לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 946 (אגד תעבורה)


מחיר נסיעה מקומית בבקעות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמדת: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אפרים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחמרה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגתית: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגשר אלנבי: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערבות הירדן: 10.70 ש"חמוצא

 

יעד

 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9   5.9 5.9                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17     5.9 5.9 5.9     16     16   16   8.1       10.7         10.7
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים 9.1 5.9                       10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     13.5   13.5     9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 9.1             7.2       10.7         10.7
 כפר אדומים - מחלף השומרוני הטוב 9.1 5.9         14.4     7.2 7.2     10.7       10.7   10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     13.5   13.5     9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 9.1     14.4   14.4   7.2   8.1   10.7         10.7
 קיבוץ בית הערבה - צ.בית הערבה החדש 21.4     14.4                   7.2           7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5               8.2             3       7.2         10.7
 קיבוץ בית הערבה - צומת מחנה נבו/כביש 90 10.7     7.2                   7.2           7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5                             3       7.2         10.7
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי/כביש 90 10.7     7.2                   7.2           7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5                                     7.2         10.7
 תומר - צומת תומר/כביש 90 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2 7.2             3   3 3     5.3   5.3 8.1   8.1     8.1 8.1     10.7   10.7     10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2     7.2   7.2   7.2   4.6   3         5.3
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה 10.7     10.7                   3           2.5 2.5     4.6   4.6 6.5   6.5     6.5 6.5     8.1   8.1                             7.2       3         4.6
 פצאל - מזכירות 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 4.6 4.6 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5     2.5 4.6 4.6 4.6 4.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 4.6 13.5 3 3 3 2.5 4.6 4.6
 פצאל - פצאל/ מזכירות 10.7 10.7 10.7 10.7     7.2     7.2 7.2     3       2.5           4.6   4.6 6.5   6.5     6.5 6.5     8.1   8.1     10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2     7.2   7.2   7.2   4.6   3         4.6
 מעלה אפרים - דרך גלעד/משואה 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7     10.7 10.7     5.3       4.6   4.6 4.6         5 4.1   4.1     6.5 6.5     8.1   8.1     10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7   10.7   10.7   6.5   5.3          
 חמרה - מזכירות 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 8.1 8.1 6.5 10.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 4.6 4.6     3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 8.1 6.5 6.5 6.5
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי 5.9   5.9 5.9                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17     5.9 5.9 5.9     16     16   16   8.1       10.7         10.7
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים 5.9   5.9 5.9                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17     5.9 5.9 5.9     16     16   16   8.1       10.7         10.7
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה/כביש 90 21.4 16   14.4                   7.2           7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5     21.5 21.5 21.5 16 16 8.2             3       7.2         10.7
 גשר אלנבי - צומת קאסר אל יהוד/כביש 90 10.7 8.1 7.2 7.2     3     3       7.2       7.2   7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5     10.7 10.7 10.7 8.1 8.1 4.1     3   3       5.3   7.2         10.7
 נעמה - צומת נעמה/כביש 90 10.7     8.1                   4.6           4.6 4.6     6.5   6.5 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5                             5.3                 6.5
 מעלה אפרים - מחנה אפיק 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7     10.7 10.7     5.3       4.6   4.6 4.6         5 4.1   4.1     6.5 6.5     8.1   8.1     10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7   10.7   10.7   6.5   5.3          
 ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז   5.9 9.1 9.1                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17           5.9   21.5     21.5   21.5   10.7       10.7         10.7
 ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף   5.9 9.1 9.1                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17           5.9 5.9 21.5     21.5   21.5   10.7       10.7         10.7
 ירושלים - שדרות לוי אשכול/משמר הגבול   5.9 9.1 9.1                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17           5.9 5.9 21.5     21.5   21.5   10.7       10.7         10.7
 ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר   5.9 9.1 9.1                   10.7           10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17           5.9 5.9 21.5     21.5   21.5   10.7       10.7         10.7
 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90)         5.3 5.3   5.3 5.3                       4.6   10.7   6.5     10.7         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 ערבות הירדן - מרכז מסחרי מפגש הביקעה         7.2 7.2   3 3                       2.5   4.6   4.6     2.5   10.7     10.7 13.5 13.5         13.5             7.2 7.2   7.2   3                 4.6  
 גתית - 'גיתית א         10.7 10.7   10.7 10.7     10.7 10.7   8.1 12.5 2.5   12.5   6.5 12.5 4.1   4.1         5.3 5.3   6.5 7.2 8.1   8.1   8.1 8.1             10.7 7.2   10.7   10.7   10.7   13.5   8.1 10.7 6.5 4.1  
 ערבות הירדן - צומת גיתית (508)         10.7 10.7                             6.5       4.1     2.5   5.3     6.5 7.2 8.1         8.1                                            
 מגילות ים המלח - צומת מחנה נבו/כביש 90 (90)                       5.3 5.3   7.2 7.2 2.5       7.2   10.7   10.7     10.7         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                       5.3 5.3   7.2 7.2 7.2       7.2 7.2 10.7   10.7     10.7   13.5 13.5   13.5 13.5 13.5       13.5 13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                       5.3 5.3   7.2 7.2 7.2       7.2 7.2 10.7   10.7     10.7   10.7 10.7   10.7 13.5 13.5       13.5 13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                       5.3 5.3   7.2 7.2 3       7.2   10.7   10.7     10.7         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                       5.3 5.3   7.2 7.2 3       7.2   10.7   10.7     10.7         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 מעלה אפרים - מסעף מעלה אפרים (505)         10.7 10.7   10.7 10.7     6.5 6.5   5.3 15.5 4.6   15.5   4.6 15.5           4.1   5.3 5.3   6.5 7.2 8.1       8.1 8.1             10.7 10.7   10.7   10.7   10.7   6.5   5.3 5.3 4.6    
 מעלה אפרים - מסעף מעלה אפרים (505)                               15.5 4.6   15.5   4.6 15.5           4.1         6.5 7.2 8.1         8.1                       10.7   10.7   6.5   5.3 5.3 4.6    
 מגילות ים המלח - צומת נבי מוסא (1)                                 4.1       7.2       10.7     10.7         13.5 13.5 13.5         13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                                 7.2       7.2       10.7     10.7         13.5 13.5 13.5         13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                                 7.2       7.2       10.7     7.2         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 ערבות הירדן - צומת פצאל (505)                                         2.5   15.5   15.5     12.5         6.5 7.2 8.1         8.1                                         15.5  
 ערבות הירדן - צ.חמדת (578)                                         8.1             8.1         5.3 3 3         3                                            
 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90)                                         13.5       6.5     13.5   10.7     10.7 13.5 13.5         13.5                                         6.5  
 ערבות הירדן - צומת גילגל/כביש 90 (90)                                         3       5.3     8.1   10.7     10.7 10.7 10.7         10.7                                         5.3  
 ערבות הירדן - מסעף פצאל (505)                                         2.5   15.5   15.5     12.5         6.5 7.2 8.1         8.1                       7.2                 15.5  
 ערבות הירדן - צומת חמדת (578)                                         8.1   8.1         8.1         5.3 3 3         2.5                       13.5                    
 ערבות הירדן - צומת נירן/כביש 90 (90)         5.3 5.3   5.3 5.3                       4.6   6.5   6.5     10.7         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90)         7.2 7.2   7.2 7.2                       3   5.3   5.3     8.1         8.1 10.7 10.7         10.7                                            
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90)         7.2 7.2   7.2 7.2                       2.5   15.5   15.5     12.5         6.5 7.2 8.1         8.1                                         15.5  
 ערבות הירדן - מסעף פצאל (505)         7.2 7.2                             2.5   15.5   15.5     12.5   6.5     6.5 7.2 8.1         8.1                                         15.5  
 מכורה         13.5 10.7                     10.7       6.5 6.5 5.3   5.3     5.3         4.6 5.3 7.2       7.2 7.2                       10.7   10.7   10.7   10.7 8.1 6.5    
 רועי - 'רועי א         13.5 13.5   13.5 13.5     13.5 13.5   10.7 8.1 13.5   8.1   8.1 8.1 8.1   8.1     8.1   7.2 7.2   5.3 3     3   3 3             13.5 13.5   13.5   13.5   13.5   13.5   10.7 10.7 8.1 8.1  
 ערבות הירדן - מחנה פלס         13.5 13.5                             8.1   8.1   8.1     8.1   7.2     5.3 3 3         3                       13.5                    
 ערבות הירדן - צומת מכורה (508)         13.5 10.7                             6.5       5.3     5.3         4.6 5.3 7.2         7.2                                            
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה (1)                                 7.2       7.2       10.7     10.7         10.7 13.5 13.5         13.5                                            
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)                                 3       7.2       10.7     10.7   10.7     10.7 13.5 13.5       13.5 13.5                                         10.7  
 ערבות הירדן - צומת גשר אלנבי/כביש 90 (90)                                         7.2       10.7     10.7   10.7     10.7 13.5 13.5         13.5                                         10.7  
 ערבות הירדן - צומת תומר/כביש 90 (90)                                         3       5.3     10.7   8.1     8.1 10.7 10.7         10.7                                         5.3  
 ערבות הירדן - צומת פצאל/כביש 90 (90)                                         2.5       4.6     6.5   6.5     6.5 7.2 8.1         8.1                                         4.6  
 ירושלים - ירמיהו/מנחת יצחק   5.9 9.1 9.1     21.4     10.7 10.7     10.7       10.7   10.7 10.7     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     17   17           5.9 5.9 16.2     21.5   21.4   10.7   10.7   10.7         10.7
 גתית - גיתית א 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7     10.7 10.7     8.1       6.5   6.5 6.5     4.1   4.1           6.5 6.5     8.1   8.1     10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7   10.7   10.7   10.7   8.1         4.1
 גתית - צומת גיתית 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7     10.7 10.7     8.1       6.5   6.5 6.5     4.1   4.1           6.5 6.5     8.1   8.1     10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7     10.7   10.7   10.7   10.7   8.1         4.1
 חמרה - חמרה מזכירות 13.5 13.5 13.5 13.5     10.7     10.7 10.7     8.1       6.5   6.5 6.5     6.5   6.5 6.5   6.5             5.3   5.3     13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5     10.7   10.7   10.7   10.7   10.7         6.5
 מושב חמדת - צומת חמדת 17 17 13.5 13.5     13.5     13.5 13.5     10.7       8.1   8.1 8.1     8.1   8.1 8.1   8.1     5.3 5.3         5     17 17 17 17 17 13.5     13.5   13.5   13.5   13.5   10.7         8.1
 אלמוג - צ.אלמוג 16.2 16 9.1 9.1     8.2             7.2           7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     13.5 13.5     13.5   13.5     21.5 21.5 21.5 16 16       8.2   8.2   4.1       7.2         10.7
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה 21.5 16   14.4                   7.2           7.2 7.2     10.7   10.7 10.7   10.7     10.7 10.7     13.5   13.5     21.5 21.5 21.5 16 16 8.2             3       7.2         10.7
 מעלה אפרים - גאון הירדן (דרך גאון הירדן/משואה)         10.7 10.7   10.7 10.7     10.7 6.5   5.3 15.5 4.6   15.5   4.6 15.5           4.1   5.3     6.5 7.2 8.1       8.1 8.1                                            
 חמדת         13.5 13.5   13.5 13.5     13.5 13.5   10.7 8.1 13.5   8.1   8.1 8.1 8.1   8.1     8.1   7.2 7.2   5.3 3 3   3   3 2.5