לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 955 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בכפר גדעון: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באכסאל: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגידו: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערערה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה עירון: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנצרת: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעפולה: 11.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בביאדה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר קרע: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באום אל פחם: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק יזרעאל: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במטה יהודה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנוף הגליל: 12.50 ש"חמוצא

 

יעד

 ערערה - צומת ברטעה (65) 4.4         4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4 2.3     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת עארה (65) 2.3         4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4 2.3     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת עין אלסהלה (65) 4.4         4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4 4.4     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת משטרת עירון 65 4.4         4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4 4.4     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 מעלה עירון - מסעף מוסמוס 65 5.9 5 5 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7 3.8 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             5.9 5.9 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7   3.8   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 מגידו - צומת מגידו (65) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7     8.2 10.5 10.5 10.5 12.5             4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7       3.8 8.2 8.2   10.5   10.5 10.5   10.5 12.5  
 מגידו - צ.הסרגל (65) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7     8.2 10.5 10.5 10.5 12.5             4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7       3.8 8.2 8.2   10.5   10.5 10.5   10.5 12.5  
 עמק יזרעאל - מסעף מזרע (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   10.5   3.2       3.8              
 עמק יזרעאל - מסעף תל עדשים (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                   14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   10.5   3.2       3.8              
 עמק יזרעאל - מחלף איכסאל (60) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5   3.2                   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   12.5   4.7       3.2              
 ערערה - צומת עארה (65) 2.3         4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4 2.3     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 ערערה - צומת משטרת עירון 65 4.4         4.4 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4 4.4     4.4 4.7 5 4.7 5 4.7   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 מעלה עירון - מסעף מוסמוס 65 5.9 5 5 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7 3.8 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             5.9 5.9 5 5 4.7 4.7 4.7 4.7   3.8   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף משירפה 65 5.9 4.7 4.7 4.7 4.7           4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             5.9 5.9 4.7 4.7         3.8     4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 מגידו - צומת מגידו (65) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7     8.2 10.5 10.5 10.5 12.5             4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7       3.8 8.2 8.2   10.5   10.5 10.5   10.5 12.5  
 עפולה - מסעף מחנה עמוס (65) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 3.8 3.8 5 3.2 3.2 3.2 4.7             12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   3.8     5 5   3.2   3.2 3.2   3.2 4.7  
 עמק יזרעאל - מסעף בלפוריה (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 8.2 8.2   14.5                   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   8.2   5       14.5              
 כפר גדעון - מסעף כפר גדעון (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 14.5   3.8 3.8 3.2             12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5   3.2 3.2 14.5       3.8 3.8   3.8 3.2  
 עמק יזרעאל - צומת מפגש מזרע (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   10.5   3.2       3.8              
 עמק יזרעאל - מכללת עמק יזרעאל 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5   3.2       3.8              
 עמק יזרעאל - מסעף תל עדשים (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 10.5 10.5   3.8                   14.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   10.5   3.2       3.8              
 עמק יזרעאל - מחלף איכסאל (60) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5   3.2                   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5   12.5   4.7       3.2              
 כפר קרע - צומת כפר קרע (65)   4.4 2.3 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             15.5   2.3 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 עמק יזרעאל - מסעף בלפוריה (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 8.2 8.2   14.5                   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   8.2   5       14.5              
 כפר קרע - צומת ברטעה (65)   2.3 2.3 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             4.4   2.3 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 עמק יזרעאל - צומת עוקף עפולה (65) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 8.2 8.2   3.2                   12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 14.5 12.5 12.5   8.2   5       3.2              
 כפר גדעון - מסעף כפר גדעון (60) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 14.5   3.8 3.8 3.2             12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   10.5   3.2 3.2 14.5       3.8 3.8   3.8 3.2  
 מנשה - צומת כפר קרע (65) 15.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5               4.4 4.4 4.4 4.4 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9   4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4           4.7 4.7 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5             4.4 4.4 4.4 4.4         4.7     4.7   12.5 14.5 14.5   12.5   14.5 12.5   14.5 14.5  
 מי עמי - צומת מי עמי                                   5.9 5 16 16 21.5 21.5                     8.2   10.5       16   16     16     21.5
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם ב                                   8.2   14.5 14.5 21.5 21.5                     5.9   8.2       14.5   14.5     14.5     21.5
 תל עדשים - צ.תל עדשים                                   16 14.5 5   8.2 8.2                     14.5   12.5       5   5     5     8.2
 נצרת - תחנה מרכזית נצרת                                   21.5 21.5 9.1 8.2                         21.5   16       10.5   9.1     9.1      
 ביאדה - מושירפה/ביאדה                                   9.1 5.9 14.5 14.5 21.5 21.5                         8.2       14.5   14.5     14.5     21.5
 כפר גדעון - צומת כפר גדעון                                   16 14.5 5 5 9.1 9.1                     14.5   12.5       5         5     9.1
 מועצה אזורית עמק יזרעאל - מכללת עמק יזרעאל                                   16 14.5 5 5 9.1 9.1                     14.5   12.5       5   5           9.1
 נצרת - פאולוס השישי/5089                                   21.5 21.5 9.1 8.2                         21.5   16       10.5   9.1     9.1      
 כפר כרע - צומת כפר קרע/כביש 65                                     8.2 16 16 21.5 21.5                     9.1   10.5       16   16     16     21.5
 מגידו - צומת מגידו                                   10.5 8.2 12.5 12.5 16 16                     8.2           10.5   12.5     12.5     16
 בלפוריה - צומת בלפוריה                                   16 14.5 5 5 10.5 10.5                     14.5   10.5           5     5     10.5
 מזרע - צומת מזרע                                   16 14.5   5 9.1 9.1                     14.5   12.5       5   5     5     9.1
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם א (65) 5.9 4.7 4.7 4.7 4.7           4.7 4.7 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5             5.9 5.9 4.7 4.7         4.7     4.7   12.5 14.5 14.5   12.5   14.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף משירפה 65 5.9 4.7 4.7 4.7 4.7           4.7 4.7 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5             5.9 5.9 4.7 4.7         3.8     4.7   12.5 12.5 12.5   12.5   12.5 12.5   12.5 14.5  
 אום אל פחם - מסעף מי עמי (65) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4           4.7 4.7 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5             4.4 4.4 4.4 4.4         4.7     4.7   12.5 14.5 14.5   12.5   14.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - כביש 65/אום אל פאחם ב (65) 5.9 4.7 4.7 4.7 4.7           4.7 4.7 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5             5.9 5.9 4.7 4.7         4.7     4.7   12.5 14.5 14.5   12.5   14.5 12.5   14.5 14.5  
 אום אל פחם - כביש 65/צומת אום אל פחם (65) 5.9 4.7 4.7 4.7 4.7           4.7 4.7 14.5 12.5 14.5 14.5 14.5             5.9 5.9 4.7 4.7         4.7     4.7   12.5 14.5 14.5   12.5   14.5 12.5   14.5 14.5  

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  כבל אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט