לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 87 (גולן)


מחיר נסיעה מקומית באורטל: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין זיוון: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבוקעאתא: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקצרין: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקיבוץ מרום גולן: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במסעדה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין קנייא: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במג'דל שמס: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגולן: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנווה אטי''ב: 3.50 ש"חמוצא

 

יעד

 גולן - צומת נפח (91) 7.5   7.5         7.5     7.5   7.5   14 14 14 14 14   14                       14 14   14 14    
 קיבוץ מרום גולן - מרכז 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5   10.5 7.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5   10.5   14 14
 גולן - מסעף אל רום (98) 14   14         10.5     10.5   4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   7.5                       4.5 4.5   7.5 7.5    
 מסעדה - צומת יער אודם (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5         4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 7.5 4.5   4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5
 מסעדה - מועצה (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5         4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5
 מסעדה - צומת מסעדה (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5         4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 7.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5
 גולן - אנדרטת סיירת אגוז 989 15.5   15.5         10.5     10.5   10.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5                       4.5 4.5 4.5 4.5 4.5    
 גולן - צ.קצרין צפון 9088 4.5   3.5         7.5     7.5   7.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5                       15.5 15.5   15.5 15.5    
 גולן - צומת נפח (91) 7.5   7.5         7.5     7.5   7.5   14 14 14 14 14   14                       14 14   14 14    
 גולן - צומת בנטל תחתון (9881) 10.5   7.5         4.5     4.5   4.5   7.5 10.5 7.5 10.5 10.5   10.5                       7.5 10.5   10.5 10.5    
 מסעדה - צומת מסעדה (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5         4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 7.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5
 עין קנייא - עין קיניא/כיכר לצפון 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14   10.5 10.5   10.5   7.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5   10.5 10.5
 קצרין - צומת קצרין (9088)   4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5 4.5 4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 10.5 14 15.5 15.5   15.5 15.5 21 21
 קדמת צבי 4.5 3.5   3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 14 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5 3.5 3.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 14 15.5 15.5   15.5 15.5 21 21
 אורטל 10.5 7.5 7.5 4.5 7.5 7.5 7.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 3.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5   10.5   14 14
 מסעדה - מסעדה 1 (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5         4.5 4.5 4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5
 מג'דל שמס - בית ספר א (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5     4.5 4.5 10.5 10.5
 מג'דל שמס - יציאה מזרחית (98) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5     4.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 4.5 4.5     4.5 4.5 10.5 10.5
 נווה אטי''ב - נווה אטי''ב/989 (989) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5   4.5 10.5 10.5
 גולן - מחנה סער (91) 7.5   7.5         7.5     7.5   7.5   14 14 14 14 14   14                       14 14   14 14    
 גולן - צומת אביטל (9881) 10.5   7.5         4.5     4.5   4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 גולן - מחנה קידמת צבי (9098) 4.5   3.5         7.5     7.5   7.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5                       15.5 15.5   15.5 15.5    
 גולן - מחנה עוז (9098) 7.5   7.5         7.5     7.5   4.5   14 14 14 14 14   14                       14 14   14 14    
 גולן - מסעף אורטל (91) 10.5   7.5         3.5     4.5   4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 גולן - מפל סער/כביש 99 (99) 21   21         14     14   14   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 עין זיוון 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4.5 4.5 4.5 10.5 10.5 10.5   10.5   14 14
 גולן - צומת קצרין צפון 9098 4.5   3.5         7.5     7.5   7.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5                       15.5 15.5   15.5 15.5    
 גולן - מחנה קרן (9098) 4.5   3.5         4.5     7.5   7.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5                       15.5 15.5   15.5 15.5    
 גולן - צומת השריון (91) 7.5   7.5         7.5     7.5   7.5   14 14 14 14 14   14                       14 14   14 14    
 גולן - מחנה סער (91) 7.5   7.5         7.5     7.5   7.5   14 14 14 14 14   14                       14 14   14 14    
 מג'דל שמס - כביש 989/כביש 98 (989)                             4.5 4.5 4.5 4.5     4.5                       4.5     4.5 4.5    
 גולן - מסעף אורטל (91) 10.5   7.5         3.5     4.5   4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 גולן - צומת אביטל (91) 10.5   7.5         4.5     4.5   4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 גולן - מחנה קרן (9098) 4.5   3.5         7.5     7.5   7.5   15.5 15.5 15.5 15.5 15.5   15.5                       15.5 15.5   15.5 15.5    
 גולן - צומת אביטל (91) 10.5   7.5         4.5     4.5   4.5   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 גולן - מסעף אלרום (98) 14   14         10.5     10.5   4.5   4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   7.5                       4.5 4.5   7.5 7.5    
 מג'דל שמס - כביש 989/כביש 98 (98)                             4.5 4.5 4.5 4.5     4.5                       4.5     4.5 4.5    
 גולן - צומת שיאון (99) 21   21         14     14   14   10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5                       10.5 10.5   10.5 10.5    
 נווה אטי''ב - נווה אטי''ב/989 (989) 15.5 15.5 15.5 15.5 14 14 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5   15.5 15.5 15.5 14 14 14 14 10.5 10.5 10.5 7.5 4.5 4.5 4.5   4.5 10.5 10.5

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט