לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 967 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדי תרומות: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדמות מחולה: 8.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערבות הירדן: 10.70 ש"חמוצא

 

יעד

 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90) 5.3 5.3 5.3 5.3     2.5                                                                                    
 נירן - חדר אוכל 5.3 5.3 5.3 5.3 2.5     3   3   5.3 4.6                                             3   4.6 4.6   4.6 5.3     13.5 13.5 13.5   13.5
 ערבות הירדן - מרכז מסחרי מפגש הביקעה 7.2 7.2 3 3     5.3 3   3     7.2                                   7.2 3                           13.5 13.5   13.5
 מגילות ים המלח - צ.מחנה נבו/כביש 90 (90)         5.3 5.3 5.3   7.2   7.2 2.5                                                                          
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)         5.3 5.3 5.3   7.2   7.2 7.2                                                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)         5.3 5.3 5.3   7.2   7.2 7.2                                                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)         5.3 5.3 5.3   7.2   7.2 3                                                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)         5.3 5.3 5.3   7.2   7.2 3                                                                          
 תומר - תומר/מזכירות             4.6 3   3   7.2   13.5 10.7 10.7 10.7 7.2   3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2     7.2 7.2 4.6 3 3     3   4.6 12.5 21.5   10.7 13.5 13.5 13.5
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90)             13.5 13.5   13.5     13.5                                                                        
 ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז               10.7   10.7     10.7     5.9 9.1   10.7   27 34 34 37.5 37.5   5.9   21.5 21.5     21.5       10.7           27 34          
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי               10.7   10.7     10.7   5.9   5.9   10.7   21.5 34 34 34 34 5.9     16 16     16       10.7           21.5 34       34  
 בית הערבה - צומת בית הערבה החדש               7.2   7.2     7.2           7.2   21.5 21.5 27 34 34       8.2               7.2           21.5 27       34  
 בית הערבה - צומת מחנה נבו/כביש 90               7.2   7.2     7.2           7.2   21.5 21.5 27                           7.2           21.5 27          
 שדמות מחולה - מחנה ברווז/כביש 90               21.5         21.5   34 34 27 21.5 21.5 21.5 12.5     9.1 9.1 34 34   21.5       21.5 21.5 21.5   21.5     21.5     12.5 8.2          
 שדמות מחולה - שדמות מחולה/כביש 90               21.5         21.5   34 34 27 27 21.5 21.5 14.5     9.1 9.1 34 34 34 27 27     27 27 27   21.5     21.5     14.5 5       9.1  
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות               13.5   13.5     13.5   37.5 34 34 34 13.5   21.5 9.1 9.1 5   37.5 34 34 34 34     34   27   13.5           21.5 9.1       5.9  
 ירושלים - שדרות לוי אשכול/משמר הגבול               10.7   10.7     10.7     5.9 9.1   10.7   27 34 34 37.5 37.5   5.9 5.9 21.5 21.5     21.5       10.7           27 34       37.5  
 ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר               10.7   10.7     10.7     5.9 9.1   10.7   27   34 37.5 37.5   5.9 5.9 21.5 21.5     21.5       10.7           27 34       37.5  
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי               10.7   10.7     10.7   5.9   5.9   10.7   21.5 34 34 34 34 5.9     16 16     16       10.7           21.5 34       34  
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים               10.7   10.7     10.7       5.9   10.7   21.5   34 34 34 5.9     16 16     16       10.7           21.5 34       34  
 בית הערבה - צומת בית הערבה/כביש 90               7.2   7.2     7.2   21.5 16     7.2   21.5 21.5 27 34 34 21.5 16 16 8.2               7.2           21.5 27       34  
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי/כביש 90               7.2   7.2     7.2           7.2   21.5 21.5 27                           7.2           21.5 27          
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה               3   3     3           3 5 12.5 21.5 21.5                           3           12.5 21.5          
 ערבות הירדן - מועצה אזורית בקעת הירדן (90)             5.3 4.6   4.6     4.6                                                                        
 גלגל - גילגל/כניסה             3     2.5   3 3 13.5 10.7 10.7 10.7 7.2 3 3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2     7.2 7.2 3         3   4.6 12.5 21.5   13.5 13.5 13.5 13.5
 עמק המעיינות - צומת רויה/כביש 90 (90)             13.5 13.5   13.5   13.5 13.5                                                                 9.1     5
 רחוב - כביש 90/תל תאומים (90)             13.5 13.5   13.5   13.5 13.5                                                                 3.8 5    
 מגילות ים המלח - צומת נבי מוסא (1)                       4.1                                                                          
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                       7.2                                                                          
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                       7.2                                                                          
 נתיב הגדוד - מזכירות             3 2.5       3 3   10.7 10.7 10.7 7.2 3 3       13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2     7.2 7.2 3   5     3   4.6         13.5 13.5 13.5
 תומר - צומת תומר/כביש 90               3   3         10.7 10.7 10.7 7.2   3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2     7.2 7.2 4.6   3     3     12.5 21.5       13.5  
 ארגמן - צ.ארגמן/כביש 90               12.5         12.5   27 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 21.5     21.5 21.5 14.5   12.5     12.5       14.5       21.5  
 רויה - צומת רויה/כביש 90               13.5   13.5     13.5     34 34 34 13.5   21.5   9.1 5.9 5.9 37.5 34 34 34 34     34   27   13.5           21.5 9.1          
 נעמה - צומת נעמה/כביש 90               3   3     4.6           4.6 9.1 14.5 21.5 27 27 27                                   14.5 27       27  
 גלגל - צומת גילגל/כביש 90                   5     3   10.7 10.7 10.7 7.2 3 3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 7.2 7.2     7.2 7.2           3     12.5 21.5       13.5  
 ארגמן - צומת ארגמן/כביש 90               12.5         12.5   27 21.5 21.5 21.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 21.5 21.5 21.5 21.5     21.5 21.5 14.5   12.5     12.5       14.5       21.5  
 מחולה - מושב מחולה/כביש 90               21.5         21.5   34 34 27 27 21.5 21.5 14.5 8.2 5 9.1 9.1 34 34 34 27 27     27 27 27   21.5     21.5     14.5         9.1  
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים               10.7   10.7     10.7   9.1 5.9     10.7   21.5 27 27 34 34 9.1 5.9 5.9 9.1               10.7           21.5 27       34  
 אלמוג - צומת אלמוג               7.2   7.2     7.2   21.5 16 9.1 8.2 7.2   21.5 21.5 27 34 34 21.5 16 16   8.2     8.2       7.2           21.5 27       34  
 בית הערבה - צומת בית הערבה               7.2   7.2     7.2   21.5 16     7.2   21.5   27 34 34 21.5 16 16 8.2               7.2           21.5 27       34  
 מירב - צומת מירב מלכישוע/כביש 90               13.5   13.5     13.5   37.5 34 34 34 13.5   21.5 9.1 9.1   5 37.5 34 34 34 34     34   27   13.5           21.5 9.1       5.9  
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות (90)             13.5 13.5       13.5 10.7                                                                   9.1   3.8

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט