לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 943 (אגד תעבורה)


מחיר נסיעה מקומית בבקעות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמדת: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדי תרומות: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ברועי: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגשר אלנבי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערבות הירדן: 10.70 ש"ח



מוצא

 

יעד

 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9 5.9   5.9 5.9                     10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     17   17           34   34 5.9 5.9       16     16   16     10.7                 34    
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים 9.1 9.1 5.9                         10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     13.5   13.5           34   34 9.1 9.1 5.9 5.9   9.1               10.7                 34    
 כפר אדומים - מחלף השומרוני הטוב 9.1 9.1 5.9         14.4     7.2         10.7 10.7 10.7 10.7       10.7 10.7   13.5     13.5   13.5           34   34 9.1 9.1 5.9 5.9   9.1     14.4   14.4     10.7                 34    
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה החדש 21.4       14.4                     7.2 7.2 7.2 7.2             10.7     13.5   13.5           34   34           8.2               7.2                 34    
 קיבוץ בית הערבה - צומת מחנה נבו/כביש 90 10.7       7.2                     7.2 7.2 7.2 7.2             10.7     13.5   13.5                                           7.2                      
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי/כביש 90 10.7       7.2                     7.2 7.2 7.2 7.2             10.7     13.5   13.5                                           7.2                      
 נתיב הגדוד - מזכירות 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2 3   3 3   2.5 3 3     3 3 3   10.7 10.7 10.7 10.7   10.7   10.7   10.7   13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2     5         4.6       13.5 13.5 13.5
 גלגל - גילגל/כניסה 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2 3   3 3 2.5   3 3     3 3 3   10.7 10.7 10.7 10.7   10.7   10.7       13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2               4.6     13.5 13.5 13.5 13.5
 תומר - תומר/מזכירות 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2 4.6   4.6 4.6 3 3         7.2 3 3   8.1 10.7 10.7 10.7   10.7   10.7       13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2     3 3       4.6     10.7 13.5 13.5 13.5
 תומר - צומת תומר/כביש 90 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2         3 3           3 3   8.1     10.7   10.7           13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2     3                 13.5    
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה 10.7       10.7                     3 3 3 3         5   6.5     8.1   8.1                                           3                      
 חמרה - מזכירות 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 8.1 8.1 8.1 6.5 10.7 6.5 6.5     3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3       8.1   8.1 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 8.1 6.5         8.1 8.1 8.1 8.1
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות 37.5 37.5 34 34 34     34               13.5 13.5 13.5 13.5             8.1     7.2   7.2           5     37.5 37.5 34 34   34     34   34     13.5                 5.9    
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9 5.9   5.9 5.9                     10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     17   17           34   34 5.9 5.9       16     16   16     10.7                 34    
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים 5.9     5.9 5.9                     10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     17   17           34   34 5.9 5.9       16     16   16     10.7                 34    
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה/כביש 90 21.4 21.5 16   14.4                     7.2 7.2 7.2 7.2             10.7     13.5   13.5           34   34 21.5 21.5 16 16   8.2               7.2                 34    
 גשר אלנבי - צומת קאסר אל יהוד/כביש 90 10.7 10.7 8.1 7.2 7.2     3     3         7.2 7.2 7.2 7.2       7.2 7.2   10.7     13.5   13.5           17   17 10.7 10.7 8.1 8.1   4.1     3   3     7.2                 17    
 רויה - צומת רויה/כביש 90 37.5   34 34 34     34               13.5 13.5 13.5 13.5             8.1     7.2   7.2           5.9   5.9 37.5 37.5 34 34   34     34   34     13.5                      
 ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז     5.9 9.1 9.1                     10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     17   17           37.5   37.5     5.9     21.5     21.5   21.5     10.7                      
 ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר     5.9 9.1 9.1                     10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     17   17           37.5   37.5     5.9 5.9   21.5     21.5   21.5     10.7                 37.5    
 ירושלים - שדרות לוי אשכול/משמר הגבול     5.9 9.1 9.1                     10.7 10.7 10.7 10.7             13.5     17   17           37.5   37.5     5.9 5.9   21.5     21.5   21.5     10.7                 37.5    
 נעמי - נעמה/מרכז           5.3 5.3   5.3 5.3     2.5 2.5 2.5 3 3 4.6   4.6 4.6       4.6 10.7 13.5 13.5   13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5   13.5           5.3   5.3 5.3   5.3   5.3 5.3   3 4.6 4.6 4.6 4.6 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5
 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90)           5.3 5.3   5.3 5.3   2.5   2.5 2.5                     10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 נירן - חדר אוכל           5.3 5.3   5.3 5.3   2.5 2.5 2.5   3 3 4.6       5.3       10.7 13.5 13.5       13.5 13.5 13.5 13.5                                     3 4.6 4.6 4.6 5.3 13.5 13.5 13.5   13.5 13.5
 ערבות הירדן - מרכז מסחרי מפגש הביקעה           7.2 7.2   3 3       5.3 5.3 3 3 7.2               10.7 13.5 13.5         13.5                     4.1   7.2 7.2   7.2   3                   13.5   13.5 13.5
 מגילות ים המלח - צומת מחנה נבו/כביש 90 (90)                       5.3 5.3 5.3 5.3         7.2 7.2 2.5       10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 ערבות הירדן - צומת חמדת (578)                       13.5   13.5 13.5                     5.3 3 3         2.5                                   13.5                          
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90)                       13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5                                                                                            
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                       5.3 5.3 5.3 5.3         7.2 7.2 7.2       13.5 13.5 13.5       13.5 13.5                                                              
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                       5.3 5.3 5.3 5.3         7.2 7.2 7.2       10.7 13.5 13.5       13.5 13.5                                                              
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                       5.3 5.3 5.3 5.3         7.2 7.2 3       10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                       5.3 5.3 5.3 5.3         7.2 7.2 3       10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 ערבות הירדן - צ.חמדת (578)                       13.5   13.5                       5.3 3 3         3                                                              
 ערבות הירדן - מחנה פלס           13.5 13.5         13.5   13.5 13.5                     5.3 3 3         3                                   13.5                          
 עמק המעיינות - מחסום מחולה/כביש 90 (90)                       13.5   13.5                                                                                                    
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90)                       13.5   13.5     13.5 13.5                                                                                            
 מגילות ים המלח - צומת נבי מוסא (1)                       5.3   5.3               4.1       13.5 13.5 13.5         13.5                                                              
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                       5.3   5.3               7.2       13.5 13.5 13.5         13.5                                                              
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                       5.3   5.3               7.2       10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                       5.3   5.3               3       10.7 13.5 13.5       13.5 13.5                                                   13.5          
 ערבות הירדן - צומת גשר אלנבי/כביש 90 (90)                       5.3   5.3                       10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 ערבות הירדן - צומת גילגל/כביש 90 (90)                       3   3 3     3               10.7 10.7 10.7         10.7                                                              
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90)                       4.6   4.6 4.6                     8.1 10.7 10.7         10.7                                                              
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90)                       4.6   4.6 4.6                     6.5 7.2 8.1         8.1                                                              
 ערבות הירדן - צומת יפית/כביש 90 (90)                       4.6   4.6 4.6                                                                                                  
 ערבות הירדן - מחסום מחולה/כביש 90 (90)                       13.5   13.5 13.5                                                                                                  
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות (90)                       13.5   13.5 13.5   13.5 10.7       13.5       8.1 8.1 8.1         8.1                                                           9.1 3.8
 רחוב - כביש 90/תל תאומים (90)                       13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5       13.5       8.1 8.1 8.1         8.1                                                       3.8   5  
 ייט''ב - ייטב/קופת חולים כללית           5.3 5.3   5.3 5.3   2.5 2.5   2.5 3 3 4.6   4.6 4.6 5.3     4.6 10.7 13.5 13.5   13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5   13.5           5.3   5.3 5.3   5.3   5.3 5.3   3 4.6 4.6 4.6   13.5 13.5 13.5   13.5 13.5
 ערבות הירדן - מועצה אזורית בקעת הירדן (90)                       4.6     5.3 4.6 4.6 4.6                                                                                            
 עמק המעיינות - צומת רויה/כביש 90 (90)                       13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 13.5       13.5       8.1 8.1 8.1         8.1                                                       9.1     5
 ירושלים - ירמיהו/מנחת יצחק     5.9 9.1 9.1     21.4     10.7         10.7 10.7 10.7 10.7       10.7 10.7   13.5     17   17           37.5   37.5     5.9 5.9   16.2     21.5   21.4     10.7                 37.5    
 מושב חמדת - צומת חמדת 17 17 17 13.5 13.5     13.5     13.5         10.7 10.7 10.7 10.7       8.1 8.1   5.3         5           7.2   7.2 17 17 17 17   13.5     13.5   13.5     10.7                 7.2    
 גלגל - צומת גילגל/כביש 90 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2         5   3 3       3 3   10.7     10.7   10.7           13.5   13.5 10.7 10.7 10.7 10.7   7.2     7.2   7.2                       13.5    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה (1)                       5.3   5.3               7.2       10.7 13.5 13.5         13.5                                                              
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90)           7.2 7.2   7.2 7.2   4.6   4.6                       8.1 10.7 10.7         10.7                                                              
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90)           7.2 7.2   7.2 7.2   4.6   4.6                       6.5 7.2 8.1         8.1                                                              
 רועי - 'רועי א           13.5 13.5   13.5 13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7   10.7 8.1 13.5       5.3 3     3   3 3                     13.5   13.5 13.5   13.5   13.5 13.5   10.7 10.7 8.1         8.1   8.1 8.1
 חמדת           13.5 13.5   13.5 13.5   13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7   10.7 8.1 13.5       5.3 3 3   3   3 2.5                     13.5   13.5 13.5   13.5   13.5 13.5   10.7 10.7 8.1         8.1   8.1 8.1
 אלמוג - צומת אלמוג 16.2 21.5 16 9.1 9.1     8.2               7.2 7.2 7.2 7.2             13.5     13.5   13.5           34   34 21.5 21.5 16 16         8.2   8.2     7.2                 34    
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה 21.5 21.5 16   14.4                     7.2 7.2 7.2 7.2             10.7     13.5   13.5           34   34 21.5 21.5 16 16   8.2               7.2                 34    
 יפית - צ.יפית/כביש 90 10.7       10.7                     3 3 3 3       5     6.5     8.1   8.1