5       16   16       16     21.5
 מח.שמונים - מחנה 80 5         8.2   10.5               14.5             21.5     21.5   21.5 21.5 8.2           5.9                       16 16       21.5   21.5       21.5     21.5
 פרדס חנה כרכור - כביש 65/צומת כרכור 5.9         8.2   8.2               12.5             21.5     21.5   21.5 21.5 9.1       5.9                           14.5 14.5       21.5   21.5       21.5     21.5
 חדרה - צומת חדרה מזרח 65   12.5 12.5 12.5 12.5   12.5   9.6 9.6 9.6 9.6 12 12 12                               12.5   12.5   12.5   12.5 12.5 9.6 9.6 9.6 12 12 12 12                                  
 ערערה - צומת ברטעה (65)   9.6 8.5 6.9 5.9   4.4           4.4 4.7 4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4 2.3     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת עין אלסהלה (65)   9.6 8.5 6.9 5.9   4.4           4.4 4.7 4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4 4.4     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת משטרת עירון 65   9.6 8.5 6.9 5.9   4.4           4.4 4.7 4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4 4.4     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת עארה (65)   9.6 8.5 6.9 5.9   2.3           4.4 4.7 4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4 2.3     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת משטרת עירון 65   9.6 8.5 6.9 5.9   4.4           4.4 4.7 4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4 4.4     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 מנשה - צומת גרנות (65)     19       15.5   9.6 9.6 9.6 9.6 12 12 12                             12.5   12.5 19           9.6 9.6 9.6 12 12 12 12                                  
 כפר קרע - צומת כפר קרע (65)   15.5 6.9 15.5 15.5       4.4 2.3 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9   5.9 5.9 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 15.5 12.5 8.5   15.5   15.5 15.5   2.3 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת עארה (65)   9.6 8.5 6.9 5.9   2.3           4.4 4.7 4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4 2.3     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 מנשה - צומת כרכור (65)     19       15.5   6.9 6.9 6.9 6.9 8.5 9.6 9.6                             12.5   12.5 19           6.9 6.9 6.9 8.5 9.6 9.6 9.6                                  
 פרדס חנה כרכור - צומת מחנה 80 (65)   19   19 19   6.9   8.5 8.5 8.5 8.5 12 12 12                             12.5 19 12.5     19   19 19 8.5 8.5 8.5 12 12 12 12                                  
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65)   12 12 8.5 8.5   4.4   4.4 4.4 4.4 4.4             4.7 4.7 14.5 12.5   14.5 14.5   14.5     13 12 12 12   8.5   8.5 4.4 4.4 4.4 4.4         4.7       4.7 12.5 14.5   14.5   12.5 14.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם א (65)   12 12 9.6 8.5   5.9   4.7 4.7 4.7 4.7             4.7 4.7 14.5 12.5   14.5 14.5   14.5     13 12 12 12   9.6   8.5 5.9 5.9 4.7 4.7         4.7       4.7 12.5 14.5   14.5   12.5 14.5 12.5   14.5 14.5  
 פרדס חנה כרכור - צומת חנה (65)   19   19 19   8.5   8.5 8.5 8.5 8.5 12 12 12                             12.5 19 12.5     19   19 19 8.5 8.5 8.5 12 12 12 12                                  
 כפר קרע - צומת ברטעה (65)   9.6 8.5 6.9 5.9       2.3 2.3 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9   5.9 5.9 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     12 9.6 8.5 8.5   6.9   6.9 4.4   2.3 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65)   12 12 8.5 8.5   4.4   4.4 4.4 4.4 4.4             4.7 4.7 14.5 12.5   14.5 14.5   14.5     13 12 12 12   8.5   8.5 4.4 4.4 4.4 4.4         4.7       4.7 12.5 14.5   14.5   12.5 14.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם ב (65)   12 12 9.6 8.5   5.9   4.7 4.7 4.7 4.7             4.7 4.7 14.5 12.5   14.5 14.5   14.5     13 12 12 12   9.6   8.5 5.9 5.9 4.7 4.7         4.7       4.7 12.5 14.5   14.5   12.5 14.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - כביש 65/צומת אום אל פחם (65)   12 12 9.6 8.5   5.9   4.7 4.7 4.7 4.7             4.7 4.7 14.5 12.5   14.5 14.5   14.5     13 12 12 12   9.6   8.5 5.9 5.9 4.7 4.7         4.7       4.7 12.5 14.5   14.5   12.5 14.5 12.5   14.5 14.5  
 מי עמי - צומת מי עמי           10.5   5.9               5             16     16   21.5 21.5 16       14.5   10.5                       8.2 10.5       16   16       16     21.5
 אום אל פאחם - כביש 65/אום אל פאחם ב           10.5   8.2                             14.5     14.5   21.5 21.5 16       14.5   12.5                       5.9 8.2       14.5   14.5       14.5     21.5
 מעלה עירון - מסעף מוסמוס 65         9.1   5.9   5 5 5 5 4.7 4.7 4.7   4.7 3.8 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5                     5.9 5.9 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7   3.8     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף משירפה 65         9.1   5.9   4.7 4.7 4.7 4.7             4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5                     5.9 5.9 4.7 4.7         3.8       4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 מגידו - צומת מגידו (65)         12.5   4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7   4.7 4.7     8.2 10.5   10.5 10.5   12.5                     4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7       3.8 8.2   8.2   10.5 10.5 10.5   10.5 12.5  
 מגידו - צ.הסרגל (65)         12.5   4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7   4.7 4.7     8.2 10.5   10.5 10.5   12.5                     4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7       3.8 8.2   8.2   10.5 10.5 10.5   10.5 12.5  
 עמק יזרעאל - מסעף בלפוריה (60)         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 8.2 8.2   14.5                               12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     8.2 5         14.5            
 כפר גדעון - מסעף כפר גדעון (60)         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 10.5 10.5 14.5     3.8 3.8   3.2                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5     10.5 3.2 3.2   14.5     3.8 3.8   3.8 3.2  
 עמק יזרעאל - מסעף מזרע (60)         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                               12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     10.5 3.2         3.8            
 עמק יזרעאל - מסעף תל עדשים (60)         14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                               14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     10.5 3.2         3.8            
 תל עדשים - צ.תל עדשים           21.5   16               14.5             5         8.2 8.2 21.5       21.5   21.5                       14.5 12.5       5   5       5     8.2
 עמק יזרעאל - מחלף איכסאל (60)         14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 14.5 12.5 12.5   3.2                               14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5     12.5 4.7         3.2            
 נצרת - תחנה מרכזית נצרת           21.5   21.5               21.5             9.1     8.2       27       21.5   21.5                       21.5 16       10.5   9.1       9.1      
 מעלה עירון - מסעף מוסמוס 65         9.1   5.9   5 5 5 5 4.7 4.7 4.7   4.7 3.8 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5                     5.9 5.9 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7   3.8     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף משירפה 65         9.1   5.9   4.7 4.7 4.7 4.7             4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5                     5.9 5.9 4.7 4.7         3.8       4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  
 ביאדה - מושירפה/ביאדה           14.5   9.1               5.9             14.5     14.5   21.5 21.5 16       16   14.5                         8.2       14.5   14.5       14.5     21.5
 מגידו - צומת מגידו (65)         12.5   4.7   4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7   4.7 4.7     8.2 10.5   10.5 10.5   12.5                     4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7       3.8 8.2   8.2   10.5 10.5 10.5   10.5 12.5  
 עפולה - מסעף מחנה עמוס (65)         14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 3.8 3.8 5 3.2   3.2 3.2   4.7                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5     3.8   5   5   3.2 3.2 3.2   3.2 4.7  
 עמק יזרעאל - צומת עוקף עפולה (65)         14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 8.2 8.2   3.2                               12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     8.2 5         3.2            
 עמק יזרעאל - מסעף בלפוריה (60)         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 8.2 8.2   14.5                               12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     8.2 5         14.5            
 כפר גדעון - מסעף כפר גדעון (60)         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 10.5 10.5 14.5     3.8 3.8   3.2                     12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5     10.5 3.2 3.2   14.5     3.8 3.8   3.8 3.2  
 עמק יזרעאל - צומת מפגש מזרע (60)         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                               12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     10.5 3.2         3.8            
 עמק יזרעאל - מכללת עמק יזרעאל         12.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                               12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5     10.5 3.2         3.8            
 מועצה אזורית עמק יזרעאל - מכללת עמק יזרעאל           21.5   16               14.5             5     5   9.1 9.1 21.5       21.5   21.5                       14.5 12.5       5   5             9.1
 עמק יזרעאל - מסעף תל עדשים (60)         14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5   12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                               14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5     10.5 3.2         3.8            
 עמק יזרעאל - מחלף איכסאל (60)         14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 14.5 12.5 12.5   3.2                               14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5     12.5 4.7         3.2            
 נצרת - פאולוס השישי/5089           21.5   21.5               21.5             9.1     8.2       27       21.5   21.5                       21.5 16       10.5   9.1       9.1      
 כפר גדעון - צומת כפר גדעון           21.5   16               14.5             5     5   9.1 9.1 21.5       21.5   21.5                       14.5 12.5       5           5     9.1
 מנשה - צומת כרכור (65)     19       15.5   6.9 6.9 6.9 6.9 8.5 9.6 9.6                             12.5   12.5 19           6.9 6.9 6.9 8.5 9.6 9.6 9.6                                  
 מנשה - צומת משמר הגבול 65     19       15.5   5.9 5.9 5.9 5.9 8.5 8.5 8.5   9.1 9.1 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 14.5   14.5     12.5   12.5 19           5.9 5.9 5.9 8.5 8.5 8.5 8.5 9.1 9.1     12.5 14.5 14.5   12.5   12.5 12.5 12.5   14.5 14.5  
 מנשה - צ.גרנות (65)     19       15.5   9.6 9.6 9.6 9.6 12 12 12                             12.5   12.5 19           9.6 9.6 9.6 12 12 12 12                                  
 מנשה - צומת משמר הגבול 65     19       15.5   6.9 6.9 6.9 6.9 8.5 8.5 8.5                             12.5   12.5 19           6.9 6.9 6.9 8.5 8.5 8.5 8.5                                  
 מנשה - צומת כפר קרע (65)     19       15.5   4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9   5.9 5.9 4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 14.5   14.5     12   12.5 19           4.4 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9     4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   14.5 14.5  
 מגידו - צומת מגידו           14.5   10.5               8.2             12.5     12.5   16 16 16       16   14.5                       8.2         10.5   12.5       12.5     16
 בלפוריה - צומת בלפוריה           21.5   16               14.5             5     5   10.5 10.5 21.5       21.5   21.5                       14.5 10.5           5       5     10.5
 מזרע - צומת מזרע           21.5   16               14.5                   5   9.1 9.1 21.5       21.5   21.5                       14.5 12.5       5   5       5     9.1
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם ב (65)   12 12 9.6 8.5   5.9   4.7 4.7 4.7 4.7             4.7 4.7 14.5 12.5   14.5 14.5   14.5     13 12 12 12   9.6   8.5 5.9 5.9 4.7 4.7         4.7       4.7 12.5 14.5   14.5   12.5 14.5 12.5   14.5 14.5  
 נצרת - הר הקפיצה/כביש 75           21.5   21.5               21.5             9.1     8.2       27       21.5   21.5                       21.5 16       10.5   9.1       9.1      
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם א (65)   12 12 9.6 8.5   5.9   5 5 5 5             4.7 4.7 12.5 12.5   12.5 12.5   14.5     13 12 12 12   9.6   8.5 5.9 5.9 5 5         4.7       4.7 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5 12.5   12.5 14.5  

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט