לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים אפיק - רשימת קווים שעוברים באפיק

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
???? ??????? לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 קשת תל-אביב אפיק לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 853 ???: ???? - (????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 966 קצרין ירושלים אפיק - מסעף אפיק צפון לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 51 411 ???: ????? 789 ???: ???? - 789 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 151 ????? ???: ????? 789 ???: ???? - 789 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? 853 ???: ??? 789 ???: ???? - 789 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 966 ???: ??????? 789 ???: ???? - 789 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 51 789 ???: ???? - 789 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 966 789 ???: ???? - 789 (???? ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 45 92 ???: ??? ?? - 92 (??? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 57 ????? ???: ????? 92 ???: ??? ?? - 92 (??? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 57 92 ???: ??? ?? - 92 (??? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 147 ????? 2 ???: ????? ???: ??? ????? ?????? 92 ???: ??? ?? - 92 (??? ?????? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 תל-אביב קצרין קיבוץ עין גב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 843 ????? ???: ????? 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 24 411 ???: ????? ???: ??? ????? ???: ??? ????? - (??? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 23 7592 ???: ??? ????? - 7592 (???? ?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 31 92 ???: ??? ????? 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 31 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 38 ????? ????? ???: ???? ???? 92 ???: ??? ????? 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 53 ???: ??????? 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 123 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 488 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 537 92 ???: ??? ????? 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ??????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
???? 142 ????? 2 ???: ????? ???: ??? ????? ?????? 87 ???: ???? - 87 (???? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?'? ?? ???? 31 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? ??????? ???? 490 92 ???: ??? ????? - 92 (????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 26 ???: ??? ????? - (????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 25 ???: ????? 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 27 ???: ??? ??? 90 ???: ?????? ??????? ??? 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 834 90 ???: ??? ????? 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 961 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 חיפה טבריה צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 834 אשדות-יעקב-אחוד תל-אביב צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 961 טבריה ירושלים צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 רעננה עפולה צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 צומת צמח תל-אביב צומת צמח - מפעלים אזוריים צמח לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 28 ???: ??? ??? 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 432 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 832 90 ???: ?????? ??????? ??? 90 ???: ?????? ??????? ??? - 90 (?????? ??????? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 30 90 ???: ????? ????? - 90 (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 30 411 ???: ????? 90 ???: ????? ????? - 90 (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 430 411 ???: ????? 90 ???: ??? ????? - 90 (????? ?????? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 5 ???: ????? 90 ???: ????? - 90 (???? 90/????? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 15 ???: ????? 90 ???: ????? - 90 (???? 90/????? ?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 821 ???: ????? 90 ???: ??? ????? - 90 (???? ??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 1 ???: ????? - (???? ???) ???: ????? - (???? ???) ????? 21 ???: ????? - ????? 21 (?????/369) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 8 ????? ?????? 4 ???: ????? ????? 25 ???: ????? - ????? 25 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 8 411 ???: ????? ????? 25 ???: ????? - ????? 25 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 39 411 ???: ????? 768 ???: ?????? ????? 25 ???: ????? - ????? 25 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 33 ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 33 ????? 10 ???: ????? - ????? 10 (?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 37 ?????? ???: ????? ????? - ?????? (??????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 7 ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 9 411 ???: ????? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 11 411 ???: ????? ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 12 ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 12 ????? 3 ???: ????? - ????? 3 (?????/?? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 850 ???: ??????? ????? ??????? 16 ???: ????? - ??????? 16 (???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 851 ??????? 16 ???: ????? - ??????? 16 (???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 969 ???? ??''? 90 ???: ??? ??? ??????? 16 ???: ????? - ??????? 16 (???????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 411 ???: ????? 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 849 411 ???: ????? 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 856 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 969 ???? ??''? ???: ??? ??? 411 ???: ????? 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 442 טבריה עפולה טבריה - ת. מרכזית טבריה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 836 תל-אביב טבריה טבריה - ת. מרכזית טבריה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 912 טבריה ירושלים טבריה - ת. מרכזית טבריה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 959 טבריה ירושלים טבריה - ת. מרכזית טבריה/הורדה לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 44 ???? ???: ???? ?????? ???? ???? 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 442 411 ???: ????? 411 ???: ????? - 411 (?. ?????? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 856 ??''? 1 ???: ???? ????? ????? ???? 17 ???: ????? - ????? ???? 17 (????? ????/?????? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 29 ???: ?????? ???: ?????? - (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט