לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   

אוטובוסים תומר - רשימת קווים שעוברים בתומר

 
חברה מספר הקו אזור עוצר ב
???? ??????? לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 949 ???: ??????? ??? ????? ???: ???? ????? ????? ???: ???? ????? - ????? (??? ?????/???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 461 ???: ??????? ???? 96 ???: ???? - ???? 96 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 463 ???? 96 ???: ???? - ???? 96 (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 462 ???: ??? ?????? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 464 ???: ??????? ???: ????? ???: ??? ?????? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
   
??? ?????? 466 ???: ??? ?????? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 466 ???: ??????? ???: ??? ?????? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 467 ???: ??? ?????? - (???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 468 ???: ??????? ????? ???? ???: ???? - ????? ???? (????? ????/??? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 269 ????? ??? ???: ??? ?? ????? ??''? ???: ??????? 60 ???: ??? ?????? - 60 (???? ???? ???/ ???? 60) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 269 466 ???: ??? ?????? - 466 (???? ???) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 140 ???: ??? ?? - (???? ??? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 141 ????? ???? ???: ??????? ???: ??? ?? - (???? ??? ??) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 142 ???? ???: ??? ?????? - ???? (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 472 ???: ??? ?????? ???? ???: ??? ?????? - ???? (??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 143 ???: ???? ???? 4578 ???: ??? ?????? - 4578 (???? ???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 144 ???? ???? ????? ???: ??????? ???: ???? ???? 4578 ???: ??? ?????? - 4578 (???? ???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 145 4578 ???: ??? ?????? - 4578 (???? ???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 148 ?? ??? ???: ????? 4578 ???: ??? ?????? - 4578 (???? ???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 270 ????? ??''? ???: ??????? 4578 ???: ??? ?????? - 4578 (???? ???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 345 ???: ???? ???? 4578 ???: ??? ?????? - 4578 (???? ???/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 149 ???: ????? ???? ?????? ???: ????? - ???? ?????? (???? ??????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 148 ???: ??????? ??? ???: ????? ???: ??? ?????? - (???? ????? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? ?????? 270 ???: ??? ?????? - (???? ????? ??? ??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
251 31 ???? ???: ????? ??? ??? ???? ???: ????? - ??? ??? ???? (?????/??. ???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1 ??? ?''? ????? ???: ??????? ????? ??''? ???: ??????? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 25 ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 37 ??? ?''? ????? ???: ??????? ???? ?????? ???: ??????? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 69 ??? ?''? ????? ???: ??????? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
629 ??? ?''? ????? ???: ??????? ????? ???? ???: ??? ??? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 740 ??? ?''? ????? ???: ??????? ??? ???????? 1 ???: ??????? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 745 ??? ?''? ????? ???: ??????? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 790 ??? ?''? ????? ???: ??????? ?????? ??? 2 ???: ??????? ??? ?''? ????? 33 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 33 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 1 ירושלים - תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ירושלים - בנייני האומה/שדרות שזר ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 25 ירושלים - תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ירושלים - מסוף אגד/הרב פרדס ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 37 ירושלים - מירסקי/מינץ ירושלים - וינוגרד/זווין ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 45 ירושלים - תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ירושלים - הרב אברהם רביץ/מזל טלה ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 59 ירושלים - תחנה תפעולית/ביטוח לאומי ירושלים - וינוגרד/זווין ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 69 ירושלים - מסוף אגד/כנפי נשרים ירושלים - וינוגרד/זווין ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 412 רמת-גן ירושלים ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 740 ירושלים - הרב שי זווין/הרב וינוגרד ירושלים - ולנשטיין/קהילת אונגוואר ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 745 ירושלים - הרב שי זווין/הרב וינוגרד ירושלים - המג/ירמיהו ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 780 ירושלים - הרב שי זווין/הרב וינוגרד ירושלים - דרוק/קהילות יעקב ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 790 ירושלים - הרב שי זווין/הרב וינוגרד ירושלים - אגרות משה/חזון איש ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 890 ירושלים - הרב שי זווין/הרב וינוגרד ירושלים - ככר הדוידקה/הנביאים ירושלים - זווין/ניימן ב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 25? ?????? ???: ??????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 37 ???? ?????? 33 ???: ??????? ??? ??????? 15 ???: ??????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 59 ?????? ???: ??????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 69 ??? ??????? 15 ???: ??????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 279 ????? ??? 16 ???: ???? ????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 385 ???: ??????? ????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
629 ????? ???? ???: ??? ??? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 780 ??? ???? ???? ???? 101 ???: ??????? ??? ??????? 15 ???: ??????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 790 ??? ??????? 15 ???: ??????? ??? ?''? ????? 26 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 26 (?????/????? ?') לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 45 ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 59 ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 59? ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 279 ??? ??????? 13 ???: ??????? ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
????? 385 ???: ??????? ????? ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 412 ???: ??? ??? ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 780 ??? ???? ???? ???? 101 ???: ??????? ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??????? 825 ??? ??? 21 ???: ??????? ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 890 ??? ?''? ????? 51 ???: ??????? - ??? ?''? ????? 51 (?????/?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 25 ???: ??????? ?????? ??? ???? ???: ??????? - ?????? ??? ???? (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 49 ???: ??????? ?????? ??? ???? ???: ??????? - ?????? ??? ???? (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 103 ???: ??????? ?????? ??? ???? ???: ??????? - ?????? ??? ???? (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 49 ירושלים - הרב פרדס/מאיר בלבן ירושלים - האומן/ברעם ירושלים - הרב פרדס/הרב פניזל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 482 תל-אביב ירושלים ירושלים - הרב פרדס/הרב פניזל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53/?53 ירושלים - הרב פרדס/מאיר בלבן ירושלים - מסוף הר הצופים/מרטין בובר ירושלים - הרב פרדס/הרב פניזל לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 25 ?????? ??? ???? ???: ??????? ????? ????? ????? ???: ??????? ?????? ??? ???? 36 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 36 (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 49 ?????? ??? ???? 36 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 36 (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 ?????? ??? ???? 36 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 36 (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53? ????? ???? ???: ??????? ?????? ??? ???? 36 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 36 (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 103 ?????? ??? ???? 36 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 36 (??? ????/??? ????'?) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 37? ?????? ??? ???? 24 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 24 (??? ????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 412 ?????? ??? ???? 24 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 24 (??? ????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 53 ?????? ??? ???: ??????? ?????? ??? ???? 39 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 39 (??? ????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 482 ???: ?? ???? ??? ?????? ??? ???? 39 ???: ??????? - ?????? ??? ???? 39 (??? ????/????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 44 ??? ?????? 31 ???: ??????? ????? ?????? 54 ???: ??????? ???: ??????? - (???? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 44 ירושלים - חיל האויר/הסיירת הירושלמית ירושלים - מרידור/יוספטל ירושלים - זלמן צורף/יובל נאמן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 480 ????? ???? ???? ???: ??????? - ????? ???? ???? (???? ??????/??' ???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 65 ??? ?????? 31 ???: ??????? ??? ????? ???: ??????? ??? ????????' 109 ???: ??????? - ??? ????????' 109 (????????'/???????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 66/?66 ירושלים - מסוף אגד/פסגת זאב מזרח ירושלים - קמפוס ספרא/מסוף הכניסה לאוניברסיטה ירושלים - רחמילביץ/גבירצמן לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 22 ???: ??????? - (????? ???? ????/??? ???) ???: ??????? - (???? ???/????) ??? ?????? 31 ???: ??????? - ??? ?????? 31 (??? ?????/?????? ?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 22 ??? ?????? 31 ???: ??????? - ??? ?????? 31 (??? ?????/?????? ?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 65 ??? ?????? 31 ???: ??????? - ??? ?????? 31 (??? ?????/?????? ?????????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 22 ירושלים - ברעם/האומן ירושלים - מסוף 700/שד נווה יעקב ירושלים - חיל האויר/הסיירת הירושלמית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 65 ירושלים - חיל האויר/הסיירת הירושלמית ירושלים - מסוף אגד/בית הדפוס ירושלים - חיל האויר/הסיירת הירושלמית לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 66 ???: ??????? ??? ????????' 119 ???: ??????? - ??? ????????' 119 (????????'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 66? ???: ??????? ??? ????????' 119 ???: ??????? - ??? ????????' 119 (????????'/???? ????) לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 47 ירושלים - מסוף אגד/פסגת זאב מזרח ירושלים - חיל האויר/לסקוב ירושלים - חיל האויר/לסקוב לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 70 ירושלים - ת. מרכזית ירושלים/יפו ירושלים - בסיס פיקוד מרכז/דוד אלעזר ירושלים - בסיס פיקוד מרכז/דוד אלעזר לוח זמנים מסלול תעריפים
??? 47 ??? ?????? ???: ??????? - ??? ?????? (??? ?????/??????) לוח זמנים מסלול תעריפים
?????? 1 ????? ???? ???: ??????? ????? ???? ???: ??????? - ????? ???? (??? ?????) לוח זמנים מסלול תעריפים
 


חיפוש חדש


  • הקש על "לוח זמנים" או על "מסלול" עבור הקו המבוקש.
  • לקבלת הסבר על אילו נתונים מופיעים באתר לחץ על הוראות שימוש באתר.  •    

    הבהרות משפטיות | הוסף למועדפים | אפשרויות פירסום | מידע לסדרנים | צור קשר | תיק טיק טק

    אגד  דן  מטרונית  קווים  אפיקים  מטרופולין  נתיב אקספרס  ג'י בי טורס  נסיעות ותיירות נצרת  אוטובוסים מאוחדים נצרת  גולן  דן בדרום  דן באר שבע  סופרבוס  גלים  אגד תעבורה  הנתיב המהיר  רכבת  כרמלית  סיטיפס  ארקיע  ישראייר  

    אתר זה נבנה ומתוחזק ע"י פנתר שירותי אינטרנט