לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים נחם - רשימת קווים שעוברים בנחם

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
רכבת רכבת לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 31 לוזית מסילת ציון נחם - התאנה 0 (נחם ג) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 33 נחם באר טוביה נחם - התאנה 0 (נחם ג) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 35 נחושה נחם נחם - התאנה 0 (נחם ג) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 419 ירושלים בית שמש מטה יהודה - 38 0 (צומת הרטוב) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 597 בית שמש בני ברק מטה יהודה - 38 0 (צומת הרטוב) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
אגד 437 אשקלון ירושלים מטה יהודה - 395 0 (גשר שמשון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 438 אשדוד ירושלים מטה יהודה - 395 0 (גשר שמשון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 446 קרית גת ירושלים מטה יהודה - 395 0 (גשר שמשון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 446 באר שבע ירושלים מטה יהודה - 395 0 (גשר שמשון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 454 אשדוד בית שמש מטה יהודה - יציאה לכביש 38 0 (צומת שמשון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 464 אשדוד בית שמש מטה יהודה - יציאה לכביש 38 0 (צומת שמשון) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 34 נחם נווה מיכאל נחם - 3856 0 (איזור התעשיה נשר) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 474 אשדוד בית שמש מטה יהודה - 3855 0 (כביש 3855/שדרות יגאל אלון) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) בית שמש - רב חנן 0 (רב חנן/מר עוקבא) בית שמש - שדרות יגאל אלון 0 (שדרות יגאל אלון/שדרות לוי אשכול) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 5 בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) בית שמש - תלמוד בבלי 0 (זכריה הנביא/נריה הנביא) בית שמש - שדרות לוי אשכול 0 (שדרות לוי אשכול/שדרות יגאל אלון) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 4 בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) בית שמש - רב חנן 0 (רב חנן/מר עוקבא) בית שמש - שדרות יגאל אלון 0 (שדרות יגאל אלון/הצבע) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 34 נווה מיכאל מפעלי נחם הר טוב בית שמש - שדרות יגאל אלון 0 (שדרות יגאל אלון/הצבע) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 324 בית שמש קרית גת בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 445 בית שמש נתיבות בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 459 דימונה בית שמש בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 459 באר שבע בית שמש בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 485 בית שמש אופקים בית שמש - 0 (ת. רכבת בית שמש) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 17 בית שמש - תלמוד בבלי 0 (זכריה הנביא/שדרות האמוראים) בית שמש - תלמוד בבלי 0 (זכריה הנביא/נריה הנביא) בית שמש - העלייה 0 (העלייה/יגאל אלון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 626 ירושלים בית שמש בית שמש - העלייה 0 (העלייה/יגאל אלון) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 16 בית שמש - בן איש חי 18 (בן איש חי/יוסף קארו) בית שמש - תלמוד בבלי 0 (זכריה הנביא/נריה הנביא) בית שמש - החפץ חיים 1 (חפץ חיים/לוי אשכול) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 323 בית שמש קרית גת בית שמש - החפץ חיים 1 (חפץ חיים/לוי אשכול) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 559 ערד בית שמש בית שמש - החפץ חיים 1 (חפץ חיים/לוי אשכול) לוח זמנים מסלול תעריפים
תנופה 630 בית שמש ירושלים בית שמש - החפץ חיים 1 (חפץ חיים/לוי אשכול) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 23 בית שמש - שדרות האמוראים 0 (שדרות האמוראים/רבינא) בית שמש - אליהו הנביא 0 (אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך) בית שמש - נחל שורק 0 (נחל שורק/נחל מיכה) לוח זמנים מסלול תעריפים
בית שמש אקספרס 23א בית שמש - שדרות האמוראים 0 (שדרות האמוראים/רבינא) בית שמש - אליהו הנביא 0 (אליהו הנביא/הרב שלמה זלמן אויערבך) בית שמש - נחל שורק 15 (נחל שורק/נחל משמר) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 132 ביתר עילית קרית גת מטה יהודה - 375 0 (כביש 375/כביש 3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 455 אשדוד ביתר עילית מטה יהודה - 375 0 (כביש 375/כביש 3855) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 434 רחובות ירושלים מטה יהודה - 4246 0 (מסעף נווה שלום/כביש 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 448 אשדוד ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 458 ירושלים דימונה מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 460 קרית גת ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
גלים 492 נתיבות ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
גלים 494 אופקים ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
גלים 495 בני נצרים ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
גלים 496 נתיבות ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
גלים 498 תפרח ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
גלים 499 אופקים ירושלים מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 881 מודיעין עילית אשדוד מטה בנימין - 3 0 (צומת חטיבה שבע/לטרון) לוח זמנים מסלול תעריפים
תנופה 41 שדות מיכה יואב שדות מיכה - 0 (מגרש ספורט) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 482 אופקים ביתר עילית מטה יהודה - 38 0 (צומת האלה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 38 רחובות יסודות טל שחר - 0 (טל שחר מרכז) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 53 מזכרת בתיה ללא שיוך עירוני טל שחר - 0 (טל שחר מרכז) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 74 רחובות קוממיות גזר - 411 0 (צומת חולדה/כביש 411) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 175 ביתר עילית קרית מלאכי ביתר עילית - אדמורי ויז'ניץ 4 (אדמורי ויז'ניץ/החוזה מלובלין) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 63 קרית גת לוזית לוזית - שקד 0 (לוזית מרכז א) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 43 אשדוד ללא שיוך עירוני יסודות - עמוס 10 (יסודות/מזכירות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 356 קרית מלאכי בני ברק יסודות - עמוס 10 (יסודות/מזכירות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 441 גדרה ירושלים יסודות - עמוס 10 (יסודות/מזכירות) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 585 מודיעין עילית נחל שורק יסודות - עמוס 10 (יסודות/מזכירות) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 595 אלעד קרית מלאכי יסודות - עמוס 10 (יסודות/מזכירות) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 685 מודיעין עילית קרית גת יסודות - עמוס 10 (יסודות/מזכירות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 450 אשדוד ירושלים נחל שורק - 3 0 (מסעף יסודות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 451 ירושלים אשדוד נחל שורק - 3 0 (מסעף יסודות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 554 ערד ירושלים נחל שורק - 3 0 (מסעף יסודות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 555 ערד ירושלים נחל שורק - 3 0 (מסעף יסודות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 556 קרית גת ירושלים נחל שורק - 3 0 (מסעף יסודות) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 589 קרית גת מודיעין עילית מודיעין עילית - שערי תשובה 0 (שערי תשובה/כולל רצופות) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 26 רחובות מזכרת בתיה מזכרת בתיה - 0 (ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 26א רחובות מזכרת בתיה מזכרת בתיה - 0 (ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 52 מזכרת בתיה בית אלעזרי מזכרת בתיה - 0 (ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 54 מזכרת בתיה רחובות מזכרת בתיה - 0 (ת.רכבת מזכרת בתיה/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 257 קרית ארבע קרית גת יואב - 35 0 (צומת כפר זוהרים למזרח) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 27 יציץ רחובות יציץ - התמר 0 (יציץ/בית כנסת כתר תורה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 91 מזכרת בתיה רחובות מזכרת בתיה - שדרות רפאל סויסה 25 (רפאל סויסה/רחל המשוררת) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 326 מזכרת בתיה ראשון לציון מזכרת בתיה - שדרות רפאל סויסה 25 (רפאל סויסה/רחל המשוררת) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 44 יד בנימין יואב יד בנימין - דרך האבות 222 (דרך האבות/כחל) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 10 קרית מלאכי יואב יואב - 0 (ת. רכבת מלאכי יואב/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 10א קרית מלאכי יואב יואב - 0 (ת. רכבת מלאכי יואב/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
תנופה 42 רבדים יואב יואב - 0 (ת. רכבת מלאכי יואב/הורדה) לוח זמנים מסלול תעריפים
נתיב אקספרס 988 קרית גת חצור הגלילית יואב - 3 0 (צומת בית חלקיה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 40 רבדים רחובות רבדים - 0 (רבדים) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 66 קרית גת לכיש בית גוברין - 0 (בית גוברין) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 225 ללא שיוך עירוני רחובות ללא שיוך עירוני - 4103 0 (מחנה תל נוף) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 226 תל אביב יפו ללא שיוך עירוני ללא שיוך עירוני - 4103 0 (מחנה תל נוף) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 227 תל אביב יפו ללא שיוך עירוני ללא שיוך עירוני - 4103 0 (מחנה תל נוף) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 71 קרית מלאכי אל עזי אל עזי - 0 (אל עזי ב) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 31 רחובות קרית עקרון קרית עקרון - מרבד הקסמים 9 (מרבד הקסמים/כביש 411) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 91 רחובות קרית עקרון קרית עקרון - מרבד הקסמים 9 (מרבד הקסמים/כביש 411) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 92 קרית עקרון רחובות קרית עקרון - הרצל 4 (הרצל/גולני) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 251 אלעד אשדוד רמלה - 40 0 (צומת אחיסמך) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 35 יבנה קדרון קדרון - הדר 0 (הדר/הזית) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 24 רחובות בית אלעזרי קרית עקרון - 411 0 (בית אלעזרי) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 12 רחובות קרית עקרון קרית עקרון - 0 (מסוף אגד/בילו סנטר) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 16 קרית עקרון רחובות קרית עקרון - 0 (מסוף אגד/בילו סנטר) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 274 תל אביב יפו קרית עקרון קרית עקרון - המלך חסן השני 4 (המלך חסן השני/בוסי סנט ג'ורג) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 36 שתולים רחובות רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 37 גן יבנה רחובות רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 221 אשדוד רחובות רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 273 תל אביב יפו גדרה רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 301 תל אביב יפו אשקלון רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 367 ראשון לציון באר שבע רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 371 ראשון לציון באר שבע רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 373 רחובות אופקים רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 377 ראשון לציון באר שבע רחובות - 40 0 (צומת בילו/כביש 40) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 51 יבנה רחובות רחובות - 40 0 (כביש 40/מסעף בית חולים קפלן) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 51א יבנה רחובות רחובות - 40 0 (כביש 40/מסעף בית חולים קפלן) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 323 אשדוד רחובות רחובות - 40 0 (כביש 40/מסעף בית חולים קפלן) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 469 תל אביב יפו באר שבע נמל תעופה בן גוריון - 40 0 (צומת אל על) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 56 נגוהות קרית גת יואב - 3415 0 (צומת לכיש) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 62 קרית גת שומריה יואב - 3415 0 (צומת לכיש) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 64 קרית גת בני דקלים יואב - 3415 0 (צומת לכיש) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 256 קרית ארבע קרית גת יואב - 3415 0 (צומת לכיש) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 375 תל אביב יפו קרית גת לכיש - 35 0 (צומת שדה משה) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט