לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 853 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית במנחמיה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עין גב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגידו: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נווה אור: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעגן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחדרה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתניה: 4.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפרדס חנה כרכור: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהרצליה: 4.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במנשה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגלבוע: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצומת סמך/כורסי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 יזרעאל - צומת יזרעאל 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1 5.9 5.9     8.2         16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34 34   34         34           34   34  
 אשדות יעקב (איחוד) - צומת אשדות יעקב אחוד 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         16   12.5   8.2   8.2     8.2           5   5       8.2   8.2     9.1     9.1     12.5       14.5   16       21.5 21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 אשדות יעקב (מאוחד) - צומת אשדות יעקב מאוחד 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         16   12.5   8.2   8.2     8.2       5       5       8.2   8.2     9.1     9.1     12.5       14.5   16       21.5 21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 אפיק - מנחת פיק 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   39.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   16       16   16     16     16     14.5       10.5   5             8.2     9.1   9.1         14.5 14.5   21.5  
 אלי על - צומת אלי עד 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     16     16       12.5   8.2       8.2 8.2         5   8.2         12.5 12.5   21.5  
 פרדס חנה כרכור - כביש 65/צומת כרכור 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16     5.9     14.5 16 16 16 16 21.5         21.5   27   27   27     27       27   27   27       27   27     34     34     34       34   37.5       39.5 39.5   39.5         39.5               37.5  
 חבר - צ.חבר 6724 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1       5.9           16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34 34   34         34           34   34  
 צומת יששכר 34 34 34 34 34   34     21.5   21.5 16       8.2           8.2   14.5   14.5   14.5     14.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     27       34   34       34 34   34         34           34   34  
 ירדנה - צומת ירדנה/בית יוסף 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5         10.5   5.9   5         5       8.2   8.2   12.5       14.5   14.5     14.5     14.5     16       16   21.5       21.5 21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 קיבוץ נווה אור - צומת נווה אור 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5         10.5   9.1   5   5             8.2   8.2   12.5       14.5   14.5     14.5     14.5     14.5       16   21.5       21.5 21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 27 27 27 27 21.5         21.5   16   14.5   14.5     14.5       8.2   8.2   5           5     5     8.2     8.2       10.5   16       16 16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 עמק הירדן מכללה - מכללה איזורית עמק הירדן 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 27 27 27 27 21.5         21.5   16   14.5   14.5     14.5       8.2   8.2   5       5         5     8.2     8.2       10.5   16       16 16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 קיבוץ האון - מסעף 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 27 27 27 27 27 21.5         21.5   21.5   14.5   14.5     14.5       9.1   9.1   8.2       8.2   8.2     5           8.2       10.5   14.5       16 16   16     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 קיבוץ עין גב - חניון עין גב 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 34 27 27 27 27 27         21.5   21.5   16   16     14.5       12.5   12.5   10.5       8.2   8.2     8.2     8.2             8.2   10.5       14.5 14.5   16     16   16         21.5 16   16  
 צומת סמך/כורסי - חוף לבנון 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   16   16     16       14.5   14.5   12.5       10.5   10.5     10.5     10.5     8.2           9.1       10.5 10.5   12.5     16   16         16 16   16  
 חספין - צומת חספין 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   10.5       9.1 9.1   8.2     8.2             9.1 9.1   16  
 קשת - מסעף 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     37.5   37.5 37.5 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   21.5       21.5 21.5   21.5     16   16           9.1      
 תל אביב - תחנה מרכזית תל אביב /הורדה         9.3   14.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5 42.5   42.5         42.5               42.5  
 תל אביב - קניון עזריאלי/דרך בגין         9.3   14.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5 42.5   42.5         42.5               42.5  
 תל אביב - דרך נמיר/יהודה המכבי         9.3   14.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5 42.5   42.5         42.5               42.5  
 תל אביב - סמינר הקיבוצים/דרך נמיר         9.3   10.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5 42.5   42.5         42.5               42.5  
 תל אביב - דרך נמיר/אינשטיין         9.3   10.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5 42.5   42.5         42.5               42.5  
 נתניה - מכון וינגייט (2)           7                                                                                                                                                        
 חדרה - צומת אולגה (2)           12   9.1 5.8                                                                                                                                                  
 מח.שמונים - מחנה 80 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16         5.9 16 16 16 16 16 21.5         21.5   27   27   27     27       27   27   27       27   27     34     34     34       34   37.5       39.5 39.5   39.5         39.5               37.5  
 מגידו - צומת מגידו 27 27 27 27 27   21.5     16   14.5   9.1 9.1 9.1 9.1 16         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       27   27   27       27   27     27     27     34       34   34       34 34   34         34           34   37.5  
 אומן - צומת אומן 675/6714 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1       5.9           16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34 34   34     34   34           34   34  
 חמדיה - צומת חמדיה 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 16 16 16 16 14.5         9.1       5.9   5.9     9.1       12.5   12.5   16       16   16     21.5     21.5     21.5       21.5   21.5       21.5 21.5   27     27   27         27 27   27  
 אפיקים - צומת אפיקים 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         21.5   16   12.5   12.5     12.5       5   5           5   5     5.9     8.2     10.5       12.5   16       16 16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 הרצליה - מחלף הסירה 9.3 9.3 9.3 9.3     9.1     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5 42.5   42.5         42.5               42.5  
 יזרעאל - צומת יזרעאל 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1                   16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34 34   34         34           34   34  
 בית שאן - צ.מחנה גדעון 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     21.5   21.5 21.5 16 16 16 16 8.2             9.1   10.5   10.5     10.5       16   16   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     21.5       21.5   21.5       21.5 21.5   27         27           27   27  
 מעגן - צומת מעגן 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 27 27 27 27 27 21.5         21.5   21.5   14.5   14.5     14.5       9.1   9.1   5.9       5   5           5     8.2       10.5   14.5       16 16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5  
 אפיק - מסעף אפיק צפון 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   39.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   16       16   16     16     16     14.5       10.5   5             8.2     9.1   9.1         14.5 14.5   21.5  
 פרדס חנה כרכור - צומת חנה (65)                 19                                                                                                                                                  
 מנשה - צומת כרכור (65)                     19                                                                                                                                              
 אבני איתן - צומת אבני איתן                           34                     27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   10.5       9.1 9.1   5         8.2         9.1 9.1   16  
 עמק המעיינות - שדה נחום (71)                                     4.4 3.8 3.6                 4.4         7.7   7.7   7.7   7.7 7.7 7.7   10.5   10.5 10.5   10.5 10.5   10.5 10.5   12 12 12   19   19 19 19     19   19 19   21.5   21.5 21.5 24.5 24.5     26    
 עמק המעיינות - צומת מחנה גדעון (71)                                     4.4 4.4 3.6                 4.4         7.7   7.7   7.7   7.7 7.7 7.7   7.7   7.7 7.7   7.7 10.5   10.5 10.5   15 15 15   14.5   16 16 16     19   19 19   19   21.5 21.5 24.5 24.5     24.5    
 עמק המעיינות - מסעף חמדיה (90)                                     4.4 4.4 4.4                 3.6         11.5   11.5   11.5   11.5 11.5 11.5   11.5   7.7 7.7   7.7 8.5   8.5 8.5   10.5 10.5 10.5   12   15 15 15     16   16 16   19   19 19 21.5 21.5     24.5    
 עמק המעיינות - בית יוסף (90)                                     7.7 7.7 7.7                 3.6         2.5   4.4   4.4   4.4 4.4 4.4   10   6 6   6 8.5   8.5 8.5   8.5 8.5 8.5   10.5   15 15 15     16   16 16   16   16 19 19 19     21.5    
 בית יוסף - צומת ירדנה/בית יוסף (90)                                     7.7 7.7 7.7 4.4   4.4   3.6   3.6     3.6   3.6 4.4 4.4   4.4   4.4   4.4 4.4 4.4   6   6 6   6 8.5   8.5 8.5   8.5 8.5 8.5   10.5   15 15 15     16   16 16   16   16 19 19 19     21.5    
 עמק המעיינות - מסעף קיבוץ נווה אור (90)                                     7.7 7.7 7.7                 3.6         2.5   3.6   3.6   3.6 3.6 3.6   10   4.4 4.4   4.4 6   6 6   8.5 8.5 8.5   10.5   12 14.5 14.5     16   16 16   16   16 19 19 19     21.5    
 מפעלים אזוריים צמח - מפעלים אזוריים צמח (90)                                     12 12 10.5 10.5   7.7   11.5   10   6 10   10 4.4 4.4   4.4   4.4   3.6 2.5 3.6       4.4 4.4   4.4 4.4   4.4 4.4   7.7 7.7 7.7   7.7   7.7 14.5 14.5     16   16 16   16   16 16 16 16     16    
 עמק הירדן - מסעף האון (92)                                     14.5 14.5 14.5 10.5   10.5   8.5   8.5   8.5 8.5   6 6 4.4                   4.4                             7.7   7.7 10.5 10.5     14.5   14.5 14.5   14.5   16 16 16 16     16    
 עמק הירדן - מסעף האון (92)                                     14.5 14.5 14.5 10.5   10.5   8.5   8.5   8.5 8.5   6 6 4.4                   4.4                             7.7   7.7 10.5 10.5     14.5   14.5 14.5   14.5   16 16 16 16     16    
 עמק הירדן - מסעף עין גב (92)                                     16 16 16 12   15   10.5   8.5   8.5 8.5   8.5 8.5 7.7                   7.7                             4.4   4.4 10.5 10.5     14.5   14.5 14.5   14.5   14.5 14.5 16 16     16    
 עמק הירדן - מסעף עין גב (92)                                     16 16 16 12   15   10.5   8.5   8.5 8.5   8.5 8.5 7.7                   7.7                             4.4   4.4 10.5 10.5     14.5   14.5 14.5   14.5   14.5 14.5 16 16     16    
 גולן - חוף לבנון (92)