לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 943 (אגד תעבורה)


מחיר נסיעה מקומית בבקעות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמדת: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדי תרומות: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיב הגדוד: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמרה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגשר אלנבי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערבות הירדן: 10.70 ש"חמוצא

 

יעד

 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9   5.9 5.9 13                       8.1     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           34   34 5.9 5.9 5.9       16     16   16   8.1   10.7                   34    
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים 9.1 5.9     9.1                       8.1     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     13.5   13.5           34   34 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9   9.1             7.2   10.7                   34    
 כפר אדומים - מחלף השומרוני הטוב 9.1 5.9     9.1     14.4       7.2 7.2       8.1     10.7   10.7   10.7     10.7   10.7   13.5 13.5     13.5   13.5           34   34 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9   9.1     14.4   14.4   7.2   10.7         10.7         34    
 ורד יריחו - מחנה ורד יריחו 16.2 13 9.1 9.1       8.2       4.1 4.1       5.3     7.2   7.2   7.2     7.2   7.2   13.5 13.5     13.5   13.5           34   34   16.2 16.2 13 13   5     8.2   8.2   4.1   7.2         10.7         34    
 קיבוץ בית הערבה - צ.בית הערבה החדש 21.4     14.4 8.2                       5.3     7.2   7.2   7.2             10.7 10.7     13.5   13.5           34   34             8.2             3   7.2                   34    
 קיבוץ בית הערבה - צומת מחנה נבו/כביש 90 10.7     7.2 4.1                       5.3     7.2   7.2   7.2             10.7 10.7     13.5   13.5                                           3   7.2                        
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי/כביש 90 10.7     7.2 4.1                       5.3     7.2   7.2   7.2             10.7 10.7     13.5   13.5                                               7.2                        
 נערן - מרכז 10.7 8.1 8.1 8.1 5.3     5.3       5.3 5.3             3   4.6   4.6     4.6   4.6   10.7 10.7     13.5   13.5           13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 8.1 8.1   5.3     5.3   5.3   5.3   3         5.3         13.5    
 גלגל - מרכז 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2     7.2       7.2 7.2       3         3   3     3   3   10.7 10.7     10.7   10.7           13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2   7.2             4.6         13.5    
 תומר - תומר מזכירות 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2     7.2       7.2 7.2       4.6     3             3   3   8.1 8.1     10.7   10.7           13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2   7.2   3         4.6         13.5    
 תומר - צומת תומר/כביש 90 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2     7.2       7.2 7.2       4.6     3             3   3   8.1 8.1     10.7   10.7           13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2   7.2   3         4.6         13.5    
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה 10.7     10.7 7.2                       4.6     3   3   3         5   6.5 6.5     8.1   8.1                                           7.2   3                        
 חמרה - מזכירות 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 8.1 8.1 8.1 8.1 6.5 6.5 10.7 6.5       3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3       8.1   8.1 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 8.1 6.5   6.5       8.1 8.1 8.1 8.1
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 37.5 34 34 34 34     34                 13.5     13.5   13.5   13.5             8.1 8.1     7.2   7.2           5     37.5 37.5 37.5 34 34   34     34   34   17   13.5                   5.9    
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9   5.9 5.9 13                       8.1     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           34   34 5.9 5.9 5.9       16     16   16   8.1   10.7                   34    
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים 5.9   5.9 5.9 13                       8.1     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           34   34 5.9 5.9 5.9       16     16   16   8.1   10.7                   34    
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה/כביש 90 21.4 16   14.4 8.2                       5.3     7.2   7.2   7.2             10.7 10.7     13.5   13.5           34   34 21.5 21.5 21.5 16 16   8.2             3   7.2                   34    
 גשר אלנבי - צומת קאסר אל יהוד/כביש 90 10.7 8.1 7.2 7.2 4.1     3       3         5.3     7.2   7.2   7.2     7.2   7.2   10.7 10.7     13.5   13.5           17   17 10.7 10.7 10.7 8.1 8.1   4.1     3   3       7.2         8.1         17    
 משואה - מועצה אזורית/בקעת הירדן 13.5     10.7 10.7                       5.3     4.6   4.6   4.6             6.5 6.5     8.1   8.1                                           8.1   4.6                        
 רויה - צומת רויה/כביש 90 37.5 34 34 34 34     34                 13.5     13.5   13.5   13.5             8.1 8.1     7.2   7.2           5.9   5.9 37.5 37.5 37.5 34 34   34     34   34   17   13.5                        
 ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז   5.9 9.1 9.1                         10.7     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           37.5   37.5       5.9     21.5     21.5   21.5   10.7   10.7                        
 ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף   5.9 9.1 9.1                         10.7     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           37.5   37.5       5.9 5.9   21.5     21.5   21.5   10.7   10.7                   37.5    
 ירושלים - שדרות לוי אשכול/משמר הגבול   5.9 9.1 9.1 16.2                       10.7     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           37.5   37.5       5.9 5.9   21.5     21.5   21.5   10.7   10.7                   37.5    
 ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר   5.9 9.1 9.1 16.2                       10.7     10.7   10.7   10.7             13.5 13.5     17   17           37.5   37.5       5.9 5.9   21.5     21.5   21.5   10.7   10.7                   37.5    
 נעמי - נעמה/מרכז           5.3 5.3   5.3 5.3 5.3       2.5 2.5   2.5 3   3   4.6   4.6 4.6       4.6   10.7 13.5 13.5   13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5   13.5             5.3   5.3 5.3   5.3   5.3   5.3   3 4.6 4.6 4.6   4.6 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5
 ייט''ב - ייטב/קופת חולים כללית           5.3 5.3   5.3 5.3 5.3     2.5 2.5     2.5 3   3   4.6   4.6 4.6   5.3   4.6   10.7 13.5 13.5   13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5   13.5             5.3   5.3 5.3   5.3   5.3   5.3   3 4.6 4.6 4.6     13.5 13.5 13.5   13.5 13.5
 נירן - חדר אוכל           5.3 5.3   5.3 5.3 5.3     2.5 2.5 2.5     3   3   4.6         5.3       10.7 13.5 13.5       13.5 13.5 13.5 13.5                                         3 4.6 4.6 4.6   5.3 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5
 גלגל - גילגל/כניסה           7.2               3   3   3 2.5       3         3       10.7 10.7 10.7         10.7         13.5                                             4.6     13.5   13.5 13.5
 תומר - תומר/מזכירות           7.2               4.6   4.6   4.6 3   3             7.2       8.1 10.7 10.7         10.7         13.5                                   3         4.6     10.7   13.5 13.5
 ערבות הירדן - מרכז מסחרי מפגש הביקעה           7.2 7.2   7.2 3 3         5.3   5.3 3   3   7.2                 10.7 13.5 13.5         13.5                       4.1   7.2 7.2   7.2   3                       13.5   13.5 13.5
 ערבות הירדן - מחנה פלס           13.5 13.5   13.5         13.5   13.5   13.5                           5.3 3 3         3                                     13.5                              
 עמק המעיינות - מחסום מחולה/כביש 90 (90)           13.5               13.5   13.5                                                                                                                  
 ערבות הירדן - מחסום מחולה/כביש 90 (90)           13.5               13.5   13.5   13.5                                                                                                              
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות (90)           34               13.5   13.5   13.5     13.5   10.7         13.5       8.1 8.1 8.1         8.1                                                                 9.1 3.8
 רחוב - כביש 90/תל תאומים (90)           34               13.5   13.5   13.5 13.5   13.5   13.5         13.5       8.1 8.1 8.1         8.1                                                             3.8   5  
 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90)             5.3   5.3 5.3 5.3     2.5   2.5   2.5                           10.7 13.5 13.5         13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת מחנה נבו/כביש 90 (90)                           5.3 5.3 5.3   5.3             7.2 7.2   2.5       10.7 13.5 13.5         13.5                                                                    
 ערבות הירדן - צומת חמדת (578)                           13.5   13.5   13.5                           5.3 3 3         2.5                                     13.5                              
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90)                           13.5   13.5   13.5 13.5   13.5   13.5                                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                           5.3 5.3 5.3   5.3             7.2 7.2   7.2       13.5 13.5 13.5       13.5 13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                           5.3 5.3 5.3   5.3             7.2 7.2   7.2       10.7 13.5 13.5       13.5 13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                           5.3 5.3 5.3   5.3             7.2 7.2   3       10.7 13.5 13.5         13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                           5.3 5.3 5.3   5.3             7.2 7.2   3       10.7 13.5 13.5         13.5                                                                    
 ערבות הירדן - צ.חמדת (578)                           13.5   13.5                               5.3 3 3         3                                                                    
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90)                           13.5   13.5         13.5   13.5                                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת נבי מוסא (1)                           5.3   5.3                       4.1       13.5 13.5 13.5         13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                           5.3   5.3                       7.2       13.5 13.5 13.5         13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                           5.3   5.3                       7.2       10.7 13.5 13.5         13.5                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                           5.3   5.3                       3       10.7 13.5 13.5       13.5 13.5                                                         13.5          
 ערבות הירדן - צומת גשר אלנבי/כביש 90 (90)                           5.3   5.3                               10.7 13.5 13.5         13.5                                                                    
 ערבות הירדן - צומת גילגל/כביש 90 (90)                           3   3   3         3                 10.7 10.7 10.7         10.7                                                                    
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90)                           4.6   4.6   4.6                           8.1 10.7 10.7         10.7                                                                    
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90)                           4.6   4.6   4.6                           6.5 7.2 8.1         8.1                                                                    
 ערבות הירדן - צומת יפית/כביש 90 (90)                           4.6   4.6   4.6