לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 967 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית ברחוב: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במירב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדי תרומות: 3.80 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בירושלים: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיב הגדוד: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באלמוג: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתומר: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במצפה יריחו: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדמות מחולה: 8.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במחולה: 4.10 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגלגל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפצאל: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במעלה אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בכפר אדומים: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבית שאן: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנעמה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במשואה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנערן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במגילות ים המלח: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעמק המעיינות: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בערבות הירדן: 10.70 ש"חמוצא

 

יעד

 ערבות הירדן - צומת נעמה/כביש 90 (90) 5.3 5.3 5.3 5.3     2.5                                                                                              
 נירן - חדר אוכל 5.3 5.3 5.3 5.3 2.5       3   3 5.3 4.6                                                     3   4.6 4.6   4.6 5.3       13.5 13.5 13.5   13.5
 ערבות הירדן - מרכז מסחרי מפגש הביקעה 7.2 7.2 3 3     5.3   3   3   7.2                                         7.2   3                             13.5 13.5   13.5
 מגילות ים המלח - צומת מחנה נבו/כביש 90 (90)         5.3 5.3 5.3 7.2   7.2   2.5                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)         5.3 5.3 5.3 7.2   7.2   7.2                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)         5.3 5.3 5.3 7.2   7.2   7.2                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)         5.3 5.3 5.3 7.2   7.2   3                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה/כביש 90 (90)         5.3 5.3 5.3 7.2   7.2   3                                                                                    
 תומר - תומר/מזכירות             4.6   3   3 7.2   13.5                                                   3           4.6         10.7 13.5   13.5
 עמק המעיינות - צומת מירב מלכישוע/כביש 90 (90)             13.5   13.5   13.5   13.5                                                                                  
 ערבות הירדן - מועצה אזורית בקעת הירדן (90)             5.3   4.6   4.6   4.6                                                                                  
 גלגל - גילגל/כניסה             3       2.5 3 3 13.5                                                               4.6         13.5 13.5   13.5
 עמק המעיינות - צומת רויה/כביש 90 (90)             13.5   13.5   13.5 13.5 13.5                                                                           9.1     5
 רחוב - כביש 90/תל תאומים (90)             13.5   13.5   13.5 13.5 13.5                                                                           3.8 5    
 מגילות ים המלח - צומת נבי מוסא (1)                       4.1                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת אלמוג (1)                       7.2                                                                                    
 מגילות ים המלח - צומת בית הערבה החדש (1)                       7.2                                                                                    
 ירושלים - יצחק הנדיב/ואדי גוז                             5.9 9.1   10.7 10.7 10.7 10.7   27 34 34 37.5 37.5       5.9   21.5   21.5   21.5       10.7             27 34          
 שדמות מחולה - שדמות מחולה/כביש 90                             34 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5     9.1 9.1 34 34 34 34 34 27   27   27 27 27   21.5     21.5     21.5 14.5 5       9.1  
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות                             34 34 34 13.5 13.5 13.5 13.5   21.5 9.1 9.1 5   37.5 37.5 37.5 34 34 34   34   34   27   13.5             21.5 9.1       5.9  
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי                               5.9   8.1 10.7 10.7 10.7   21.5 34 34 34 34 5.9 5.9 5.9     16   16   16       10.7             21.5 34       34  
 נערן - מרכז                             8.1 8.1 5.3   4.6 3 4.6 4.6 14.5 21.5 27 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 8.1 8.1 5.3   5.3   5.3 5.3 2.5   3     4.6     5.3 14.5 27       13.5  
 תומר - צומת תומר/כביש 90                             10.7 10.7 7.2 4.6   3   3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2   7.2   7.2 7.2 4.6   3     3     4.6 12.5 21.5       13.5  
 גלגל - מרכז                             10.7 10.7 7.2 3 3   3 3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2   7.2   7.2 7.2 3         3     4.6 12.5 21.5       13.5  
 תומר - תומר מזכירות                             10.7 10.7 7.2 4.6   3   3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2   7.2   7.2 7.2 4.6   3     3     4.6 12.5 21.5       13.5  
 ארגמן - צומת ארגמן/כביש 90                             21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 27 27 21.5 21.5 21.5   21.5   21.5 21.5 14.5   12.5     12.5     9.1   14.5       21.5  
 שדמות מחולה - מחנה ברווז/כביש 90                             34 27 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 12.5     9.1 9.1 34 34   34   21.5       21.5 21.5 21.5   21.5     21.5     16 12.5 8.2          
 ירושלים - בר אילן/אוהלי יוסף                             5.9 9.1   10.7 10.7 10.7 10.7   27 34 34 37.5 37.5       5.9 5.9 21.5   21.5   21.5       10.7             27 34       37.5  
 ירושלים - שדרות לוי אשכול/משמר הגבול                             5.9 9.1   10.7 10.7 10.7 10.7   27 34 34 37.5 37.5       5.9 5.9 21.5   21.5   21.5       10.7             27 34       37.5  
 ירושלים - שדרות האוניברסיטה העברית/קציר                             5.9 9.1   10.7 10.7 10.7 10.7   27   34 37.5 37.5       5.9 5.9 21.5   21.5   21.5       10.7             27 34       37.5  
 מעלה אדומים - צומת אדומים/צומת מחנה ישי                               5.9   8.1 10.7 10.7 10.7   21.5 34 34 34 34 5.9 5.9 5.9     16   16   16       10.7             21.5 34       34  
 מעלה אדומים - צומת מישור אדומים                               5.9   8.1 10.7 10.7 10.7   21.5   34 34 34 5.9 5.9 5.9     16   16   16       10.7             21.5 34       34  
 רויה - צומת רויה/כביש 90                             34 34 34 13.5 13.5 13.5 13.5   21.5   9.1 5.9 5.9 37.5 37.5 37.5 34 34 34   34   34   27   13.5             21.5 9.1          
 קיבוץ בית הערבה - צ.בית הערבה החדש                                   5.3 7.2 7.2 7.2   21.5 21.5 27 34 34           8.2               7.2             21.5 27       34  
 קיבוץ בית הערבה - צומת מחנה נבו/כביש 90                                   5.3 7.2 7.2 7.2   21.5 21.5 27                               7.2             21.5 27          
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה/כביש 90                             16     5.3 7.2 7.2 7.2   21.5 21.5 27 34 34 21.5 21.5 21.5 16 16 8.2               7.2             21.5 27       34  
 גשר אלנבי - צומת גשר אלנבי/כביש 90                                   5.3 7.2 7.2 7.2   21.5 21.5 27                               7.2             21.5 27          
 מפגש הבקעה - מרכז מסחרי מפגש הביקעה                                   4.6 3 3 3 5 12.5 21.5 21.5                               3             12.5 21.5          
 נעמה - צומת נעמה/כביש 90                                   2.5 4.6 3 4.6 9.1 14.5 21.5 27 27 27                                       10.5 14.5 27       27  
 משואה - מועצה אזורית/בקעת הירדן                                   5.3 4.6 4.6 4.6   9.1 16 21.5                           10.5   4.6             9.1 21.5          
 גלגל - צומת גילגל/כביש 90                             10.7 10.7 7.2 3 3   3 3 12.5 21.5 21.5 13.5 13.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 7.2   7.2   7.2 7.2           3     4.6 12.5 21.5       13.5  
 ארגמן - צומת ארגמן/כביש 90                             21.5 21.5 21.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 14.5 21.5 21.5 27 27 27 21.5 21.5 21.5   21.5   21.5 21.5 14.5   12.5     12.5     9.1   14.5       21.5  
 מחולה - מושב מחולה/כביש 90                             34 27 27 27 21.5 21.5 21.5 21.5 14.5 8.2 5 9.1 9.1 34 34 34 34 34 27   27   27 27 27   21.5     21.5     21.5 14.5         9.1  
 כפר אדומים - צומת כפר אדומים                             5.9     8.1 10.7 10.7 10.7   21.5 27 27 34 34 9.1 9.1 9.1 5.9 5.9 9.1               10.7             21.5 27       34  
 אלמוג - צ.אלמוג                             16 9.1 8.2 5.3 7.2 7.2 7.2   21.5 21.5 27 34 34 21.5 21.5 21.5 16 16     8.2   8.2       7.2             21.5 27       34  
 קיבוץ בית הערבה - צומת בית הערבה                             16     5.3 7.2 7.2 7.2   21.5   27 34 34 21.5 21.5 21.5 16 16 8.2               7.2             21.5 27       34  
 מירב - צומת מירב מלכישוע/כביש 90                             34 34 34 13.5 13.5 13.5 13.5   21.5 9.1 9.1   5 37.5 37.5 37.5 34 34 34   34   34   27   13.5             21.5 9.1       5.9  
 שדי תרומות - כביש 90/שדי תרומות (90)             13.5   13.5     13.5 10.7                                                                             9.1   3.8

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות
 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות שי-לי  מוניות מאיה יצחק שדה  מוניות שירן נסיעות   מוניות יהלום תחבורה  מוניות גלים  מוניות חי בעמ  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט