Time Tables & Routes     Services Index     Download Android App     Found a Mistake    

   

Busses - Lines List of Metropoline

 
Company Line Number Region
Metropoline 1 Ramat HaSharon - Haroshet 0 Kedma Terminal Ramat HaSharon - Haroshet 0 Kedma Terminal Time Table Route Fares
Metropoline 1 Hod HaSharon - Sharonim Mall 0 Sharonim Mall HaRakun Hod HaSharon - Sharonim Mall 0 Sharonim Mall HaRakun Time Table Route Fares
Metropoline 1 Tsofiya - 0 Central Station Tsofiya רציפים Tsofiya - Moav 112 Yefe Nof Hotel Time Table Route Fares
Metropoline 1 Kfar Sava Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 2 Ra'anana - HaPnina 1 Ra'anana Junction Ra'anana - Hasharon Road 0 Hasharon Road HaPnina Time Table Route Fares
Metropoline 2 Tsofiya - 0 Central Station Tsofiya רציפים Tsofiya - Yehuda 49 Yehuda Central Station Time Table Route Fares
   
Metropoline 2 Hertsliya - Ben Zion Micha'eli 0 Ben Zion Micha'eli HaRakevet Hertsliya - Ben Zion Micha'eli 0 Ben Zion Micha'eli HaRakevet Time Table Route Fares
Metropoline 2 Kfar Sava - Derekh Farm האוצר 0 Pardes Haim Cemetery Kfar Sava - Derekh Farm האוצר 0 Pardes Haim Cemetery Time Table Route Fares
Metropoline 2 Holon Rishon LeTsiyon Time Table Route Fares
Metropoline 3 Tsofiya - Shamir 9 Zim Center Shamir Tsofiya - Mishmar HaMahtarot 6 Mishmar HaMahtarot Shoham Time Table Route Fares
Metropoline 3 Ra'anana Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 3 Kfar Sava - 0 ת Nordau Rail Exit Kfar Sava - 0 ת Nordau Rail Exit Time Table Route Fares
Metropoline 4 Elishama Hod HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 4 Ra'anana - Dafna 2 Dafna HaTidhar Ra'anana - Dafna 1 Dafna HaTidhar Time Table Route Fares
Metropoline 4 Hod HaSharon - Jabotinsky 0 Jabotinsky Shvil Hatikhon Hod HaSharon - Jabotinsky 0 Jabotinsky Shvil Hatikhon Time Table Route Fares
Metropoline 5 Hod HaSharon - Sharonim Mall 0 Sharonim Mall HaRakun Hod HaSharon - 0 ת Sokolov Rail Time Table Route Fares
Metropoline 5 Ar'ara BaNegev - 0 Special Education School Ar'ara BaNegev - 0 Amal El Nur High School Time Table Route Fares
Metropoline 5 Ra'anana Harutsim Time Table Route Fares
Metropoline 6 Ra'anana - Dafna 2 Dafna HaTidhar Ra'anana - 0 ת Rail Ra'anana West Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 6 Tel Aviv Yafo - Dvora Hanevi'a 0 Atidim Terminal Tel Aviv Yafo - 0 ת University Rail West Time Table Route Fares
Metropoline Tel Aviv Yafo - Dvora Hanevi'a 0 Atidim Terminal Tel Aviv Yafo - 0 ת University Rail West Time Table Route Fares
Metropoline 7 Ra'anana - 0 Ra'anana South Rail Boarding Ra'anana - Dafna 1 Dafna HaTidhar Time Table Route Fares
Metropoline 8 Ra'anana - 0 Ra'anana Terminal Ra'anana - 0 Ra'anana Terminal Time Table Route Fares
Metropoline 8 Ramat HaSharon - Haroshet 0 Kedma Terminal Ramat HaSharon - 0 Cinema City Time Table Route Fares
Metropoline 8 Kfar Sava - Hanevi'im 12 Kaplan Terminal Kfar Sava - 0 Yeruka Quarter Terminal Time Table Route Fares
Metropoline 9 Hod HaSharon Kfar Sava Time Table Route Fares
Metropoline 9 Ra'anana Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 10 Be'er Sheva Tel Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 10 Kfar Sava Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 11 Hod HaSharon Kfar Sava Time Table Route Fares
Metropoline 11 Tsofiya - HaTa'asiya 56 Zim Center HaTa'asiya Tsofiya - Moav 112 Yefe Nof Hotel Time Table Route Fares
Metropoline 12 Hod HaSharon Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 12 Tsofiya - 0 Central Station Tsofiya רציפים Tsofiya - Yehuda 49 Yehuda Central Station Time Table Route Fares
Metropoline 12 Tel Aviv Yafo - Dvora Hanevi'a 0 Atidim Terminal Tel Aviv Yafo - Shoshana Persits 0 Educational Complex Time Table Route Fares
Metropoline 13 Hertsliya - Ben Zion Micha'eli 0 Ben Zion Micha'eli HaRakevet Hertsliya - Ben Zion Micha'eli 0 Ben Zion Micha'eli HaRakevet Time Table Route Fares
Metropoline 13 Kalansawa Kfar Sava Time Table Route Fares
Metropoline 14 Kfar Sava - Atir Yeda 23 Central Park 2000 Industrial Zone Kfar Sava - 0 Yeruka Quarter Terminal Time Table Route Fares
Metropoline 15 Be'er Sheva Tel Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 15 Kfar Sava Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 15 Tel Aviv Yafo Holon Time Table Route Fares
Metropoline 16 Ra'anana - Dafna 2 Dafna HaTidhar Ra'anana - Dafna 1 Dafna HaTidhar Time Table Route Fares
Metropoline 17 Kfar Sava Bet Berl Time Table Route Fares
Metropoline 18 Ra'anana Sal'it Time Table Route Fares
Metropoline 19 Kfar Sava Bet Berl Time Table Route Fares
Metropoline 19 Hertsliya Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 20 Be'er Sheva Ksaifa Time Table Route Fares
Metropoline 20 Kfar Sava - 0 Central Station Kfar Sava רציפים Kfar Sava - Weizmann 153 Weizmann Tel Hay Time Table Route Fares
Metropoline 21 Tel Aviv Yafo Ramat HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 21 Be'er Sheva Darigat Time Table Route Fares
Metropoline 21 Kfar Sava Kokhav Ya'ir Time Table Route Fares
Metropoline 22 Rishon LeTsiyon Holon Time Table Route Fares
Metropoline 23 Bet Berl Kalansawa Time Table Route Fares
Metropoline 24 Tsofiya Ksaifa Time Table Route Fares
Metropoline 24 Ra'anana - HaPnina 1 Ra'anana Junction Ra'anana - HaPnina 1 Ra'anana Junction Time Table Route Fares
Metropoline 24 Tel Aviv Yafo Ramat HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 25 Tira - HaMovil 0 HaMovil Tarek Abd El חי Tira - HaMovil 0 HaMovil Tarek Abd El חי Time Table Route Fares
Metropoline 25 Tsofiya Carmel Time Table Route Fares
Metropoline 26 Be'er Sheva Eshkolot Time Table Route Fares
Metropoline 26 Tira - HaMovil 0 HaMovil Tarek Abd El חי Tira - HaMovil 0 HaMovil Tarek Abd El חי Time Table Route Fares
Metropoline 26 Holon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 27 Ramat HaSharon Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 28 Be'er Sheva - 0 Central Station Be'er Sheva רציפים Interurban Be'er Sheva - Yehoshua Hankin 0 Central Station Be'er Sheva Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 29 Kfar Sava Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 30 Hod HaSharon Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 30 Be'er Sheva Lakiyya Time Table Route Fares
Metropoline 31 Ra'anana Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 32 Bet Berl Ramat HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 32 Kfar Sava Ramat HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 33 Kfar Sava Tira Time Table Route Fares
Metropoline 35 Bne Brak Holon Time Table Route Fares
Metropoline 36 Be'er Sheva Bir הדאג Time Table Route Fares
Metropoline 37 Bet Berl Kafr Bara Time Table Route Fares
Metropoline 37 Kfar Sava Kafr Bara Time Table Route Fares
Metropoline 37 Be'er Sheva - 0 Central Station Be'er Sheva רציפים Interurban Be'er Sheva - Yehoshua Hankin 0 Central Station Be'er Sheva Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 39 Kfar Sava Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 40 Kfar Sava - 0 Central Station Kfar Sava רציפים Kfar Sava - 0 Central Station Kfar Sava Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 42 Kfar Sava Petah Tikva Time Table Route Fares
Metropoline 44 Be'er Sheva Nitsane Sinay Time Table Route Fares
Metropoline 45 Be'er Sheva Retamim Time Table Route Fares
Metropoline 46 Be'er Sheva - 0 Central Station Be'er Sheva רציפים Interurban Be'er Sheva - 0 Central Station Be'er Sheva Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 47 Dimona Tsofiya Time Table Route Fares
Metropoline 47 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 48 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 50 Ar'ara BaNegev Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 51 Ra'anana - 0 Ra'anana South Rail Boarding Ra'anana - 0 Lev HaPark Weizmann Time Table Route Fares
Metropoline 54 Ra'anana - Dafna 2 Dafna HaTidhar Ra'anana - 0 ת Rail Ra'anana West Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 54 Be'er Sheva - 0 Central Station Be'er Sheva רציפים Interurban Be'er Sheva - 0 Central Station Be'er Sheva Alighting Time Table Route Fares
Metropoline 55 Dimona Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 56 Komemiyut Ashdod Time Table Route Fares
Metropoline 57 Ra'anana - 0 Ra'anana South Rail Boarding Ra'anana - Dafna 1 Dafna HaTidhar Time Table Route Fares
Metropoline 59 Be'er Sheva Ksaifa Time Table Route Fares
Metropoline 60 Be'er Sheva Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 61 Kfar Sava - Weizmann 197 Weizmann HaTa'as Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Time Table Route Fares
Metropoline 61 Ramat HaNegev Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 62 Be'er Sheva Hura Time Table Route Fares
Metropoline 63 Ra'anana Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 64 Be'er Sheva Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 65 Hod HaSharon Kfar Sava Time Table Route Fares
Metropoline 65 Be'er Sheva Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 66 Dimona Ar'ara BaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 67 Be'er Sheva Kasr as-Sir Time Table Route Fares
Metropoline 67 Nirit Rosh Ha'ayin Time Table Route Fares
Metropoline 68 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 70 Be'er Sheva Segev Shalom Time Table Route Fares
Metropoline 70 Kfar Sava - Enzio Sireni 32 Enzio Sireni Kibbutz Goluiot Kfar Sava - Asher Barash 0 Barash Shai Agnon Time Table Route Fares
Metropoline 71 Ra'anana - Haprahim 1 Haprahim Moshe Dayan Ra'anana - HaNesher 17 HaNesher Jerusalem Time Table Route Fares
Metropoline 72 Kfar Sava Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 73 Hod HaSharon - HaTzalbanim 32 Petsa'el Shim'on HaTsadik Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Time Table Route Fares
Metropoline 74 Rehovot Komemiyut Time Table Route Fares
Metropoline 74 Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Hod HaSharon - HaTzalbanim 32 Petsa'el Shim'on HaTsadik Time Table Route Fares
Metropoline 75 Givat Hen Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 75 Hod HaSharon - HaTzalbanim 32 Petsa'el Shim'on HaTsadik Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Time Table Route Fares
Metropoline 76 Ra'anana - Ge'ula 8 Ge'ula Perets Ra'anana - Borochov 86 Borochov HaPalmah Time Table Route Fares
Metropoline 76 Hod HaSharon - Jabotinsky 0 Jabotinsky Shvil Hatikhon Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Time Table Route Fares
Metropoline 77 Ra'anana - Rivka Guber 2 Rivka Guber Weizman Ra'anana - Haprahim 1 Haprahim Moshe Dayan Time Table Route Fares
Metropoline 77 Hod HaSharon - Yeshurun 62 Itamar Ben Avi Yeshurun Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Time Table Route Fares
Metropoline 77 Rishon LeTsiyon Holon Time Table Route Fares
Metropoline 78 Ra'anana - Bilu 17 Bilu Yehuda Halevi Ra'anana - Esther Hamalka 3 Esther Hamalka Atidim Time Table Route Fares
Metropoline 78 Hod HaSharon - HaShomer 13 HaShomer Shderot Hativat Yiftah Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Time Table Route Fares
Metropoline 79 Ra'anana - 0 Hatab Rimon Ra'anana - HaNesher 17 HaNesher Jerusalem Time Table Route Fares
Metropoline 80 Tsofiya - Moav 67 Moav Leshem Tsofiya - Uziyahu 0 Talmud Tora Uziyahu Time Table Route Fares
Metropoline 80 Kfar Sava - Emek HaHula 1 Emek Ayalon Emek HaHula Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Time Table Route Fares
Metropoline 81 Hertsliya - Har Sinai 12 Har HaMoriya Har Sinai Hertsliya - 0 Rabin Education Campus Time Table Route Fares
Metropoline 81 Kfar Sava - Naomi Shemer 11 Naomi Shemer Yitshak זיקו גרציאני Kfar Sava - Azzar 94 Azzar Tel Hay Time Table Route Fares
Metropoline 82 Ra'anana - 0 Hatab Rimon Ra'anana - Ravutski 15 Ravutski Ahuza Time Table Route Fares
Metropoline 82 Hertsliya - Ibn Ezra 11 Ibn Ezra Rashbam Hertsliya - Berl 1 Berl Borochov Time Table Route Fares
Metropoline 83 Kfar Sava Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 83 Kfar Sava - Rupin 6 Rupin Tel Hay Kfar Sava - Asher Barash 0 Barash Shai Agnon Time Table Route Fares
Metropoline 84 Ra'anana - Borochov 12 Borochov Hanegev Ra'anana - Rashi 21 Rashi Shivte Israel Time Table Route Fares
Metropoline 84 Hertsliya - Berl 32 Berl Borochov Hertsliya - 0 Rabin Education Campus Time Table Route Fares
Metropoline 84 Kfar Sava - Azzar 44 Azzar HaShahar Kfar Sava - Rupin 20 Rupin HaGvurot Time Table Route Fares
Metropoline 85 Hertsliya - Sokolov 31 Sokolov Ben Gurion Hertsliya - Har Nevo 10 Har Nevo Har Sinai Time Table Route Fares
Metropoline 85 Kfar Sava - Emek HaHula 1 Emek Ayalon Emek HaHula Kfar Sava - Azzar 45 Education Center Azzar Time Table Route Fares
Metropoline 86 Kfar Sava - Ringelblum 0 Remez Center HaNo'ar Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Time Table Route Fares
Metropoline 87 Hertsliya - Ibn Ezra 11 Ibn Ezra Rashbam Hertsliya - Ha'atsma'ut 39 Ha'atsma'ut Ben Gurion Time Table Route Fares
Metropoline 87 Kfar Sava - Weizmann 197 Weizmann HaTa'as Kfar Sava - Azzar 45 Education Center Azzar Time Table Route Fares
Metropoline 88 Hertsliya - Ben Gurion 0 Ben Gurion Ha'atsma'ut Hertsliya - A L Ziso 11 School Nakhalat Alef Herzl Re'ut A L Ziso Time Table Route Fares
Metropoline 88 Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Time Table Route Fares
Metropoline 89 Hertsliya - 0 Rabin Education Campus Hertsliya - Tsahal 12 Tsahal HaYore Time Table Route Fares
Metropoline 89 Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Kfar Sava - Hagalil 31 Hagalil Ne'urim Time Table Route Fares
Metropoline 90 Ra'anana - Shwartz 4 Shwartz Natan Yonatan Ra'anana - Derekh Yerushalayim 0 Kfar Batia Educational Institute Derekh Yerushalayim Time Table Route Fares
Metropoline 90 Hertsliya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 91 Hertsliya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 91 Kfar Sava - Weizmann 197 Weizmann HaTa'as Kfar Sava - Sheshet HaYamim Blvd. 32 Sderot Sheshet Hayamim Ze'ev Geler Time Table Route Fares
Metropoline 92 Hertsliya - Betar 6 Betar HaHistadrut Hertsliya - 0 Rabin Education Campus Time Table Route Fares
Metropoline 94 Hertsliya - Y L Perets 18 Y L Perets Shakhal Hertsliya - Yehuda HaNasi 92 Yehuda HaNasi Kalanit Time Table Route Fares
Metropoline 95 Hod HaSharon - Jabotinsky 0 Jabotinsky Shvil Hatikhon Hod HaSharon - Yanush Korchak 0 Yanush Korchak HaHomesh Time Table Route Fares
Metropoline 96 Ra'anana - 0 Kfar Batia Educational Institute Ra'anana - Esther Hamalka 3 Esther Hamalka Atidim Time Table Route Fares
Metropoline 96 Hod HaSharon - Peduyim 15 Moledet Peduyim Hod HaSharon - HaTzalbanim 32 Petsa'el Shim'on HaTsadik Time Table Route Fares
Metropoline 96 Hertsliya - David Shimoni 21 David Shimoni Lea Goldberg Hertsliya - Bar Kokhva 0 Bar Kokhva Moshe Sharett School/Bet El Time Table Route Fares
Metropoline 97 Ra'anana - 0 Kfar Batia Educational Institute Ra'anana - Ravutski 56 Ravutski David Elazar Time Table Route Fares
Metropoline 97 Kfar Sava - Azzar 44 Azzar HaShahar Kfar Sava - Ringelblum 0 Remez Center HaNo'ar Time Table Route Fares
Metropoline 98 Ra'anana - 0 Kfar Batia Educational Institute Ra'anana - HaKalanit 19 Hadas HaKalanit Time Table Route Fares
Metropoline 99 Ra'anana - 0 Kfar Batia Educational Institute Ra'anana - Atidim 64 Atidim Weizmann Time Table Route Fares
Metropoline 99 Hertsliya - Kehilat Tsiyon 30 Kehilat Tsiyon Anafa Hertsliya - 0 Rabin Education Campus Time Table Route Fares
Metropoline 99 Kfar Sava - Asher Barash 0 Barash Shai Agnon Kfar Sava - Tchernichovsky 25 Tchernichovsky Weizman Time Table Route Fares
Metropoline 113 Kfar Sava Baka El ערביה Time Table Route Fares
Metropoline 118 Kfar Sava Tsur Natan Time Table Route Fares
Metropoline 123 Tel Aviv Yafo Kalansawa Time Table Route Fares
Metropoline 124 Tel Aviv Yafo Tira Time Table Route Fares
Metropoline 126 Rishon LeTsiyon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 139 Kokhav Ya'ir Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 140 Be'er Sheva Nitsane Sinay Time Table Route Fares
Metropoline 142 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 144 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 145 Bet Berl Kafr Kasem Time Table Route Fares
Metropoline 145 Kfar Sava Kafr Kasem Time Table Route Fares
Metropoline 145 Sderot Ashalim Time Table Route Fares
Metropoline 147 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 148 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 149 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 150 Be'er Sheva Yeroham Time Table Route Fares
Metropoline 151 Be'er Sheva Yeroham Time Table Route Fares
Metropoline 152 Yeroham Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 153 Merhav Am Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 158 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 160 Be'er Sheva Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 161 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 162 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 163 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 170 Be'er Sheva Ramat HaNegev Time Table Route Fares
Metropoline 213 Hertsliya Kalansawa Time Table Route Fares
Metropoline 222 Kfar Sava Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 228 Tsur Natan Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 229 Kfar Sava Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 230 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 231 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 247 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 248 Hod HaSharon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 249 Hod HaSharon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 259 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 278 Tel Aviv Yafo Holon Time Table Route Fares
Metropoline 298 Bet Berl Um al Fahm Time Table Route Fares
Metropoline 322 Be'er Sheva Netivot Time Table Route Fares
Metropoline 340 Mitspe Ramon Eilat Time Table Route Fares
Metropoline 342 Sderot Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 343 Sderot Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 345 Tel Aviv Yafo Kiryat Mal'akhi Time Table Route Fares
Metropoline 347 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 347 Ashdod Sderot Time Table Route Fares
Metropoline 348 Ashdod Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 349 Kokhav Ya'ir Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 352 Ashdod Dimona Time Table Route Fares
Metropoline 353 Tel Aviv Yafo Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 357 Modi'in Ilit Dimona Time Table Route Fares
Metropoline 358 Bne Brak Dimona Time Table Route Fares
Metropoline 358 Be'er Sheva Bne Brak Time Table Route Fares
Metropoline 359 Netivot Dimona Time Table Route Fares
Metropoline 359 Yeroham Netivot Time Table Route Fares
Metropoline 367 Rishon LeTsiyon Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 368 Ashdod Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 369 Kiryat Gat Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 369 Be'er Tuviya Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 369 Tel Aviv Yafo Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 370 Tel Aviv Yafo Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 371 Rishon LeTsiyon Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 373 Rehovot Ofakim Time Table Route Fares
Metropoline 375 Tel Aviv Yafo Kiryat Gat Time Table Route Fares
Metropoline 377 Rishon LeTsiyon Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 378 Tel Aviv Yafo Ofakim Time Table Route Fares
Metropoline 380 Tel Aviv Yafo Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 386 Be'er Sheva Tsofiya Time Table Route Fares
Metropoline 387 Tsofiya Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 388 Be'er Sheva Tsofiya Time Table Route Fares
Metropoline 400 Lehavim Tamar Time Table Route Fares
Metropoline 458 Jerusalem Dimona Time Table Route Fares
Metropoline 459 Dimona Bet Shemesh Time Table Route Fares
Metropoline 459 Be'er Sheva Bet Shemesh Time Table Route Fares
Metropoline 468 Kalansawa Ramat Gan Time Table Route Fares
Metropoline 469 Tel Aviv Yafo Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 501 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 501 Hertsliya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 504 Tel Aviv Yafo Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 505 Ra'anana Ramat Gan Time Table Route Fares
Metropoline 510 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 524 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 525 Tel Aviv Yafo Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 531 Ra'anana Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 532 Tel Aviv Yafo Ramat HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 532 Hof Hasharon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 551 Hertsliya Petah Tikva Time Table Route Fares
Metropoline 553 Hertsliya Petah Tikva Time Table Route Fares
Metropoline 559 Tsofiya Bet Shemesh Time Table Route Fares
Metropoline 561 Petah Tikva Kfar Sava Time Table Route Fares
Metropoline 564 Kfar Sava Ramat Gan Time Table Route Fares
Metropoline 565 Hod HaSharon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 567 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 570 Elishama Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 570 Hod HaSharon Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 572 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 575 Kfar Sava Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 576 Kfar Sava Rosh Ha'ayin Time Table Route Fares
Metropoline 587 Sha'ar HaNegev Regional Council Yeroham Time Table Route Fares
Metropoline 588 Sha'ar HaNegev Regional Council Tsofiya Time Table Route Fares
Metropoline 589 Tel Sheva Sha'ar HaNegev Regional Council Time Table Route Fares
Metropoline 600 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 601 Tel Aviv Yafo Netanya Time Table Route Fares
Metropoline 602 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 603 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 604 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 605 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 606 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 607 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 608 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 609 Netanya Ra'anana Time Table Route Fares
Metropoline 610 Netanya Kfar Sava Time Table Route Fares
Metropoline 611 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 612 Netanya Bne Brak Time Table Route Fares
Metropoline 613 Netanya Bne Brak Time Table Route Fares
Metropoline 614 Netanya Bne Brak Time Table Route Fares
Metropoline 615 Tel Aviv Yafo Netanya Time Table Route Fares
Metropoline 616 Netanya Petah Tikva Time Table Route Fares
Metropoline 617 Netanya Hertsliya Time Table Route Fares
Metropoline 619 Netanya Ramat HaSharon Time Table Route Fares
Metropoline 621 Hertsliya Ramat Gan Time Table Route Fares
Metropoline 623 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 624 Netanya Bet Shemesh Time Table Route Fares
Metropoline 650 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 660 Tel Aviv Yafo Mitspe Ramon Time Table Route Fares
Metropoline 669 Ra'anana Be'er Sheva Time Table Route Fares
Metropoline 687 Segev Shalom Be'er Tuviya Time Table Route Fares
Metropoline 688 Be'er Tuviya Tsofiya Time Table Route Fares
Metropoline 689 Ar'ara BaNegev Be'er Tuviya Time Table Route Fares
Metropoline 699 Netanya Tel Aviv Yafo Time Table Route Fares
Metropoline 909 Ramat HaSharon - Levona 4 Levona Nataf Ramat HaSharon - HaZayit 18 HaZayit Shivte Israel Time Table Route Fares
 


New Search


  • Click on "Time Table" or on "Route" for the requested line.
  • for explanations about the data appears on that site click Site Instructions.  •    

    Legal Notice | Add to Favorites | Advertising Options | Info for Time Table Controllers | Contact Us | תיק טיק טק

    Egged  Dan  Metronit  Kavim  Afikim  Metropoline  Nateev Express  G B Tours  NTT  Nazareth United  Golan  Dan South  Dan Be'er Sheva  Superbus  Galim  Egged Transport  Fast Lane  Train  Carmelit  CityPass  Arkia  Israir  מועצה אזורית אילות  כרמלית  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות שי-לי של   מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

    This site was built and is being maintained by Panther Internet Services