לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים כליל - רשימת קווים שעוברים בכליל

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
??? 14 ????? ?''? ???: ???? ?????? - ????? ?''? (????? ??/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 145 חיפה קרית מוצקין קרית מוצקין - דרך עכו חיפה/ירושלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 145 ???: ???? ??? ??? ???? ???: ???? ?????? - ??? ??? ???? (??? ??? ????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 4 ????? ??????? ???: ???? ?????? - ????? ??????? (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 137 ???: ???? ?? - (??. ????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 137 חיפה קרית מוצקין קרית מוצקין - מר. קריות איסוף לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 144 ???? ????? 29 ???: ???? ??? - ???? ????? 29 (???? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 144 חיפה קרית אתא קרית אתא - הארי השואג/נתן שפריצר לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 144 ???? ????? 30 ???: ???? ??? - ???? ????? 30 (???? ?????/??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 98 קרית חיים חיפה קרית חיים - אריה לוין /חבד לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 98 ????? 44 ???: ???? ?? ???? 25 ???: ???? - ?? ???? 25 (?. ???? ???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 977 ??? ????? ???: ???? 85 ???: ??? ?? ??? - 85 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 123 ?????? 5 ???: ???? ???? ??? 24 ???: ???? - ???? ??? 24 (???? ???/????? ???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 123 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - ת. מרכזית המפרץ/הורדה קרית חיים - יוסף לוי/דנינו מגדל אור לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 136 חיפה קרית אתא קרית אתא - איקאה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 136 ???: ???? ??? ???: ???? ??? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 136 ????? ????? ???: ???? ?????? 5 ???: ???? - ?????? 5 (??? ??????/???? ???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 208 ?????? 5 ???: ???? - ?????? 5 (??? ??????/???? ???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 200 חיפה קרית חיים קרית אתא - דרך הדשנים/צומת קרית אתא לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 208 חיפה קרית חיים קרית אתא - דרך הדשנים/צומת קרית אתא לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 200 ???: ???? ????? ??????? 15 ???: ???? - ????? ??????? 15 (????? ??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 977 ???: ??? 866 ???: ???? ????? - 866 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 974 ???: ???? ??????? ???: ????? - ??????? (???????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 974 אלעד חיפה רכסים - הכלניות/בני תורה לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 681 762 ???: ?????? - 762 (???? ??? ??????/???? 762) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 16 חיפה - ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני חיפה - רכבל/העלייה השנייה חיפה - ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 132 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - ת. מרכזית המפרץ/הורדה חיפה - ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 133 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - ת. מרכזית המפרץ/הורדה חיפה - ת. מרכזית המפרץ/רציפים עירוני לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 132 ???: ???? - (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 976 חיפה ירושלים חיפה - ההסתדרות/צומת הקריות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 14/?14 חיפה - רכבל/העלייה השנייה חיפה - טרומפלדור/מרכז זיו חיפה - העצמאות/שדרות הפלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 17/?17 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - טכניון/הנדסה אזרחית חיפה - העצמאות/שדרות הפלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 18 חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - חניון נווה שאנן חיפה - העצמאות/שדרות הפלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 19/?19 חיפה - חסן שוקרי/הנביאים חיפה - טכניון/הנדסה אזרחית חיפה - העצמאות/שדרות הפלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?36 חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - אוניברסיטה/רב תכליתי חיפה - העצמאות/שדרות הפלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 217 חיפה - רכבל/העלייה השנייה חיפה - טכניון/הנדסה אזרחית חיפה - העצמאות/שדרות הפלים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 17 ???: ???? ????? ??? ??? ???: ???? ??? ??????? 5 ???: ???? - ??? ??????? 5 (???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 217 ???: ???? ????? ??? ??? ???: ???? ??? ??????? 5 ???: ???? - ??? ??????? 5 (???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 18 ??? ??????? 26 ???: ???? - ??? ??????? 26 (???????/????? ????''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 19 ??? ??????? 26 ???: ???? - ??? ??????? 26 (???????/????? ????''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 36? ????? ????? ???: ???? ???: ???? ??? ??????? 26 ???: ???? - ??? ??????? 26 (???????/????? ????''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 236 ????? ????? ???: ???? ???: ???? ????? ????''? 13 ???: ???? - ????? ????''? 13 (???? ??????/?? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 236 חיפה - אוניברסיטה/רב תכליתי חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - קרית הממשלה/פל ים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 3 חיפה - בר רב האי/סעדיה הגאון חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/הורדה חיפה - פלים/קיבוץ גלויות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 24 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - אוניברסיטה/רב תכליתי חיפה - פלים/קיבוץ גלויות לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 18 ???: ???? ???: ???? - (?. ???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 18 ????? ????? ???: ???? ???: ???? - (?. ???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 19? ???: ???? - (?. ???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 36 ???: ???? - (?. ???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 36 ???: ???? - (?. ???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 3 ??? ?? ?? ??? 41 ???: ???? ???: ???? ????? ????''? 14 ???: ???? - ????? ????''? 14 (????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 16 ??????? ??? ???: ???? ???: ???? ????? ????''? 14 ???: ???? - ????? ????''? 14 (????/????? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 17? ???: ???? ??? ????? ????? ???: ???? - ??? ????? ????? (????? ?????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 24 ???? ?? ???: ???? ????? ????''? ???: ???? - ????? ????''? (???? ??????/?? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 14? ???: ???? ????? ????????? 49 ???: ???? ??? ??????? 106 ???: ???? - ??? ??????? 106 (?. ???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 972 חיפה ירושלים חיפה - יעקב דורי/משאש לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 76 חיפה יגור נשר - דרך בר יהודה/היצירה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 76 7521 ???: ?????? ????? ???? 34 ???: ???? ??? ?? ????? 2 ???: ??? - ??? ?? ????? 2 (??? ?? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 76 ????? ???? 7 ???: ???? ??? ?? ????? 56 ???: ??? - ??? ?? ????? 56 (??? ?? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 76 ????? ???? 7 ???: ???? ??? ?? ????? 56 ???: ??? - ??? ?? ????? 56 (??? ?? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 84 חיפה - ברל/מנדלי מוכר ספרים חיפה - החשמל/הגיבורים חיפה - החשמל/הגיבורים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 85 חיפה - החשמל/הגיבורים חיפה - טרומפלדור/התיכון חיפה - החשמל/הגיבורים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 86 חיפה - טרומפלדור/מימון חיפה - החשמל/הגיבורים חיפה - החשמל/הגיבורים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 87 חיפה - הגליל/מצפה חיפה - החשמל/הגיבורים חיפה - החשמל/הגיבורים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 85 ????? 83 ???: ???? ????? 8 ???: ???? - ????? 8 (?????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 86 ????? 8 ???: ???? ????? 8 ???: ???? - ????? 8 (?????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 86 ????? 8 ???: ???? - ????? 8 (?????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 86? ????? ????????? 49 ???: ???? ????? 8 ???: ???? ????? 8 ???: ???? - ????? 8 (?????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 13 ??? 19 ???: ???? - ??? 19 (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 13 ??? 19 ???: ???? - ??? 19 (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 20 ??? 51 ???: ???? - ??? 51 (???/????) ??? 51 ???: ???? - ??? 51 (???/????) ??? 19 ???: ???? - ??? 19 (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 13 חיפה - חסן שוקרי/הנביאים חיפה - ערד/יד לבנים חיפה - ערד/תענך לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 20 חיפה - ערד/סובה חיפה - ערד/סובה חיפה - ערד/תענך לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 77 חיפה יגור נשר - בר יהודה/דרך משה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 77 ??? ???? ???? ???: ???? ??? ?? ????? ???: ??? - ??? ?? ????? (?? ?????/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 18 ????? ????????? 52 ???: ???? ??? ?? ????? 93 ???: ???? - ??? ?? ????? 93 (?? ?????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 19 ??? ????? ???: ???? ??? ?? ????? 93 ???: ???? - ??? ?? ????? 93 (?? ?????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 77 ??? ????? 14 ???: ??? - ??? ????? 14 (??? ?????/???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 14 ??? ????? ???: ???? ??? ?? ????? 51 ???: ???? - ??? ?? ????? 51 (?? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 36? ??? ????? ???: ???? ??? ?? ????? 51 ???: ???? - ??? ?? ????? 51 (?? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 36 ??? ????? ???: ???? ???: ???? ??? ?? ????? 60 ???: ???? - ??? ?? ????? 60 (?? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 970 ???? ??''? 64 ???: ??? ??? ??? 51 ???: ???? - ??? 51 (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 972 ??? 51 ???: ???? ??? 51 ???: ???? - ??? 51 (???/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 ????? ??????? 68 ???: ???? - ????? ??????? 68 (???????/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 ????? ??????? 68 ???: ???? - ????? ??????? 68 (???????/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - גרנד קניון/שמחה גולן חיפה - המגינים/עין דור לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 38 ????? 107 ???: ???? - ????? 107 (?????/????????) ????? 107 ???: ???? - ????? 107 (?????/????????) ???? ???? ???: ???? - ???? ???? (????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - בית חולים כרמל/רנק חיפה - ביח רמבם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 12 ????? ????? ???: ???? ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 חיפה - טכניון/מעונות העמים חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - ביח רמבם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 31 ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 51 ??? ???? ???? 54 ???: ???? ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 51 חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - גרנד קניון/שמחה גולן חיפה - ביח רמבם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 80 חיפה - רכבל/העלייה השנייה חיפה - הרצל/זבולון חיפה - ביח רמבם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 80? ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 80? ???: ???? ???? 82 ???: ???? ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 81 ????? 4 ???: ???? ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 81 ???: ???? ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 224 ??? ??? 6 ???: ???? - ??? ??? 6 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 224 חיפה - ת. רכבת בת גלים חיפה - אוניברסיטה/רב תכליתי חיפה - ביח רמבם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 38 חיפה - הגליל/מאירוביץ חיפה - הגליל/מאירוביץ חיפה - ברלב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 80 ?????? ?????? 13 ???: ???? - ?????? ?????? 13 (??''? ???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 10 חיפה - חסן שוקרי/הנביאים חיפה - חסן שוקרי/הנביאים חיפה - חסן שוקרי/הנביאים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 10 ??? ????? ???: ???? - ??? ????? (??? ?????/???????) ??? ????? ???: ???? - ??? ????? (??? ?????/???????) ??? ????? ???: ???? - ??? ????? (??? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 ????? ????? ???: ???? ????? ????? ???: ???? - ????? ????? (?. ???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 51 ????? ????? ???: ???? ????? ????? ???: ???? - ????? ????? (?. ???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 972 70 ???: ?????? - 70 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 85 ????? ????????? 10 ???: ???? ????? 125 ???: ???? - ????? 125 (?????/???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 ????? 57 ???: ???? ????? 46 ???: ???? - ????? 46 (?????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 28 ??????? 25 ???: ???? - ??????? 25 (???????/????) ??????? 25 ???: ???? - ??????? 25 (???????/????) ???? ???: ???? - ???? (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 581 ???? ??? ???: ???? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 970 ???? ??''? 64 ???: ??? ??? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 970 ???? ??? ???: ???? ???? ??''? 64 ???: ??? ??? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 970 ??? ????? ???: ???? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 971 ???? ??''? 64 ???: ??? ??? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 972 ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 973 ??? ????? ???: ???? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 973 ????? ??? ??? ???: ????? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 975 ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 975 ???? ??????? 29 ???: ????? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 978 ????? ??? ?????? 4 ???: ??? ??? ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 978 ???? ???: ???? - ???? (????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 970 בני-ברק חיפה חיפה - הרצל/סוקולוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 971 בני-ברק חיפה חיפה - הרצל/סוקולוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 973 אשדוד חיפה חיפה - הרצל/סוקולוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 975 נתניה חיפה חיפה - הרצל/סוקולוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 978 חיפה בית שמש חיפה - הרצל/סוקולוב לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 581 ???: ??????? ????? ????? 8 ???: ???? - ????? 8 (?????/?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 23/?23 חיפה - הנביאים/יונה חיפה - הפלמח/הראל חיפה - שבתאי לוי/רשפון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 87 ????? ????????? 10 ???: ???? - ????? ????????? 10 (?????????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 23 ??????? 29 ???: ???? ??????? 29 ???: ???? - ??????? 29 (???????/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - טכניון/הנדסה אזרחית חיפה - טכניון/הנדסה כימית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 11/?11 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - טכניון/הנדסה אזרחית חיפה - טכניון/הנדסה כימית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 784 תל-אביב חיפה חיפה - טכניון/הנדסה כימית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 976 ???: ???? ???: ???? - (???? ???????/??? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1 ????? ??? ??? ???: ???? - ????? ??? ??? (??????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 11 ???: ???? ????? ??? ??? ???: ???? - ????? ??? ??? (??????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 784 ????? ??? ??? ???: ???? - ????? ??? ??? (??????/????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 11? ???: ???? ???????? 8 ???: ???? - ???????? 8 (????????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 80 ?????? 5 ???: ???? - ?????? 5 (??????/???''?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 9/?9 חיפה - טרומפלדור/מרכז זיו חיפה - טרומפלדור/מרכז זיו חיפה - ברל/מנדלי מוכר ספרים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 9? ????? ????????? 52 ???: ???? ????? ????????? 49 ???: ???? ??? 26 ???: ???? - ??? 26 (??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 30 חיפה - ת. מרכזית חוף הכרמל/רציפים עירוני חיפה - ליאון בלום חיפה - ליאון בלום/חנה סנש לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 30 ????? ???? 34 ???: ???? - ????? ???? 34 (????? ????/??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 9 ????? ????????? 52 ???: ???? ????? ????????? 49 ???: ???? ????? ????????? 49 ???: ???? - ????? ????????? 49 (?????????/???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 44 חיפה טירת-כרמל חיפה - גרנד קניון/שמחה גולן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 44 ???: ???? ???? ??? ???? ???? ???: ???? ??? ???? ???? ???: ???? - ??? ???? ???? (???? ?????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט