לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים מעלה עמוס - רשימת קווים שעוברים במעלה עמוס

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
אגד תעבורה 42 גוש עציון אספר מעלה עמוס - מעלה עמוס ד לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 365 אספר ירושלים מעלה עמוס - מעלה עמוס ד לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 43 כרמי צור נוקדים תקוע - תקוע ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 44 אפרתה בת עין אפרתה - מתתיהו הכהן (מתתיהו הכהן 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 267 אפרתה ירושלים אפרתה - מתתיהו הכהן (מתתיהו הכהן 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 367 ירושלים אפרתה אפרתה - מתתיהו הכהן (מתתיהו הכהן 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
אגד תעבורה 369 ירושלים אפרתה אפרתה - מתתיהו הכהן (מתתיהו הכהן 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 377 ירושלים אפרתה אפרתה - מתתיהו הכהן (מתתיהו הכהן 3) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 409 נווה דניאל בית שמש אפרתה - התאנה (סובת התאנה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 410 ביתר עילית כפר עציון אפרתה - התאנה (סובת התאנה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 440 ירושלים באר שבע אפרתה - התאנה (סובת התאנה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 264 ירושלים בת עין מגדל עוז - מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 364 בת עין ירושלים מגדל עוז - מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 372 קיבוץ ראש צורים ירושלים מגדל עוז - מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 373 בת עין ירושלים מגדל עוז - מרכז לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 260 ירושלים הר חברון גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 361 ירושלים אלון שבות גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 362 בת עין ירושלים גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 371 ירושלים בת עין גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 380 ירושלים קרית ארבע גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 381 הר חברון ירושלים גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 382 ירושלים קרית ארבע גוש עציון - 60 (צומת אפרת דרום) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 262 ירושלים עתניאל גוש עציון - צ.אפרת דרום 60 לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 50 קרית ארבע אזור תעסוקה מיתרים קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 52 קרית ארבע מצדות יהודה קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 57 קרית ארבע אדורה קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 59 קרית ארבע פני חבר קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 254 קרית ארבע באר שבע קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 256 קרית ארבע קרית גת קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 257 קרית ארבע קרית גת קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 383 ירושלים הר חברון קרית ארבע - דרך נופי ממרא (קרית ארבע/60) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 238 ביתר עילית ירושלים ירושלים - דרך חברון (קבר רחל) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 225 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 226 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 245 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 246 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 290 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 293 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 295 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 296 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 298 ביתר עילית ירושלים ירושלים - יציאה לכביש 60 (כביש 60/הרוזמרין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 4 ביתר עילית - קדושת לוי 24 (קדושת לוי/הר''ן) ביתר עילית - חושן משפט/אזור תעשייה ערבה ביתר עילית - חושן משפט/אזור תעשייה ערבה לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 2 ביתר עילית - הרב אבא שאול 19 (אבא שאול/איסוף) ביתר עילית - דרך הרמ''ז (דרך הרמ''ז/מפעל הש''ס) ביתר עילית - חזון אי''ש 12 (חזו'א / חתם סופר) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 81 ביתר עילית - רבי נחמן מברסלב 6 (מפעל הש''ס/רבי נחמן מברסלב) ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) ביתר עילית - חזון אי''ש 12 (חזו'א / חתם סופר) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 291 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - חזון אי''ש 12 (חזו'א / חתם סופר) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 1 ביתר עילית - קדושת לוי 16 (קדושת לוי/שלום רב) ביתר עילית - קדושת לוי 17 (קדושת לוי/אוהל שרה) ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 3 ביתר עילית - הרב אבא שאול 19 (אבא שאול/איסוף) ביתר עילית - הרב קעניג 7 (בית הכנסת עטרת הנחל/הרב קעניג) ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 6 ביתר עילית - הרב ש''ך 57 (בית כנסת/הרב שכונת) ביתר עילית - קדושת לוי 118 (קדושת לוי/ברוק) ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 7 ביתר עילית - הרב ש''ך 57 (בית כנסת/הרב שכונת) ביתר עילית - מפעל הש''ס 32 (בית כנסת סלונים/מפעל הש''ס) ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 80 ביתר עילית - הרב אוירבאך 4 (הרב אוירבאך/הרבי מנדבורנא) ביתר עילית - קדושת לוי 62 (קדושת לוי / הרב שכונת) ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 128 ביתר עילית בית שמש ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 129 ביתר עילית בני ברק ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 198 ביתר עילית בית שמש ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 221 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 222 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 224 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 297 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - רבי עקיבא 34 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 199 בני ברק ביתר עילית ביתר עילית - רבי עקיבא 35 (עירייה) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 131 ביתר עילית אלעד ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 132 ביתר עילית קרית גת ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 133 ביתר עילית מודיעין עילית ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 138 ביתר עילית בית שמש ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 139 ביתר עילית בני ברק ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 175 ביתר עילית קרית מלאכי ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 176 ביתר עילית רחובות ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 177 ביתר עילית נתניה ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 237 ביתר עילית גבעת זאב ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 279 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 391 עמנואל ביתר עילית ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 442 ביתר עילית נתיבות ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
אפיקים 455 אשדוד ביתר עילית ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
דן בדרום 482 אופקים ביתר עילית ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
נתיב אקספרס 967 ביתר עילית צפת ביתר עילית - רבי עקיבא 18 (רבי עקיבא/אור החיים) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 5 ביתר עילית - הרב ש''ך 57 (בית כנסת/הרב שכונת) ביתר עילית - הרב ש''ך 60 (בית כנסת/הרב שכונת) ביתר עילית - הרב אוירבאך 5 (הרב אוירבאך/הרבי מלובביץ) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 148 ביתר עילית בית שמש ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 149 ביתר עילית בני ברק ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 241 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 242 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 244 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 292 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 294 ביתר עילית ירושלים ביתר עילית - המגיד ממעזריטש (מעזריטש/דרך האר''י) לוח זמנים מסלול תעריפים
מטרופולין 25 ערד כרמל כרמל - כרמל/יציאה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 250 באר שבע כרמל כרמל - כרמל/יציאה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 259 כרמל באר שבע כרמל - כרמל/יציאה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 486 נווה זהר ירושלים מצפה שלם לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 184 ירושלים מטע ירושלים - ארתור הנטקה (קרית יובל/שמריהו לוין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 194 ירושלים מטע ירושלים - ארתור הנטקה (קרית יובל/שמריהו לוין) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 182 בית שמש מטע צור הדסה - שדרות הרי יהודה (קדרון/שד.הרי יהודה) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 444 אילת ירושלים מגילות ים המלח - 90 (צומת מצפה שלם) לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 34 נחם מטה יהודה מטה יהודה - מחסום גבעא (367) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 384 באר שבע תמר תמר - בית ספר שדה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 421 תל אביב יפו תמר תמר - מרחצאות עין גדי לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  כרמלית  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות רב קווית 4-5  מוניות הדר לוד   

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט