לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 993 (אגד)


מחיר נסיעה מקומית בחצבה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בעין יהב: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בקטורה: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילות: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בצופר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בפארן: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בספיר: 5.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בדימונה: 2.30 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באילת: 4.20 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחיפה: 5.90 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל אילות: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בהערבה התיכונה: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתמר: 10.50 ש"ח



מוצא

 

יעד

 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 35.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5               13.5     20.5   26   26 33 33   33   35.5   35.5 35.5     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 26 33 33
 תמר - פונדק חצבה (90) 35.5   33 33 33 33 33 33 20.5 20.5 20.5 15 13.5 13.5 13.5 5     6                 26   35.5   35.5 35.5     33   33   33 33   33   33 20.5   20.5   13.5   13.5   13.5       26
 דימונה - מסעף דימונה/קניון הדרך 25 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26   26 15   11.5   11.5 10.5 9       37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 37.5   35.5   33   33   33 15 11.5 10.5  
 אילת - בסיס נ.מ. אילת (90) 5   15 15 15 15 15 20.5 33 33 33 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5   35.5 37.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   5           15   15   15 15   15   20.5 33   33   35.5   35.5   35.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 אילת - אזור תעשיה שחורת (90) 5   15 15 15 15 15 20.5 33 33 33 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5   35.5 37.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5   5           15   15   15 15   15   20.5 33   33   35.5   35.5   35.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 עין חצבה - פונדק חצבה   34                                     14.5   21.5       27   37.5   37.5     37.5 34   34   34     34   34     21.5   21.5   14.5   14.5          
 צומת הערבה - צומת הערבה/כביש 25 למערב   39.5                               14.5         10.5       14.5   39.5   39.5     39.5 37.5   37.5   37.5     37.5   37.5     27   21.5   21.5   21.5          
 צומת רותם - צ.רותם/אורון   39.5                               27     14.5   9.1           39.5   39.5     39.5 39.5   39.5   39.5     39.5   39.5     37.5   37.5   34   34          
 אילת - מעבר גבול רבין/כביש 90   16                               37.5     39.5   39.5       39.5   5           16   16   16     16   21.5     34   34   37.5   37.5          
 ספיר - צומת ספיר   34                               14.5     21.5   27       34   37.5   37.5     37.5 27   27   27     27   21.5     16   10.5       5.9          
 עין יהב - פונדק עין יהב/חטמר   34                               14.5     21.5   27       34   37.5   37.5     37.5 27   27   27     27   21.5     16   10.5   5.9              
 דימונה - פרץ סנטר /כביש 25   39.5                               27     16   12.5       9.1   39.5   39.5     39.5 39.5   39.5   39.5     39.5   39.5     39.5   37.5   34   34          
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 33   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 9               20.5     26   33   33 35.5 35.5   37.5   33   33 33     20.5   20.5   20.5 20.5   20.5   15                   26 33 35.5 37.5
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 33   26 26 26 26 26 20.5 13.5               20.5     20.5   33   33 35.5 35.5   35.5   33   33 33     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 33 35.5 35.5
 הערבה התיכונה - צומת צופר (90) 33   26 26 26 26 26 20.5 20.5               15     20.5   33   33 33 33   35.5   33   33 33     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 33 33 35.5
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 35.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5               13.5     20.5   26   26 33 33   33   35.5   35.5 35.5     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 26 33 33
 הערבה התיכונה - צומת עידן (90) 35.5   33 33 33 33 33 33 20.5               6     13.5   20.5   20.5 26 26   26   35.5   35.5 35.5     33   33   33 33   33   33                   13.5 20.5 26 26
 תמר - צ.הערבה/כביש 25 למערב (25) 37.5   35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 13.5     13.5                 15   37.5   37.5 37.5     35.5   35.5   35.5 35.5   35.5   35.5 26   20.5   20.5   20.5   20.5       15
 תמר - צומת צפית /כביש 25 למערב 25 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 20.5     20.5                 11.5   37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 33   33   26   26   26       11.5
 תמר - מסעף הר חצרה/כביש 25 למערב (25) 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 20.5     20.5                 11.5   37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 33   33   26   26   26       11.5
 תמר - קרית מחקר גרעינית (25) 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 33 33 33 33 26     26                 10.5   37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 35.5   35.5   33   33   33       10.5
 הערבה התיכונה - צומת פארן (90) 33   20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 15 9               20.5     26   33   33 35.5 35.5   37.5   33   33 33     20.5   20.5   20.5 20.5   20.5   15                   26 33 35.5 37.5
 הערבה התיכונה - צומת צוקים (90) 33   26 26 26 26 26 20.5 13.5               20.5     20.5   33   33 35.5 35.5   35.5   33   33 33     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 33 35.5 35.5
 הערבה התיכונה - צומת ספיר (90) 35.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5               13.5     20.5   26   26 33 33   33   35.5   35.5 35.5     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 26 33 33
 הערבה התיכונה - פונדק עין יהב/חטמר 90 35.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5               13.5     20.5   26   26 33 33   33   35.5   35.5 35.5     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 26 33 33
 תמר - מסעף הר חצרה (25) 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 33 33 33 26 26 26 20.5     20.5                 11.5   37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 33   33   26   26   26       11.5
 תמר - קרית מחקר גרעינית (25) 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 33 33 33 33 26     26                 10.5   37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 35.5   35.5   33   33   33       10.5
 דימונה - פרץ סנטר /כביש 25 (25) 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 33 33 33 26 26   26 15   11.5   11.5 10.5 9       37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 37.5   35.5   33   33   33 15 11.5 10.5  
 חבל אילות - צומת אילות (90)                   33 33 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5   35.5 37.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       5 5                         33   33   35.5   35.5   35.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת סמר 90                   20.5 26 33 33 33 33 33 33   33 37.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   33   33   33 37.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת יטבתה (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת גרופית (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת קיבוץ קטורה (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת יהל (90)                   15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       20.5 20.5                         15   20.5   20.5   20.5   20.5 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת אילות (90)                   33 33 33 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5   35.5 37.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       5 5                         33   33   35.5   35.5   35.5 37.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת סמר 90                   20.5 26 33 33 33 33 33 33   33 37.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   33   33   33 37.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת גרופית (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת קיבוץ קטורה (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת קטורה (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת מנוחה (90)                   9 13.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5   20.5 33   35.5   35.5 37.5 37.5   37.5       33 33                         9   13.5   20.5   20.5   20.5 33 35.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת יטבתה (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת לוטן (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צ.יהל (90)                   15 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       20.5 20.5                         15   20.5   20.5   20.5   20.5 35.5 37.5 37.5 37.5
 חבל אילות - צומת לוטן (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 תמר - צומת רותם/אורון (25) 37.5   37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.5 35.5 33 33 33 33 26     26                 9   37.5   37.5 37.5     37.5   37.5   37.5 37.5   37.5   37.5 35.5   35.5   33   33   33       9
 חבל אילות - צומת קטורה (90)                   20.5 26 26 26 26 26 33 33   33 35.5   37.5   37.5 37.5 37.5   37.5       15 15                         20.5   26   26   26   26 35.5 37.5 37.5 37.5
 תמר - צומת הערבה (90) 37.5   35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 33 26 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 13.5     13.5                 15   37.5   37.5 37.5     35.5   35.5   35.5 35.5   35.5   35.5 26   20.5   20.5   20.5   20.5       15
 סמר - צומת סמר                                   34     39.5   39.5       39.5   16   16     16 9.1   10.5   12.5     12.5   16     21.5   27   34   34          
 קטורה - צומת קיבוץ קטורה   12.5                               34     37.5   39.5       39.5   16   16     16 10.5   8.2             10.5     21.5   27   27   27          
 קטורה - צומת קטורה   12.5                               34     37.5   39.5       39.5   16   16     16 10.5   8.2             10.5     21.5   27   27   27          
 פארן - צומת פארן   21.5                               21.5     27   34       37.5   34   34     34 21.5   21.5   21.5     21.5   16         10.5   16   16          
 צוקים - צומת צוקים   27                               21.5     21.5   34       37.5   34   34     34 27   27   27     27   21.5     10.5       10.5   10.5          
 הערבה התיכונה - אזור תעשיה מרכז ספיר (90) 35.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5               13.5     20.5   26   26 33 33   33   35.5   35.5 35.5     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 26 33 33
 הערבה התיכונה - צומת עין יהב (90) 35.5   26 26 26 26 26 20.5 20.5               13.5     20.5   26   26 33 33   33   35.5   35.5 35.5     26   26   26 26   26   20.5                   20.5 26 33 33
 צומת צפית - צומת צפית /כביש 25 למערב   39.5                               21.5     10.5           9.1   39.5   39.5     39.5 39.5   39.5   39.5     39.5   39.5     34   34   27   27          
 יטבתה - צ.יטבתה   9.1                               34     37.5   39.5       39.5   16   16     16     9.1   10.5     10.5   14.5     21.5   27   27   27          
 גרופית - צומת גרופית   10.5                               34     37.5   39.5       39.5   16   16     16 9.1       8.2     8.2   12.5     21.5   27   27   27          
 אילות - צומת אילות   16                               37.5     39.5   39.5       39.5       5     5 16   16   16     16   21.5     34   34   37.5   37.5          
 יהל - צומת יהל   16                               34     37.5   39.5       39.5   21.5   21.5     21.5 14.5   12.5   10.5     10.5         16   21.5   21.5   21.5          

 • לרשימת הנחות לחץ כאן
 • אתר bus.co.il הוא שרות פרטי, המידע ניתן ללא אחריות




 • חיפוש חדש


     

  הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

  אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

  אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט