לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 853 (אגד)


כרטיסים תקופתיים
אזור חופשי יומי חופשי שבועי חופשי חודשי
גוש דן מורחב 21.50 94.00 243.00
השרון ונתניה 21.50 82.00 213.00
גליל מזרחי 21.50 82.00 213.00
בית שאן עפולה 21.50 82.00 213.00
גוש דן צפון 26.50 115.50 299.00
המטרופולין גוש דן 37.50 162.50 423.00
חדרה ואדי ערה - גוש דן 37.50 162.50 423.00
אשקלון + קריית גת - גוש דן 37.50 162.50 423.00
חדרה העמקים - חיפה 37.50 162.50 423.00
גליל מזרחי ומטרופולין חיפה 37.50 162.50 423.00

מחיר נסיעה מקומית במנחמיה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ עין גב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגידו: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ נווה אור: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעגן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחדרה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתניה: 4.60 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפרדס חנה כרכור: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהרצליה: 4.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתל אביב יפו: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק הירדן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במנשה: 12.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהגלבוע: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצומת סמך/כורסי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"חמוצא

 

יעד

 יזרעאל - צומת יזרעאל 34 34 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1 5.9 5.9     8.2         16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34   34         34           34   34 34  
 אשדות יעקב (איחוד) - צומת אשדות יעקב אחוד 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         16   12.5   8.2   8.2     8.2           5   5       8.2   8.2     9.1     9.1     12.5       14.5   16       21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 אשדות יעקב מאוחד - צומת אשדות יעקב מאוחד 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         16   12.5   8.2   8.2     8.2       5       5       8.2   8.2     9.1     9.1     12.5       14.5   16       21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 אפיק - מנחת פיק 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   39.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   16       16   16     16     16     14.5       10.5   5           8.2     9.1   9.1         14.5 14.5   21.5 21.5  
 אלי על - צומת אלי עד 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     16     16       12.5   8.2       8.2         5   8.2         12.5 12.5   21.5 21.5  
 פרדס חנה כרכור - כביש 65/צומת כרכור 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16     5.9     14.5 16 16 16 16 21.5         21.5   27   27   27     27       27   27   27       27   27     34     34     34       34   37.5       39.5   39.5         39.5               37.5 37.5  
 חבר - צומת חבר 675/6724 34 34 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1       5.9           16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34   34         34           34   34 34  
 צומת יששכר 34 34 34 34 34 34 34   34     21.5   21.5 16       8.2           8.2   14.5   14.5   14.5     14.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     27       34   34       34   34         34           34   34 34  
 ירדנה - צומת ירדנה/בית יוסף 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5         10.5   5.9   5         5       8.2   8.2   12.5       14.5   14.5     14.5     14.5     16       16   21.5       21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 קיבוץ נווה אור - צומת נווה אור 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5         10.5   9.1   5   5             8.2   8.2   12.5       14.5   14.5     14.5     14.5     14.5       16   21.5       21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 27 27 27 27 21.5         21.5   16   14.5   14.5     14.5       8.2   8.2   5           5     5     8.2     8.2       10.5   16       16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 עמק הירדן מכללה - מכללה איזורית עמק הירדן 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 27 27 27 27 21.5         21.5   16   14.5   14.5     14.5       8.2   8.2   5       5         5     8.2     8.2       10.5   16       16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 קיבוץ האון - מסעף 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 27 27 27 27 27 21.5         21.5   21.5   14.5   14.5     14.5       9.1   9.1   8.2       8.2   8.2     5           8.2       10.5   14.5       16   16     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 קיבוץ עין גב - חניון עין גב 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 34 27 27 27 27 27         21.5   21.5   16   16     14.5       12.5   12.5   10.5       8.2   8.2     8.2     8.2             8.2   10.5       14.5   16     16   16         21.5 16   16 16  
 צומת סמך/כורסי - חוף לבנון 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   16   16     16       14.5   14.5   12.5       10.5   10.5     10.5     10.5     8.2           9.1       10.5   12.5     16   16         16 16   16 16  
 חספין - צומת חספין 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   10.5       9.1   8.2     8.2             9.1 9.1   16 16  
 קשת - צומת קשת 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     37.5   37.5 37.5 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   21.5       21.5   21.5     16   16           9.1        
 קשת - מסעף 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   42.5     37.5   37.5 37.5 34 34 34 34 34         27   27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   21.5       21.5   21.5     16   16           9.1        
 הרצליה - מחלף הסירה 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3     9.1     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 וינגייט - מכון וינגייט 14.5 14.5 14.5 10.5 10.5 10.5 9.1         16   16 21.5 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   39.5       39.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 מח.שמונים - מחנה 80 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5   16         5.9 16 16 16 16 16 21.5         21.5   27   27   27     27       27   27   27       27   27     34     34     34       34   37.5       39.5   39.5         39.5               37.5 37.5  
 מגידו - צומת מגידו 27 27 27 27 27 27 27   21.5     16   14.5   9.1 9.1 9.1 9.1 16         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       27   27   27       27   27     27     27     34       34   34       34   34         34           34   37.5 37.5  
 אומן - צומת אומן 675/6714 34 34 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1       5.9           16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34   34     34   34           34   34 34  
 יזרעאל - צומת יזרעאל 34 34 34 34 34 34 34   34     16   16 9.1                   16   16   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       27   27     27     27     27       34   34       34   34         34           34   34 34  
 בית שאן - צ.מחנה גדעון 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     21.5   21.5 21.5 16 16 16 16 8.2             9.1   10.5   10.5     10.5       16   16   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     21.5       21.5   21.5       21.5   27         27           27   27 27  
 חמדיה - צומת חמדיה 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 16 16 16 16 14.5         9.1       5.9   5.9     9.1       12.5   12.5   16       16   16     21.5     21.5     21.5       21.5   21.5       21.5   27     27   27         27 27   27 27  
 בית יוסף - בית יוסף כניסה דרומית 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5         10.5   5.9       5     5       8.2   8.2   12.5       14.5   14.5     14.5     14.5     16       16   21.5       21.5   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 אפיקים - צ.אפיקים 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5   37.5     27   27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5         21.5   16   12.5   12.5     12.5       5   5           5   5     5.9     8.2     10.5       12.5   16       16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 מעגן - צומת מעגן 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5   39.5     34   34 27 27 27 27 27 21.5         21.5   21.5   14.5   14.5     14.5       9.1   9.1   5.9       5   5           5     8.2       10.5   14.5       16   21.5     21.5   21.5         21.5 21.5   21.5 21.5  
 גבעת יואב - מסעף תעשיות גולן 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   39.5     37.5   37.5 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       16   16   16       16   16     14.5     14.5     10.5       9.1           5   8.2     10.5   10.5         16 16   21.5 21.5  
 אפיק - מסעף אפיק צפון 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5   39.5     39.5   39.5 34 34 34 34 34 34         21.5   21.5   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   16       16   16     16     16     14.5       10.5   5           8.2     9.1   9.1         14.5 14.5   21.5 21.5  
 תל אביב יפו - תחנה מרכזית תל אביב /הורדה             9.3   14.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 תל אביב יפו - קניון עזריאלי/דרך בגין             9.3   14.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 תל אביב יפו - דרך נמיר/יהודה המכבי             9.3   14.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 תל אביב יפו - סמינר הקיבוצים/דרך נמיר             9.3   10.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 תל אביב יפו - קרית חינוך/דרך נמיר             9.3   10.5     21.5   21.5 27 34 34 34 34 34         37.5   37.5   37.5   37.5     37.5       37.5   37.5   37.5       37.5   37.5     39.5     39.5     39.5       39.5   42.5       42.5   42.5         42.5               42.5 42.5  
 נתניה - מכון וינגייט (2)               7                                                                                                                                                        
 חדרה - צומת אולגה (2)               12   9.1 5.8                                                                                                                                                  
 פרדס חנה כרכור - צומת חנה (65)                     19                                                                                                                                                  
 מנשה - צומת כרכור (65)                         19                                                                                                                                              
 אבני איתן - צומת אבני איתן                               34                     27   21.5   21.5     21.5       21.5   21.5   21.5       21.5   21.5     21.5     21.5     16       16   10.5       9.1   5         8.2         9.1 9.1   16 16  
 עמק המעיינות - שדה נחום (71)                                         4.4 3.8 3.6                 4.4         7.7   7.7   7.7   7.7 7.7 7.7   10.5   10.5 10.5   10.5 10.5   10.5 10.5   12 12 12   19   19 19 19   19   19 19   21.5   21.5 21.5 24.5 24.5     26      
 עמק המעיינות - צומת מחנה גדעון (71)                                         4.4 4.4 3.6                 4.4         7.7   7.7   7.7   7.7 7.7 7.7   7.7   7.7 7.7   7.7 10.5   10.5 10.5   15 15 15   14.5   16 16 16   19   19 19   19   21.5 21.5 24.5 24.5     24.5      
 עמק המעיינות - מסעף חמדיה (90)                                         4.4 4.4 4.4                 3.6         11.5   11.5   11.5   11.5 11.5 11.5   11.5   7.7 7.7   7.7 8.5   8.5 8.5   10.5 10.5 10.5   12   15 15 15   16   16 16   19   19 19 21.5 21.5     24.5      
 עמק המעיינות - בית יוסף (90)                                         7.7 7.7 7.7                 3.6         2.5   4.4   4.4   4.4 4.4 4.4   10   6 6   6 8.5   8.5 8.5   8.5 8.5 8.5   10.5   15 15 15   16   16 16   16   16 19 19 19     21.5      
 בית יוסף - צ.ירדנה/בית יוסף (90)                                         7.7 7.7 7.7 4.4   4.4   3.6   3.6     3.6   3.6 4.4 4.4   4.4   4.4   4.4 4.4 4.4   6   6 6   6 8.5   8.5 8.5   8.5 8.5 8.5   10.5   15 15 15   16   16 16   16   16 19 19 19     21.5      
 עמק המעיינות - מסעף קיבוץ נווה אור (90)                                         7.7 7.7 7.7                 3.6         2.5   3.6   3.6   3.6 3.6 3.6   10   4.4 4.4   4.4 6   6 6   8.5 8.5 8.5   10.5   12 14.5 14.5   16