לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים תומר - רשימת קווים שעוברים בתומר

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
אגד תעבורה 949 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) בני אפרים (מועדון פיס לנוער) משואה (דרך משואה / מבוא הבושם) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 461 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) קניון אריאל נחלה 96 (כיכר יוסף) לוח זמנים מסלול תעריפים
תנופה 251 מגרש כדורגל (31) דרך קדם (קניון אדומים) צ.שילה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 462 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) קניון אריאל צ.שילה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 464 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) קניון אריאל צ.שילה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 466 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) היובל (גני ילדים / היובל) צ.שילה לוח זמנים מסלול תעריפים
   
אגד תעבורה 467 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) אלון מורה / ישיבה 2 צ.שילה לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 468 שדרות החשמונאים (שדרות החשמונאים / לב העיר) (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) משעול השקד (משעול השקד / בני יעקב) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 140 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מסוף בית אל צומת גב' אסף / כביש 60 (60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 141 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מסוף בית אל צומת גב' אסף / כביש 60 (60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 269 יפו 199 (ת. מרכזית ירושלים / יפו) שדרות לוז (שדרות לוז / החלוצים) צומת גב' אסף / כביש 60 (60) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 142 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) מסוף שער בנימין / הורדה הגפן (גבע בנימין) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 472 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מסוף שער בנימין / הורדה הגפן (גבע בנימין) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 473 מסוף שער בנימין / איסוף (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) הגפן (גבע בנימין) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 43 כרמי צור / מזכירות נחל דוד (כיכר עצי הזית) תחנת דלק / כוכב יעקב (4578) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 143 שלמה זלמן שרגאי (גבעת התחמושת / שרגאי) מסוף תל ציון תחנת דלק / כוכב יעקב (4578) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 145 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מסוף תל ציון תחנת דלק / כוכב יעקב (4578) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 148 (תחנת רכבת קלה גבעת התחמושת) נבו (מועצה אזורית מטה בנימין) תחנת דלק / כוכב יעקב (4578) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 270 יפו 199 (ת. מרכזית ירושלים / יפו) נבו (מועצה אזורית מטה בנימין) תחנת דלק / כוכב יעקב (4578) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 345 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מסוף תל ציון תחנת דלק / כוכב יעקב (4578) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד תעבורה 149 שדרות משה דיין (תחנת רקל''ה פסגת זאב מרכז / משה דיין) מעלה בנימין / כנפי רוח מעלה בנימין (מעלה בנימין / נואית) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 1 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) בתי מחסה (הכותל המערבי) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 45 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מזל טלה (הרב אברהם רביץ / מזל טלה) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 59 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) הרב וינוגרד 15 (וינוגרד / זווין) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 69 כנפי נשרים 35 (מסוף הר נוף / כנפי נשרים) הרב וינוגרד 15 (וינוגרד / זווין) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 81 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) יצחק מירסקי (מירסקי / מינץ) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 85 חזון אי''ש (חזון איש / מסוף רמת שלמה) הרב וינוגרד 15 (וינוגרד / זווין) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 279 קדושת לוי 16 (קדושת לוי / שלום רב) הרב וינוגרד 15 (וינוגרד / זווין) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
קווים 385 הרב אברהם רביץ 40 (הרב אברהם רביץ) שדרות בית שמאי / שדרות בית הלל הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 412 קניון איילון הרב וינוגרד 15 (וינוגרד / זווין) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
תנופה 629 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) תלמוד בבלי (זכריה הנביא / שדרות האמוראים) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 740 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) הרב ולנשטיין 1 (ולנשטיין / קהילת אונגוואר) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 745 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) המ''ג 1 (המ''ג / ירמיהו) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 760 מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / אסטורה) הרב מנחם בצרי (הרב מנחם בצרי / שדרות גולדה מאיר) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 780 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) רבי שלמה זלמן דרוק 101 (דרוק / קהילות יעקב) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 790 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) איגרות משה 2 (אגרות משה / חזון איש) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 805 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) מנחת יצחק (מנחת יצחק / בית יעקב) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 815 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) מלכי ישראל 59 (מלכי ישראל / תחכמוני) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
סופרבוס 825 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) בית וגן 21 (בית וגן / עוזיאל) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 845 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) שדרות גולדה מאיר (שדרות גולדה מאיר / יצחק מירסקי) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 890 הרב ש''י זווין (הרב ש''י זווין / הרב וינוגרד) הנביאים 86 (כיכר הדוידקה / הנביאים) הרב ש''י זווין 33 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 1 ירושלים - תחנה תפעולית / ביטוח לאומי ירושלים - בנייני האומה / שדרות שזר ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 25 ירושלים - תחנה תפעולית / ביטוח לאומי ירושלים - מסוף אגד / הרב פרדס ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 37 ירושלים - מירסקי / מינץ ירושלים - וינוגרד / זווין ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 45 ירושלים - תחנה תפעולית / ביטוח לאומי ירושלים - הרב אברהם רביץ / מזל טלה ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 59 ירושלים - תחנה תפעולית / ביטוח לאומי ירושלים - וינוגרד / זווין ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 69 ירושלים - מסוף אגד / כנפי נשרים ירושלים - וינוגרד / זווין ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 412 רמת גן ירושלים ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 740 ירושלים - הרב שי זווין / הרב וינוגרד ירושלים - ולנשטיין / קהילת אונגוואר ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 780 ירושלים - הרב שי זווין / הרב וינוגרד ירושלים - דרוק / קהילות יעקב ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 790 ירושלים - הרב שי זווין / הרב וינוגרד ירושלים - אגרות משה / חזון איש ירושלים - זווין / ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 25א העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) מזל טלה (הרב אברהם רביץ / מזל טלה) הרב ש''י זווין 26 (זווין / ניימן ב') לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 25 העלייה (תחנה תפעולית / ביטוח לאומי) (מסוף נווה יעקב/הרב פרדס) מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
סופרבוס 49 מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / מאיר בלבן) דרך חברון (דרך חברון / הרוזמרין) מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 53 בנימין מזר (מסוף הר הצופים / בנימין מזר) (מסוף נווה יעקב/הרב פרדס) מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 103 האומן (האומן / ברעם) (מסוף נווה יעקב/הרב פרדס) מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 482 ת. רכבת תל אביב סבידור / רציפים A (מסוף נווה יעקב/הרב פרדס) מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 49 ירושלים - הרב פרדס / מאיר בלבן ירושלים - האומן / ברעם ירושלים - הרב פרדס / הרב פניזל לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 53/א53 ירושלים - הרב פרדס / מאיר בלבן ירושלים - מסוף הר הצופים / מרטין בובר ירושלים - הרב פרדס / הרב פניזל לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 53א מעגלות הרב פרדס (הרב פרדס / מאיר בלבן) מרטין בובר (מסוף הר הצופים / מרטין בובר) מעגלות הרב פרדס 38 (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 480 רב החובל (רב החובל / אדם) ת. רכבת תל אביב סבידור / הורדה (1285) מעגלות הרב פרדס 38 (הרב פרדס / הרב פניז'ל) לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 44 חיל האוויר 31 (חיל האויר / הסיירת הירושלמית) אליהו מרידור 54 (מרידור / יוספטל) יעקב יהושע לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 44 ירושלים - חיל האויר / הסיירת הירושלמית ירושלים - מרידור / יוספטל ירושלים - זלמן צורף / יובל נאמן לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 65 חיל האוויר 31 (חיל האויר / הסיירת הירושלמית) בית הדפוס (מסוף הר נוף / בית הדפוס) משה רחמילביץ' 109 (רחמילביץ' / גבירצמן) לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 66 (מסוף פסגת זאב/יוספטל) קמפוס ספרא / מסוף הכניסה לאוניברסיטה משה רחמילביץ' 109 (רחמילביץ' / גבירצמן) לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 66א (מסוף פסגת זאב/יוספטל) קמפוס ספרא / מסוף הכניסה לאוניברסיטה משה רחמילביץ' 109 (רחמילביץ' / גבירצמן) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 66/א66 ירושלים - מסוף אגד / פסגת זאב מזרח ירושלים - קמפוס ספרא / מסוף הכניסה לאוניברסיטה ירושלים - רחמילביץ / גבירצמן לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 22 מרכז קריות איסוף הרב מינץ 5 (מינץ / הרצוג) חיל האוויר 31 (חיל האויר / הסיירת הירושלמית) לוח זמנים מסלול תעריפים
סופרבוס 540 חיל האוויר 31 (חיל האויר / הסיירת הירושלמית) דרך דוד בנבנישתי (מסוף מלחה/בנבנישתי) חיל האוויר 31 (חיל האויר / הסיירת הירושלמית) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 65 ירושלים - חיל האויר / הסיירת הירושלמית ירושלים - מסוף אגד / בית הדפוס ירושלים - חיל האויר / הסיירת הירושלמית לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 541 כביש 45 / דרך שדה התעופה עטרות שדרות הנשיא השישי (בנייני האומה / הנשיא השישי) כביש 45 / דרך שדה התעופה עטרות לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 47 (מסוף פסגת זאב/יוספטל) חיל האוויר 51 (חיל האויר / לסקוב) חיל האוויר 51 (חיל האויר / לסקוב) לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 47 ירושלים - מסוף אגד / פסגת זאב מזרח ירושלים - חיל האויר / לסקוב ירושלים - חיל האויר / לסקוב לוח זמנים מסלול תעריפים
אגד 70 ירושלים - תחנה מרכזית ירושלים / יפו ירושלים - בסיס פיקוד מרכז / דוד אלעזר ירושלים - בסיס פיקוד מרכז / דוד אלעזר לוח זמנים מסלול תעריפים
אקסטרה ירושלים 70 יפו 185 (ת. מרכזית ירושלים / יפו) בסיס פיקוד מרכז / דוד אלעזר בסיס פיקוד מרכז / דוד אלעזר לוח זמנים מסלול תעריפים
סיטיפס 1 מסילת ברזל (הר הרצל) רכבת חיל האויר רכבת חיל האויר לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  מועצה אזורית אילות  כרמלית  תבל  כבל אקספרס  תנופה  בית שמש אקספרס  אקסטרה  אקסטרה ירושלים  ירושלים-רמאללה איחוד  ירושלים-אבו-תור-ענאתא איחוד  ירושלים-אלווסט איחוד  ירושלים-הר הזיתים  ירושלים - עיסאוויה מחנה שעפאט איחוד  ירושלים-דרום איחוד  ירושלים-צור באהר איחוד  מוניות מטרו קו  מוניות מאיה יצחק שדה  אודליה מוניות בעמ  מוניות רב קווית 4-5  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט