לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 943 (אגד תעבורה)


מחיר נסיעה מקומית בבקעות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדי תרומות: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 4.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערבות הירדן: 10.50 ש"ח



מוצא

 

יעד

 נעמי - נעמה/מרכז 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   5 5 6 6 9 9 9 10.5 9 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 6 9 9 9 10.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5   5 6 6 9         21 26.5 26.5     26.5 26.5 26 26 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                   26 26 26 26
 נירן - חדר אוכל 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 5 5   6 6 9 9 9 10.5 9 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 26 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 6 9 9 9 10.5 26.5 26.5 26 26 26 26 26
 גלגל - גילגל/כניסה 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 6 6 6 5   6 6 6 14 6 21 21 21 21 21 21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 5 6 6 6 9 21 21 20.5 26 26 26 26
 תומר - תומר/מזכירות 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9 9 9 6 6   5 6 14 6 16 21 21 21 21 21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 6 5 6 6 9 21 21 20.5 26 26 26 26
 ערבות הירדן - מרכז מסחרי מפגש הביקעה 14 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5   10.5 14 14 14         21 26.5 26.5     21 21 26.5 26 14 14 14 14 14                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - צ.חמדת (578) 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5   26.5 21 21 21         10.5 6 6     8 8 12.5 14                               14 14 14
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90) 33 33 33 33 33 26.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 16 14 14 10.5 10.5     33 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26     9   5   6
 ערבות הירדן - צומת גילגל/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 6   6 5 5 6         21 21 21     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9   9 6 6 6         12.5 14 16     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - צומת יפית/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9   9 6 6 6         12.5 14 16     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - מועצה אזורית בקעת הירדן (90) 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 10.5   10.5 9 9 9         12.5 12.5 14     16 16 20.5 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - מחסום מחולה/כביש 90 (90) 26 26 26 26 26 26.5   26 20.5 20.5 20.5         12.5 12.5 12.5     8 8 5 9 26 26 26 26 26                   9 9 9 9
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90) 33 33 33 33 33 26.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 16   14 10.5 10.5     33 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26 14 9 9   5   6
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות (90) 33 33 33 33 33 26.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 16 14 14 10.5 10.5 9 5 33 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26 14 9 9 5   6 3.5
 רחוב - כביש 90/תל תאומים (90) 33 33 33 33 33 26.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 16 14 14 10.5 10.5 9 6 33 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26 14 9 9 6 3.5 5  
 מגילות ים המלח - מחנה נבו           10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 14 14 14 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 33.5           6 14 14 14 14 21 26.5 26.5 26.5 33.5 33.5 33.5 33.5
 מגילות ים המלח - צ.מחנה נבו/כביש 90 (90)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.5 13.5 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5     26 33 33 33 33
 ערבות הירדן - צומת חמדת (578)           26.5   26.5 21 21 21         10.5 6 6     8 8     26.5 26.5 26.5 26.5 26.5                   14 14 14 14
 מגילות ים המלח - צומת נבי מוסא (1)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 26.5 26.5 26.5   26.5 26.5 26.5 26 33           8 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 26.5 26.5 26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 33           8 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5     26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.5 13.5 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5     26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.5 13.5 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5     26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.5 13.5 21 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5     26 33 33 33 33
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9   9 6 6 5         16 21 21     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9   9 6 6 6         12.5 14 16     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 ערבות הירדן - צ.יפית/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9   9 6 6 6         12.5 14 16     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 חמרה - מזכירות 26.5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 16 12.5 21 12.5   6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 16 26.5 26.5 21 21 21 21 21 16 12.5 12.5 12.5 10.5 12.5 12.5 16 16 16 16
 ערבות הירדן - מחנה פלס 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5   26.5 21 21 21         10.5 6 6     8 8 12.5 14 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5                   14 14 14 14
 עמק המעיינות - מחסום מחולה/כביש 90 (90) 26 26 26 26 26 26.5 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 26.5 20.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8 8     26 26 26 26 26 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5     5   9   9
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 26.5 26.5 26.5   26.5 26.5 26.5 26 33           8 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 26.5 26.5 26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 21 26.5 26.5   26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 26.5 26.5 26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה (1)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 21 26.5 26.5   26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 26.5 26.5 26 33 33 33 33
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)           10.5 10.5 10.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14 13.5 21 26.5 26.5   26.5 26.5 26.5 26 33           6 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 26.5 26.5 26 33 33 33 33
 ערבות הירדן - צומת גשר אלנבי/כביש 90 (90) 8 6 6 6 6 10.5   10.5 13.5 13.5 13.5         21 26.5 26.5     26.5 26.5 26 33 8 8 6 6 6                   33 33 33 33
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90) 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9   9 6 6 5         16 21 21     21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                   26 26 26 26
 עמק המעיינות - צומת רויה/כביש 90 (90) 33 33 33 33 33 26.5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 16 16 14 14 10.5 10.5     33 33 33 33 33 33 26 26 26 26 26 14 9 9   6   5
 נתיב הגדוד - מזכירות 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 6 6 6   5 6 6 6 14 6 21 21 21 21 21 21 21 20.5 26 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 5 6 6 6 9 21 21 20.5 26 26 26 26
 רועי - 'רועי א 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21 21 21 21 16 26.5 16 10.5 6   6 6 10.5 10.5 12.5 16 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21 21 16 16 14 6 12.5 12.5 16 16 16 16
 רותם 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21 21 21 21 21 21 21 10.5 10.5 10.5 8 8 5   8 10.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21 21 21 21 16 8 8 8 10.5 10.5 10.5 10.5
 ערבות הירדן - צומת מחולה (578)           26.5   26.5 21 21 21         12.5 12.5 12.5     8 8     26.5 26.5 26.5 26.5 26.5                   9 9 9 9
 בקעות 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21 21 21 21 14 26.5 14 6 2.5 6 6 6 10.5 10.5 12.5 16 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 21 21 14 14 12.5 6 12.5 12.5 16 16 16 16

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות




 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט