לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים אניעם - רשימת קווים שעוברים באניעם

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
???? 11 ???: ????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 11 ???: ????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 16 ???: ????? ???: ????? - (?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 16 8083 ???: ???? - 8083 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 10 מבוא חמה קצרין אניעם - מסעף לוח זמנים מסלול
???? 10 ???: ???? ??? 808 ???: ???? - 808 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
???? 111 90 ???: ????? ?????? 808 ???: ???? - 808 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 151 ????? ???: ????? 808 ???: ???? - 808 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 קשת תל-אביב אניעם - מסעף אניעם לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 ???: ??? 808 ???: ???? - 808 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 966 קצרין ירושלים אניעם - מסעף אניעם לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 111 ???: ??? ????? 808 ???: ???? - 808 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 966 808 ???: ???? - 808 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 תל-אביב קצרין קצרין - צומת קצביה לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 52 ????? 2 ???: ????? 411 ???: ????? 87 ???: ???? - 87 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 57 87 ???: ???? - 87 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 142 ????? 2 ???: ????? ???: ??? ????? ?????? 87 ???: ???? - 87 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 ????? ???: ????? 87 ???: ???? - 87 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 52 ????? ???: ????? 9088 ???: ???? - 9088 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 57 ????? ???: ????? 9088 ???: ???? - 9088 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 12 ??? ???? ???: ????? ??? ???? ???: ????? - ??? ???? (??? ????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 147 ????? 2 ???: ????? ???: ??? ????? ?????? 9088 ???: ????? - 9088 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 143 ??? ?????? ???: ????? - ??? ?????? (??? ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 503 חיפה קצרין קצרין - מכללת אוהלו לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 503 ????? ???: ????? ???: ????? - (????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 53 ??? ????? 18 ???: ??? ???? ?????? 44 ???: ????? - ?????? 44 (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 12 ???: ????? ???: ????? - (??? ??? ???? ????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 143 ????? 2 ???: ????? ?????? ???: ????? - ?????? (??????/????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 12 ????? ???: ????? - ????? (????? ?? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 51 8691 ???: ???? - 8691 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 966 ???: ??????? 808 ???: ???? - 808 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 51 411 ???: ????? ???: ????? - (????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 41 ???: ???? ??????? ????? ???: ????? - ????? (????? 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 63 ???: ???? ??????? ??????? 15 ???: ???? ?????? ???: ??? ????? - (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 73 ???: ??? ????? - (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 45 92 ???: ???? - 92 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 54 ???: ????? ??? ????? 19 ???: ??? ???? ???: ????? - (???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 789 ???: ???? - 789 (???? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 54 ??? ????? 18 ???: ??? ???? ???????? ???: ???? ????? - ???????? (????? ?????/????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 522 ???: ????? ???? ???: ????? ???? - (????? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 511 ??? ????? ???: ??? ???: ???? ????? 9118 ???: ????? ???? - 9118 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 511 ???: ???? ????? 9118 ???: ????? ???? - 9118 (???? ????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 176 ???: ?????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 500 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 541 ???: ???? ????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 542 ???: ???? ????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 800 ???: ???? ????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 ???: ???? ????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 ???: ???? ????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 ???: ???? ????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 500 חיפה קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 חיפה קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 541 עפולה קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 542 עפולה קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 800 תל-אביב קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 840 תל-אביב קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 845 תל-אביב קרית שמונה מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 963 קרית שמונה ירושלים מחניים - צומת מחניים לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 505 ???: ???? 90 ???: ?????? ?????? - 90 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 51 ???? ???? ????? ???: ???? ??????? - ???? ???? ????? (???? ???? ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 23 ???: ???? ??????? - (???? ???? ???????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 522 ???: ???? ??????? - (???? ???? ???????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 847 רעננה חצור-הגלילית חצור-הגלילית - מסוף חצור הגלילית/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 847 ???: ???? ??????? ???: ???? ??????? - (???? ???? ???????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 964 ירושלים חצור-הגלילית חצור-הגלילית - מסוף חצור הגלילית/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 59 411 ???: ????? ???: ???? ??????? - (???? ???? ???????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 450 ???: ???? ??????? - (???? ???? ???????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 55 ???? ???? ????? 49 ???: ???? ??????? ??? ????? 19 ???: ??? ???? ???? ???? ????? 3 ???: ???? ??????? - ???? ???? ????? 3 (??? ?????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 55 ??? ????? 18 ???: ??? ???? ???? ???? ????? 6 ???: ???? ??????? - ???? ???? ????? 6 (??? ?????/??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 987 ????? ??? ?????? 4 ???: ??? ??? ??? ???? ???: ???? ??????? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 451 300 3 ???: ???? 90 ???: ??? ???? - 90 (???? ??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ??? ???? ???: ???? ??????? - ??? ???? (????? ???? ????/??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 984 ???? ??''? ???: ??? ??? ???: ??? ??? ???? ???: ???? ??????? - ??? ???? (????? ???? ????/??? ?) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 360 ????? ????? 90 ???: ?????? ?????? - ????? ????? 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 981 ?????''? ??? ???? ????? ???????? 74 ???: ??? ??? ????? ????? 90 ???: ?????? ?????? - ????? ????? 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 981 ??????? ???: ??? ????? ????? 90 ???: ?????? ?????? - ????? ????? 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? ?????? 981 ?????''? ??? ???? ????? ???????? 74 ???: ??? ??? ????? ????? 90 ???: ?????? ?????? - ????? ????? 90 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 48 411 ???: ????? ???: ????? 8077 ???: ??? ????? - 8077 (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 56 טבריה כרמיאל טבריה - דרך גדוד ברק/90 לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 50 ???: ???? ???? ??? 22 ???: ????? - ???? ??? 22 (??? ???? ???/90) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 54 411 ???: ????? ???: ??????? ???? ??? 22 ???: ????? - ???? ??? 22 (??? ???? ???/90) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 55 411 ???: ????? ???? ??? 22 ???: ????? - ???? ??? 22 (??? ???? ???/90) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 56 411 ???: ????? ???: ?????? ???? ??? 22 ???: ????? - ???? ??? 22 (??? ???? ???/90) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 5 ???: ????? ??????? 19 ???: ????? - ??????? 19 (??? ?????/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 7 ?????? 27 ???: ????? - ?????? 27 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 ?????? 27 ???: ????? - ?????? 27 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 33 ?????? 27 ???: ????? - ?????? 27 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 37 ?????? 27 ???: ????? - ?????? 27 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 39 411 ???: ????? 768 ???: ?????? ?????? 27 ???: ????? - ?????? 27 (??????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 6 411 ???: ????? ?????? ???: ????? - ?????? (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 8 ????? ?????? 4 ???: ????? ?????? ???: ????? - ?????? (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 33 ?????? ???: ????? - ?????? (??????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 4 ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 8 411 ???: ????? ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 23 ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 26 ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 42 ???: ??? ????? ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 53 ???: ??????? ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 537 92 ???: ??? ????? ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 961 ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 חיפה טבריה טבריה - הבנים/הקישון לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 961 טבריה ירושלים טבריה - הבנים/הקישון לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 28 ???: ??? ??? ????? 1 ???: ????? - ????? 1 (????? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 30 ????? 1 ???: ????? - ????? 1 (????? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 11 411 ???: ????? ?????? 9 ???: ????? - ?????? 9 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 12 ?????? 9 ???: ????? - ?????? 9 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 15 ???: ????? ?????? 31 ???: ????? - ?????? 31 (??????/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 1 ???: ????? - (???? ???) ???: ????? - (???? ???) ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 5? ????? 30 ???: ????? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 5? 411 ???: ????? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 411 ???: ????? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 12 ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 24 411 ???: ????? ???: ??? ????? ????? 17 ???: ????? - ????? 17 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 30 411 ???: ????? ????? ?????? ???? 6 ???: ????? - ????? ?????? ???? 6 (??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט